1. Galvenā
  2. 2022

Kategorija: 2022

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. decembrī

“Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai jūs būtu Viņa miers un Debesu skaidrības un prieka atspulgs. Lūdzieties, bērniņi, par savu atvērtību miera saņemšanai, jo daudzas sirdis ir aizvērtas gaismas – sirds…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. novembrī

“Mīļie bērni! Visaugstais mani sūta pie jums, lai es jums mācītu lūgties. Lūgšana atver sirdi un sniedz cerību, un dzimst un nostiprinās ticība. Es ar mīlestību jūs, bērniņi, aicinu atgriezties pie Dieva, jo Dievs ir…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. oktobrī

“Mīļie bērni!  Visaugstākais man ir ļāvis būt kopā ar jums un būt jūsu priekam un cerības ceļam, jo cilvēce ir nolēmusi izraudzīties nāvi. Tāpēc Viņš mani sūtīja, lai es jums mācītu, ka bez Dieva jums…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. septembrī

“Mīļie bērni! Lūdzieties, lai tādējādi Svētais Gars jūs apgaismotu, tā ka jūs būtu priecīgi Dieva meklētāji un neierobežotas mīlestības liecinieki. Es esmu ar jums, bērniņi, un no jauna jūs visus aicinu: saņemiet drosmi un lieciniet…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. augustā

“Mīļie bērni! “Dievs man ļauj būt kopā ar jums un jūs vadīt pa miera ceļu, lai, pateicoties savam mieram, jūs celtu mieru pasaulē. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums savam Dēlam Jēzum, lai…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Es esmu ar jums, lai jūs vadītu pa atgriešanās ceļu, tāpēc ka ar savu dzīvi, bērniņi, jūs varat tuvināt manam Dēlam daudz dvēseļu. Esiet priecīgi Dieva Vārda un mīlestības liecinieki, kuru sirdī ir…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. jūnijā

“Mīļie bērni! Es priecājos kopā ar jums un jums pateicos par ikvienu upuri un lūgšanu, kuru esat veltījuši manos nodomos. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūs esat svarīgi manā cilvēces glābšanas plānā. Atgriezieties pie Dieva un lūgšanas,…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Es raugos uz jums un par katru no jums pateicos Dievam, jo Viņš vēl arvien ļauj man būt kopā ar jums, lai jūs iedvesmotu uz svētumu. Bērniņi, miers ir izjaukts, un sātans vēlas…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. aprīlī

“Mīļie bērni! Es raugos uz jums un redzu, ka esat apjukuši. Tāpēc es jūs visus aicinu: atgriezieties pie Dieva, atgriezieties pie lūgšanas, un Svētais Gars jūs piepildīs ar savu mīlestību, kas sirdij sniedz prieku. Jūsos…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. martā

“Mīļie bērni! Es dzirdu jūsu lūgumus un lūgšanas par mieru. Sātans gadiem ilgi ir cīnījies par karu. Tāpēc Dievs mani sūtīja pie jums, lai es jūs vadītu pa svētuma ceļu, jo cilvēce atrodas krustcelēs. Es…