Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. martā

“Mīļie bērni! Šajā pavasara laikā, kad viss mostas no ziemas stinguma, arī jūs atmodiniet savu dvēseli ar lūgšanu, lai tā būtu gatava saņemt augšāmceltā Jēzus gaismu. Lai Viņš jūs, bērniņi, tuvina savai Sirdij un jūs tādējādi būtu atvērti mūžīgajai dzīvei. Es lūdzos par jums un aizlūdzu Visaugstāko par jūsu patiesu atgriešanos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. aprīlī

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. februārī