INTERVIJA AR VIZIONĀRI MARIJU LUNETI PIRMS PARĀDĪŠANĀS 40. GADADIENAS

Kā izskatījās pirmā Dievmātes parādīšanās?
Dievmāte bija uz kalna, bet mēs bijām lejā. Mēs visi bijām saviļņoti. Dažas pirmās dienas mēs dzīvojām kā sapnī. Kurš gan varēja saprast, kāpēc mēs un kāpēc tas viss notiek tieši ar mums? Kas attiecas uz Dievmāti, viņa vienmēr parādās vienā veidolā. Viņa parādās, stāvot uz mākoņa. Pirmajā viņas parādīšanās dienā viņai uz rokām bija Jēzus Bērniņš. Viņa bija tērpusies pelēkā kleitā, viņas galvu sedza balts apmetnis, un galvā viņai bija kronis. Marijai ir zilas acis. Dievmātes rokas ir saliktas lūgšanā. Tiek pārdota Dievmātes statuja, kurā viņa tiek attēlota plīvojošā kleitā. Tā nav patiesa, tā nav Medžugorjes Dievmāte! Īstā Dievmātes statuja ir tā, kurā viņa attēlota garā pelēkā kleitā, kas krīt līdz pašai zemei, un baltā apmetnī, viņai nav divu apmetņu un kleitai nav jostas. Tādā veidā var redzēt viņas lūgšanā saliktās rokas, viņas kājas nav redzamas. Viņa stāv uz mākoņa. Tā ir bijis vienmēr, sākot no paša sākuma.

Vai jūsu priekšstati par Dievmāti šo gadu laikā nav mainījušies?
Tie nav priekšstati, tā ir realitāte! Tās nav halucinācijas vai vīzija, tā ir patiesība! Pie tā nav iespējams pierast. Pār Medžugorji atveras Debesis, un no tām parādās Dievmāte – visu laiku viena un tā pati.

Eksistē teorija par to, ka mēs nevaram redzēt Dievu, lai mūsu ticība nekļūtu vājāka?
Tā nav patiesība! Dievs vienmēr ir jauns, vienmēr mūs pārsteidz. Ieraugot Dievmāti, mana ticība kļuva vēl stiprāka. Svarīgi ir ne tikai redzēt, bet pieņemt to ar sirdi, nostāties uz ceļiem un lūgties pazemībā kā saka Bībele: “Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā.” Tāpat ir arī ar mums. Mēs varam saņemt visas dāvanas, bet, ja nebūs lūgšanas, tas būs kā tuksnesis bez augļiem. Ja mēs lūdzamies, tad Dievs mūs svētīs un mierinās.

Vai jūs varat raksturot Dievmātes garastāvokli, balsi, runas veidu?
Ir brīži, kad viņa ir nopietna, noskumusi vai priecīga, bet viņa šīs jūtas pauž daudz dziļāk nekā mēs. Visvairāk viņa pārdzīvo par mums. Viņas balss līdzinās mūzikai. Protams, viņa runā horvātu valodā un Hercegovinas dialektā, vai tad citā valodā es spētu viņu saprast? Es nevaru saprast pilnīgi visu, ja kāds runā Zagrebas dialektā, jo ir vārdi, ko es nesaprotu.

Kura Dievmāte no citām svētvietām ir vislīdzīgākā Medžugorjes Dievmātei?
Tā ir Fatimas Dievmāte, jo Dievmāte kādā vēstījumā sacīja: “To, ko es sāku Fatimā, es turpinu Medžugorjē!” Dievmāte Fatimā lūdza, lai mēs lūgtos un gavētu, gandarot par grēkiem, viņa aicināja visus atgriezties, aicināja Krieviju atgriezties un teica, ka viņas Bezvainīgā Sirds triumfēs. Mēs īpašā veidā lūdzamies par to, lai šajā nemierīgajā pasaulē būtu miers, lai būtu ticība, tas ir vissvarīgākais. Es vienmēr saku, ka bez Dieva nav nākotnes, vai kā to saka Dievmāte: “Ne nākotnes, ne mūžīgās dzīves.” Tādēļ mums ir jāatgriežas pie Dieva.

Read Previous

LŪDZIETIES KOPĀ AR MANI

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. decembrī