Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Šajā laikā es jūs visus aicinu lūgties, lai Svētais Gars nonāk pār ikvienu kristīto un tādējādi varētu jūs visus atjaunot un vadīt, tā ka jūs kļūtu par savas ticības lieciniekiem – jūs un visi tie, kas ir tālu no Dieva un Viņa mīlestības. Es esmu kopā ar jums un Visaugstā priekšā aizbilstu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. jūnijā

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. aprīlī