TAS, KURŠ LŪDZAS, NEBAIDĀS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021.gada 25.oktobrī
“Mīļie bērni! Atgriezieties pie lūgšanas, jo tas, kurš lūdzas, nebaidās no nākotnes. Tas, kurš lūdzas, ir atvērts dzīvībai un ciena cita dzīvību. Bērniņi, tas, kurš lūdzas, izjūt Dieva bērna brīvību un ar priecīgu sirdi kalpo savu brāļu cilvēku labā, jo Dievs ir mīlestība un brīvība. Tāpēc, bērniņi, kad jūs grib iekalt važās un izmantot, – tas nav no Dieva, jo Dievs ir mīlestība un dāvā savu mieru ikvienai radībai. Tāpēc Viņš sūta mani, lai es jums palīdzētu augt svētumā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Šajā laikā mums tik svarīgi dzirdēt mierinošus vārdus no Debesīm: “Tas, kurš lūdzas, nebaidās no nākotnes.” Un to, ka Dievs joprojām sūta Mariju uz zemi, lai palīdzētu mums augt svētumā. Šodien Marija mūs no jauna aicina “atgriezieties pie lūgšanas” un paskaidro, kas notiek, kad mēs lūdzamies.

Tas, kurš lūdzas, nebaidās no nākotnes; ir atvērts dzīvībai, ciena dzīvību; izjūt Dieva bērna brīvību; ar prieku kalpo citiem. Visbiežāk izteiktais Marijas aicinājums ir aicinājums lūgties: “Lūdzieties ar sirdi; lūdzieties, līdz lūgšana kļūs jūsu prieks; lai lūgšana ir jūsu barība; ir jūsu dzīve; lūgšana dara brīnumus mūsos un caur mums; lai tā ir kā gaiss, ko jūs elpojat; lai tā ir stipra kā dzīvais akmens; lai tā ir spārni, kas nes jūs pie Dieva; lūgšana ir mīlestība; lūgšana izglābs pasauli; lūgšana ir slepena atslēga, lai satiktu Dievu; lūgšana parādīs jums ceļu; lai lūgšana ir balzams jūsu dvēselei, jo lūgšanas auglis ir prieks, dāvāšana un liecināšana par Dievu citiem caur jūsu dzīvi; lūgšana ir žēlsirdīga mīlestība un neierobežots upuris par citiem.”

Mēs iepazīstam Dievu lūgšanā kā mīlestību un brīvību. Viņš mūs nepiespiež, Viņš piedāvā mums savu draudzību. Kā saka Marija, kad ar Viņu izveidojas patiesa draudzība, tad nekāda vētra nespēj to iznīcināt.

Vizionāri raksturo Jaunavu Mariju šādā veidā: viņa nāk no Debesīm, mīlestības piepildīta, noliecot galvu mūsu brīvības priekšā. Viņa mūs aicina līdzināties viņai. Atcerēsimies viņas aicinājumu šī gada jūnijā: “…lūdzieties kopā ar mani par mieru un brīvību, jo sātans ir spēcīgs un ar saviem maldiem vēlas atņemt manai Mātes Sirdij pēc iespējas vairāk dvēseļu. Tāpēc izšķirieties par Dievu, lai jums klātos labi uz zemes, ko Dievs jums devis.” “Dievs ir mīlestība un brīvība,” šodien atkārto mums Marija. Tikai caur uzticību un paklausību Dievam cilvēka dvēsele kļūst brīva.

Jau no parādīšanās sākuma Jaunava Marija mūs aicina iestāties lūgšanu skolā un mācīties lūgties ar sirdi. Viņas skola ir jāapmeklē katru dienu. Vizionārs Ivans bieži stāsta par savu pieredzi: “Marijas lūgšanu skolā nav brīvdienu, katru dienu mums ir jālūdzas individuāli un kopā ģimenē, lūgšanu grupās.” Tēvs Slavko Barbaričs ir teicis: “Ja mēs vēlamies iemācīties kādu svešvalodu, piemēram, angļu valodu, mums pašiem ir jāiemācās vārdi un gramatika, bet, ja mēs nesarunāsimies ar citiem angļu valodā, mēs to neuzlabosim.” Tāpat ir ar lūgšanu: ja mēs vēlamies lūgties ar sirdi, ir jālūdzas individuāli un kopā ar citiem.” Balstoties uz Jaunavas Marijas vēstījumiem, viņš uzrakstīja noteikumus lūgšanu grupu dalībniekiem: “Atteikties no visa, pilnībā uzticēties Dievam un ticēt, ka viss notiekošais notiek uz labu; piedalīties lūgšanu grupās, un kā pirmajai lūgšanu grupai ir jābūt ģimenei; atteikties no jebkādām bailēm un nemiera, jo sevis uzticēšanā Dievam nav vietas bailēm; mīlēt ienaidniekus un izdzēst no savas sirds jebkādu naidu, rūgtumu, nosodījumu; gavēt divas reizes nedēļā; katru dienu izvēlēties trīs stundas garu lūgšanu, kas sevī ietver rīta un vakara lūgšanu, piedalīšanos Svētajā Misē, Svēto Komūniju un Jēzus pagodināšanu Vissvētākajā Sakramentā, un lūgšanas gara izplatīšanu kā ikdienas darbu; lūgties par bīskapiem un visiem, kas vada Baznīcu.”

Šīs dienas aicinājums mums ir būt nopietniem un neatlaidīgiem lūgšanā un no jauna apzināties to, ka Marija mums ir dota, lai mums palīdzētu. Mātes klātbūtne dod drošības sajūtu, bailes izzūd.

Lūgšana: Debesu Tēvs, paldies par mierinājumu, ko Tu mums dod caur Marijas parādīšanos Medžugorjē. Mammu, palīdzi mums neaizmirst, ka tu esi kopā ar mums un vienmēr esi gatava palīdzēt, kad mēs tevi saucam. Lūdzu, esi ar mums kopā katrā mūsu lūgšanā. Tu saki, ka vieni mēs neko nespējam, bet kopā ar tevi mēs spējam apturēt ļaunumu un izmainīt šo pasauli. Uzticoties tev, mēs lūdzam, lai tie, kuri, kā tu saki, vēlas mūs iekalt važās un izmantot, piedzīvotu Dieva mīlestību, mieru un brīvību. Esi kopā ar mums, īpaši tajos brīžos, kad piedzīvojam bailes par nākotni, un vienmēr palīdzi kopā ar tevi atgriezties pie lūgšanas. Amen.

Terēze Gažiova

Read Previous

PIRMĀ NOVEMBRA SESTDIENA

Read Next

DIEVS IR MĪLESTĪBA UN BRĪVĪBA