NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 4.DIENA

4.DIENA – MARIJAS CERĪBA

Pāvests Benedikts XVI ir teicis: „Cilvēks ir dzīvs, kamēr viņš kaut ko gaida, kamēr viņa sirdī dzīvo cerība.“

Vissvētākā Jaunava Marija prata gaidīt, bija pacietīga, dienu no dienas uzticot savu dzīvi Dievam, pat tad, kad viņā valdīja tumsa un sāpes.

Savos vēstījumos viņa mūs uzmundrina: „Bērniņi, cītīgi lūdzieties, jo sātans ir stiprs un vēlas nogalināt cerību jūsu sirdīs…“ (25.08.1994.);  „Lūdziet ar sirdi, bērniņi, un nezaudējiet cerību, jo Dievs mīl savu radību…“ (25.03.2003.); „Pielūdziet Viņu, un lai jūsu paļāvība kļūst par cerību sirdīm, kurās nav Jēzus…“ (25.08.2008.); „Lai cerība caur jūsu sirdīm plūst kā žēlsirdības upe…» (25.11.2008.); „Es skatos uz jums un jūsu sirdīs redzu nāvi bez cerības, nemieru un badu…“ (25.11.2010.)

Ticības ceļā mēs nekad nedrīkstam padoties, jo pārpratumi, nepareizi spriedumi, bailes, pastāvīgi kritieni un vilšanās ir katra cilvēka dzīvē, ja tas iet pa svētuma ceļu.

Kad Dievs ienāk cilvēka dzīvē, tas viņu neatbrīvo no pārbaudījumiem, taču līdz ar grūtībām viņa dzīvē vienmēr būs Dieva palīdzība.

Marija, pavadi mūs, sargā mūs un vadi mūs ikdienas dzīvē šobrīd un mūsu nāves stundā.

Ļubo Kurtovičs OFM

„Mīļie bērni, lai jūsu sirdis nav nocietinātas, noslēgtas un baiļu pārpilnas. Ļaujiet manai Mātes mīlestībai tās izgaismot un piepildīt ar mīlestību un cerību, lai es kā Māte remdētu jūsu sāpes, jo es tās pazīstu, es tās esmu izjutusi pati. Sāpes tuvina Dievam, tās ir pati lielākā lūgšana. Mans Dēls īpaši mīl tos, kas cieš sāpju dēļ. Viņš sūtīja mani tās remdēt un nest cerību. Uzticieties Viņam. Es zinu, ka jums ir smagi, un tas ir tādēļ, ka jūs sev apkārt pamanāt arvien vairāk tumsas. Mani bērni, šī tumsa ir jāpāršķeļ ar lūgšanu un mīlestību. Tas, kas lūdzas un mīl, nebaidās, jo viņam ir cerība un žēlsirdīgā mīlestība, viņš redz gaismu un manu Dēlu. Es aicinu jūs kā savus apustuļus: centieties būt žēlsirdīgās mīlestības un cerības paraugs. Atkal un atkal lūdziet pēc vēl lielākas mīlestības, jo žēlsirdīgā mīlestība atnes gaismu, kas izkliedē jebkuru tumsu, un atnes manu Dēlu. Nebaidieties, jūs neesat vieni – es esmu kopā ar jums. Lūdzu jūs: lūdzieties par saviem priesteriem, lai mīlestība tos neatstāj ne uz mirkli, lai viņi ar mīlestību strādātu mana Dēla labā, caur Viņu un Viņa piemiņai. Paldies jums!” (02.04.2016.)

Marija, ar tevi mēs esam drošībā. Kopā ar tevi cerība nemirst. Sv. Jānis Pāvils II ir teicis: “Medžugorje ir cerība šai pasaulei.”

Cerības Māte, iedvesmo mūs ar savu paraugu. Tu staro mums kā spoža zvaigzne šī laika tumšajā naktī. Tu saki: “Jūs esat mana cerība, jūs – mans prieks,” un apliecini, ka tas, kurš lūdzas un mīl, nebaidās, un tam ir cerība.

Dari mūs līdzīgus sev. Ar savu cerību atver mūsu sirdis Jēzus Piedzimšanai, lai Viņš kļūtu par mūsu vienīgo cerību. Palīdzi mums kļūt par tavām pasniegtajām rokām, mīlestības rokām tiem, kas ir apjukuši, nomaldījušies un kam vairs nav cerības. Kopā ar tevi mēs lūdzam, lai piepildās tavi nodomi un plāni par mieru pasaulē. Amen.

TAVĀ PATVĒRUMĀ steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā. Amen.

Miera Karaliene, lūdz par mums!

Marijas Gaisma

Read Previous

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 3.DIENA

Read Next

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 5.DIENA