PIENĀCIS LAIKS KĻŪT PAR MARIJAS MĪLESTĪBAS ATSPULGU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. augustā
“Mīļie bērni! Ar prieku es aicinu jūs visus, kas esat atbildējuši uz manu aicinājumu, – bērniņi, esiet prieks un miers! Ar savu dzīvi lieciniet par Debesīm, kuras es jums nesu. Ir pienācis laiks, bērniņi, lai jūs kļūtu par manas mīlestības atspulgu visiem tiem, kuri nemīl un kuru sirdi ir pārņēmis naids. Neaizmirstiet: es esmu ar jums un aizlūdzu par jums visiem sava Dēla Jēzus priekšā, lai Viņš jums dāvātu savu mieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pirmais jautājums, ko vizionāre Lūcija uzdeva Dievmātei Fatimā bija: “Kundze, kas Jūs esat? Un no kurienes Jūs nākat?” Viņa atbildēja: “Es nāku no Debesīm.” Tas pats notiek Medžugorjē, kur Dievmāte saka: “To, ko Es sāku Fatimā, Es pabeigšu Medžugorjē… Bet beigās Mana Bezvainīgā Sirds triumfēs.” Lūk, jau 40 gadus mēnesi pēc mēneša kopā ar Miera Karalieni mēs virzāmies uz mērķi, uz kuru Viņa mūs ved, – uz Debesīm.

Ir pienācis laiks līdzināties Marijai. Viņa ar mums rēķinās. Iepriekšējos vēstījumos Viņa atkārto savu vēlēšanos: “Bērniņi, esiet dāsni, esiet manas mīlestības mīlestība, … esat mani.” Šodien Viņa mūs aicina: “Esiet manas mīlestības atspulgs.” Var teikt, ka šo četrdesmit gadu laikā Viņa mūs ir vadījusi un gatavojusi šim uzdevumam.

Par savu mīlestību Viņa mums saka: “Mana mīlestība slāpst pēc jūsu pilnīgās, absolūtās un beznosacījumu mīlestības. Mana mīlestība neatstās jūs tādus, kādi esat bijuši iepriekš, bet tā pārveidos jūs un mācīs jūs uzticēties Manam Dēlam.”; ”Manai mīlestībai nav robežu…”; “Tādēļ, mani bērni, ejiet ceļus, kuros mana mīlestība vada, māca pazemību, gudrību un būvē ceļu pie Debesu Tēva.”; “Mana mīlestība jūs apņems kā apmetnis un darīs par manas gaismas – Dieva gaismas – apustuļiem. Ar mīlestību, kas sakņojas pazemībā, jūs nesīsiet gaismu tur, kur valda tumsa – aklums. Jūs nesīsiet manu Dēlu, kas ir Gaisma pasaulei.”; “Bērni, mana mīlestība ir stiprāka par ļaunumu.”

“Kurš vēstījums, tavuprāt, ir visskaistākais?” reiz tēvs Slavko jautāja vizionārei Marijai Pavlovičai. Viņa nedomājot atbildēja: “Kad Dievmāte saka: “Es jūs mīlu!” Jaunava Marija nekad nenosoda, nekritizē, neredz mūsu starpā atšķirības, neko neuzspiež. Viņa mīlestībā mūs aicina, bet atstāj izvēles brīvību. Bet kā Mamma, Viņa mūs lūdz paklausīt. “Bet kurš no vēstījumiem ir visgrūtākais?” “Kad Jaunava Marija saka: “Nesiet manu mīlestību citiem!””

Viņa negaida no mums neiespējamo. Katru dienu veltot sevi Viņas Sirdij, iedziļinoties Viņas dzīves piemērā un dzīvojot saskaņā ar Viņas vēstījumiem soli pa solim mēs varam izpildīt arī šo uzdevumu.

Svētais Maksimiliāns Kolbe neprātīgi mīlēja Bezvainīgo. Koncentrācijas nometnē, kur visu iekļāva naids, zinot, ka arī šeit var uzvarēt tikai ar mīlestību, viņš atdeva savu dzīvi par savu tuvāko. Tāda ir krusta loģika. Marija mūs ved pa mīlestības ceļu, uz ko mūs aicināja Jēzus, sakot: “Ja kas man grib sekot, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man!” (Mk 8, 34)

Marija mums uztic tādu pašu uzdevumu: “… lai jūs kļūtu par manas mīlestības atspulgu visiem tiem, kuri nemīl un kuru sirdi ir pārņēmis naids.”

Viņa mūs neatstāj vienus un atkārto: “Neaizmirstiet: es esmu ar jums un aizlūdzu par jums visiem sava Dēla Jēzus priekšā, lai Viņš jums dāvātu savu mieru.”

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev par to Marijas prieku, ar kādu Tu sūti Viņu arī mūs aicināt uz prieku un mieru. Marija, Tu esi mūsu prieka iemesls. Pateicamies Tev par uzticību, ar kuru Tu mums saki: “Esiet manas mīlestības atspulgs.” Bez Tevis mēs netiksim galā ar šo uzdevumu. Piepildi mūsu sirdis ar to mīlestību, kas ir stiprāka par naidu. Parādi mums to, kas traucē Tev izstarot savu mīlestību caur mums. Palīdzi mums to izdzēst no mūsu sirdīm. Marija, mēs vēlamies līdzināties Tev. Paldies, ka Tu esi ar mums, palīdzi mums to nekad neaizmirst. Amen. 

Terēze Gažiova

 

Read Previous

TĒVS MARINKO ŠAKOTA PAR TĒVU MONSENJORU HOZERU: MEDŽUGORJE IR ZAUDĒJUSI DRAUGU

Read Next

LIECINIET AR SAVU DZĪVI