Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Es esmu ar jums, lai jūs vadītu pa atgriešanās ceļu, tāpēc ka ar savu dzīvi, bērniņi, jūs varat tuvināt manam Dēlam daudz dvēseļu. Esiet priecīgi Dieva Vārda un mīlestības liecinieki, kuru sirdī ir cerība, kas uzvar jebkādu ļaunumu. Piedodiet tiem, kuri jums dara ļaunu, un ejiet svētuma ceļu. Es jūs vadu pie sava Dēla, lai Viņš jums būtu ceļš, patiesība un dzīvība. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

33. MLADIFEST (Brauciens no Daugavpils)

Read Next

33. Jauniešu dienu (Mladifest) tiešraide (1.08 – 5.08.22)