Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2004. gada 25. janvārī

“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Īpašā veidā, bērniņi, lūdzieties par tiem, kas vēl nav iepazinuši Dieva mīlestību! Lūdzieties, lai viņu sirds atvērtos un pietuvotos manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij, tā lai mēs varētu viņus pārveidot par miera un mīlestības cilvēkiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2004. gada 25. februārī

Read Next

NESIET SVĒTĪBU CILVĒKIEM