MASIMO FUSARELLI UZRUNA 2022. GADU UZSĀKOT

2021. gada pēdējā dienā Medžugorji apmeklēja svētceļnieki no Zviedrijas, Polijas, Čehijas, Rumānijas, Austrijas, Ukrainas, Slovākijas, Slovēnijas, Vācijas, Beļģijas, Itālijas, Meksikas un Horvātijas.

Lūgšanu vigilija Sv. Jēkaba ​baznīcā Medžugorjē pirms Vissvētākās Jaunavas Marijas svētkiem un Pasaules Mieras dienas sākās pulksten 22.00, kam sekoja Sv.Mise pulksten 23.30, kas iezīmēja jauna civilā gada sākumu un ko vadīja Mazo brāļu ordeņa ģenerālpriekšnieks Masimo Fusarelli, koncelebrējot aptuveni simts priesteriem. Hercegovinas franciskāņu provinciāls Miljenko Šteko viņu laipni sveica Medžugorjē, bet Medžugorjes draudzes prāvests Marinko Šakota pateicās par viņa ierašanos un dievkalpojuma beigās daudzajiem svētceļniekiem viņu valodās novēlēja laimīgu Jauno gadu.

“Lai Tas Kungs uzlūko tevi un dod tev mieru! Šajā, gada pirmajā dienā, kas veltīta Dievmātei un lūgšanai par mieru, tā sauktās Ārona svētības vārdi dod mums gaismu jaunajam laikam, kas atveras: tā ir Dieva seja, kas mums parāda virzienu un dod mums mieru. Mēs nesākam gadu, paļaujoties uz sevi un savām spējām sēt un panākt mieru. Mēs zinām, ka miers – Kristus ir mūsu miers! – tā ir dāvana, kas nāk no augšienes, tā ir svētība mums, tas ir laba apsolījums,” ar šiem vārdiem tēvs Masimo Fusarelli sāka savu homīliju un aicināja visus “pieņemt šo miera dāvanu”.

“Šajos svētkos, beidzot Ziemassvētku oktāvu, mums ir dots, kā mēs lūdzām Mises sākumā, nobaudīt Viņa žēlsirdīgās mīlestības augļus. Jo miers patiesi ir Dieva dāvana, nevis mūsu vājo pūliņu rezultāts,” paskaidroja tēvs Masimo.

”Šajā svētnīcā esmu ieradies kā svētceļnieks, lai uzsāktu jauno gadu un ar prieku un ticību atvestu šeit savus Mazāko brāļu ordeņa brāļus, Svētās nabadzīgās Klāras māsas un daudzus franciskāņu ģimenes locekļus. Es devos šajā svētceļojumā, lai mums visiem izlūgtu dzīvu ticību Jēzum Kristum, Iemiesotajam Vārdam, Visuma un vēstures centram. Šeit esmu kā svētceļnieks, kā Sv. Franciska mantinieks. Viņš “apveltīja Jēzus Māti ar neizsakāmu mīlestību, jo Viņa mums dāvāja Brāli, visaugstāko Kungu. Viņš īpaši cildināja un slavēja Dievmāti, vadīja brāļu lūgšanas, viņš To mīlēja tik ļoti, ka cilvēku valoda to pat nespēj izteikt.” To mums atklāj svētais Toms no Čelano.

“Šajā vietā, Medžugorjē, jau daudzus gadus daudzi cilvēki piedzīvo, kā viņos atkal uzliesmo ticības liesma, klausoties Dieva Vārdu, svinot sakramentus, īpaši Izlīgšanas un Euharistijas sakramentus. Šeit viņi atveras brīvībai un, īpaši klusumā un adorācijā, atklāj lūgšanas dāvanu. Un tāpēc daudzi šajā vietā ir saņēmuši izlīgšanas un miera dāvanu,” sacīja Franciskāņu ordeņa vadītājs, skaidrojot, ka to visu mēs atrodam “Jaunavā Marijā, Dievmātē un mūsu ticības Māsā”.

”Kā saka svētais Francisks, ar Mariju mēs laicīgajā pasaulē patiešām varam kļūt par Dieva mājām, pili un svētnīcu. Kā Kunga Gars nolaidās pār Viņu, tāpat Tas izlīs pār mums un atradīs mūsos mājas un mājvietu,” sacīja Masimo Fusareli un noslēgumā novēlēja: “Lai Dievmāte, Miera Karaliene, pateicoties Kurai visaugstais Kungs kļuva par mūsu Brāli, turpina mūs svētīt un pavadīt mierā. Laimīgu Jauno gadu! Amen.”

Read Previous

8.DIENA. KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU OKTAVA (01.01)

Read Next

BEZ MIERA JUMS NAV NĀKOTNES