1. Galvenā
  2. 2009

Kategorija: 2009

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. janvārī

“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Lai lūgšana jums ir kā sēkla, kuru jūs sējat manā sirdī un kuru es atdodu savam Dēlam Jēzum par jūsu dvēseles pestīšanu. Bērniņi, es vēlos, lai ikviens…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. februārī

“Mīļie bērni! Šajā atteikšanās, lūgšanas un gandarīšanas laikā es jūs no jauna lūdzu: ejiet un izsūdziet savus grēkus, lai tādējādi žēlastība varētu atvērt jūsu sirdi, un ļaujiet tai jūs pārveidot. Atgriezieties, bērniņi, atverieties Dievam un…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. martā

“Mīļie bērni! Šajā pavasara laikā, kad viss mostas no ziemas stinguma, arī jūs atmodiniet savu dvēseli ar lūgšanu, lai tā būtu gatava saņemt augšāmceltā Jēzus gaismu. Lai Viņš jūs, bērniņi, tuvina savai Sirdij un jūs…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. aprīlī

“Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu lūgties par mieru un liecināt par to savā ģimenē, lai tādējādi miers kļūtu par vislielāko vērtību šajā pasaulē, kurā trūkst miera. Es esmu jūsu Miera Karaliene un Māte.…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Šajā laikā es jūs visus aicinu lūgties, lai Svētais Gars nonāk pār ikvienu kristīto un tādējādi varētu jūs visus atjaunot un vadīt, tā ka jūs kļūtu par savas ticības lieciniekiem – jūs un…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. jūnijā

“Mīļie bērni! Priecājieties kopā ar mani, ar prieku atgriezieties un pateicieties Dievam par manu klātbūtni jūsu vidū. Lūdzieties, lai jūsu sirdī būtu Dievs un lai Viņš kļūtu par jūsu dzīves centru. Bērniņi, lieciniet ar savu…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Lai šis jums ir lūgšanu laiks! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. augustā

“Mīļie bērni! Šodien es atkal jūs aicinu uz atgriešanos. Bērniņi, jūs vēl neesat pietiekami svēti un neizstarojat svētumu citiem, tāpēc lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un pūlieties savas personiskās atgriešanās labā, lai tādējādi jūs citiem cilvēkiem varētu…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. septembrī

“Mīļie bērni! Ar prieku nemitīgi strādājiet savas atgriešanās labā. Upurējiet visus savus priekus un bēdas manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es jūs visus varētu vest pie sava mīļotā Dēla un jūs tādējādi rastu prieku Viņa Sirdī.…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. oktobrī

“Mīļie bērni! Arī šodien es jums dodu savu svētību. Es jūs visus svētīju un aicinu augt, ejot šo ceļu, ko Dievs ir uzsācis ar manu starpniecību jūsu pestīšanas labad. Bērniņi, lūdzieties, gavējiet un priecīgi lieciniet…