ESIET NEIEROBEŽOTAS MĪLESTĪBAS LIECINIEKI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. septembrī
“Mīļie bērni! Lūdzieties, lai tādējādi Svētais Gars jūs apgaismotu, tā ka jūs būtu priecīgi Dieva meklētāji un neierobežotas mīlestības liecinieki. Es esmu ar jums, bērniņi, un no jauna jūs visus aicinu: saņemiet drosmi un lieciniet ar labajiem darbiem, kurus Dievs dara jūsos un ar jūsu starpniecību Esiet priecīgi Dievā. Dariet savam tuvākajam labu, lai jums klātos labi virs zemes, un lūdzieties par mieru, kas ir apdraudēts, jo sātans vēlas karu un nemieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Marijas un apustuļu lūgšanai sekoja Svētā Gara nosūtīšana. Viņu skumjas pēc Jēzus nāves un bailes beigt dzīvi kā Viņš nomainīja prieks, un viņi tika pilnībā izmainīti. Pār viņiem nonāca Svētais Gars, un Viņi brīnumainā veidā tika iedvesmoti un sāka sludināt Labo Vēsti. Tajā brīdī viņus interesēja tikai viens – sekot Jēzum. Uz to mūs šodien aicina Marija – būt priecīgiem Dieva meklētājiem un neierobežotas mīlestības lieciniekiem.

Pasaulē šodien valda satraukums, līdzīgi kā apustuļu vidū pēc Jēzus nāves. Izejas nav, aiz durvīm uzglūn kara un nāves briesmas. Debesu Tēvs to zina, tādēļ sūta uz zemi Mariju, lai Viņa šodien mums atkārtotu: “Lūdziet Svēto Garu!”, “Es esmu ar jums.” Mātes klātbūtne bērniem dāvā mierinājumu un mieru.

“Lūdzieties un meklējiet Dievu caur mani,” saka mums Marija. Viņa mums māca meklēt Dievu Euharistijā, lūgšanā, savā tuvākajā, dabā, katrā dzīves situācijā. Dievs joprojām mūs uzrunā, vispirms caur Svētajiem Rakstiem. Tādēļ Marija mūs aicina katru dienu pārdomāt Evaņģēliju. Tādā veidā Dievs no jauna piedzimst mūsu sirdīs un ģimenēs.

Pāvests Benedikts VI ir teicis: “Lectio Divina (Svētie Raksti) – tas ir jauns pavasaris. Jēzus nāk caur Svēto Rakstu lappusēm, lai mums pateiktu: “Miers jums!” Un tad mēs jūtamies tāpat kā apustuļi – izzūd izmisums un bailes un mūs pārņem vēlme mīlēt bez robežām. Jēzus rāda mums ceļu. Priecāties Dievā nozīmē piesātināties ar Labo Vēsti. Sekošana Jēzum kļūs par mūsu dzīvesveidu – visur, kur Viņš atradās, Viņš darīja tikai labu.

Uz to mūs ved Marija: “Iemesls, kāpēc esmu šeit, mana sūtība ir palīdzēt jums, lai uzvarētu labais, pat ja tagad jums tas nešķiet iespējams. Es zinu, ka jūs daudz ko nesaprotat, tāpat kā es nesapratu visu– visu, ko mans Dēls man skaidroja, kamēr Viņš auga man līdzās, bet es Viņam ticēju un sekoju. Es to lūdzu arī jums –ticēt un sekot man. Taču sekot man, mani bērni, nozīmē mīlēt manu Dēlu vairāk par visu, mīlēt Viņu ikvienā cilvēkā bez atšķirības.” (02.08.2014). “Man nepieciešams, lai jūs būtu atvērti un jūtīgi pret labo un žēlsirdību.” (02.05.2015). “Atveriet tikai savu sirdi Dieva nodomiem, lai jūs spētu līdz strādāt ar Viņu pasaules mieram un labumam, un neaizmirstiet, ka jūsu dzīve nepieder jums, bet tā ir dāvana, kuru saņēmuši esat no Dieva un ar kuru jums ir pienākums iepriecināt citus un vadīt viņus mūžīgās dzīves ceļā.” (25.04.2016). “Labais, kas ir kluss un izplatās ar skaidru dvēseļu starpniecību, ir spēks, kas uztur šo pasauli. Tajā ir daudz grēku, bet ir arī mīlestība. Mans Dēls sūta pie jums mani – Māti, kas ir tieši tāda pati visiem, – lai es jums mācītu mīlēt un lai jūs saprastu, ka jūs visi esat brāļi.” (02.11.2017). “Viņš labo, pat ja tas ir niecīgs un apslēpts, meklē visās dvēselēs, lai piedotu ļaunumu.” (02.04.2019).

“Manas mīlestības apustuļi, aicinu: centieties ieskatīties pašos cilvēka sirds dziļumos, un tur jūs noteikti atradīsiet kādu nelielu apslēptu dārgumu. Tā raudzīties ir Debesu Tēva žēlsirdība. Meklēt labo tur, kur ir vislielākais ļaunums, censties saprast citam citu un netiesāt – lūk, to mans Dēls jums lūdz. Un es, būdama Māte, jūs aicinu paklausīt Viņam. Mani bērni, gars ir stiprāks par miesu un, mīlestības un darbu nests, tas uzveic visus šķēršļus. Neaizmirstiet – mans Dēls ir jūs mīlējis un mīl.” (02.11.2018).

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu – esiet drosmīgi un nepadodieties, jo labais, pat visniecīgākais, pat visniecīgākā mīlestības zīme, uzvar ļauno, kas kļūst aizvien pamanāmāks. Mani bērni, paklausiet man, lai labais uzvarētu un lai jūs iepazītu mana Dēla mīlestību.” (02.10.2018). “Kad jūs atdodat sevi ticības dēļ, kad jūs atdodat sevi mīlestības vārdā, kad jūs darāt labu savam tuvākam, mans Dēls smaida jūsu dvēselē.” (02.02.2018).

Lūgšana: Marija, tu esi mūsu prieka avots. Mēs tev pateicamies par to ceļu, ko tu mums šodien parādi kā izeju – darīt labu, lai mums klātos labi virs zemes. Kopā ar tevi saucam: “Svētais Gars, aptver mūs ar savas bezgalīgās mīlestības spēku, kas ir stiprāks par visu ļaunumu.” Lai dziļi mūsu sirdīs ir ierakstīti Tavi vārdi: “Mani bērni, lai vienmēr jūsu vienīgais ierocis ir mīlestība. Mīlestībā vērsiet par labu visu to, ko sātans grib iznīcināt un paņemt sev. Tikai tā jūs pilnībā būsiet mani un es varēšu jums palīdzēt.” Māt, mēs vēlamies tev palīdzēt īstenot tavus miera plānus. Kopā ar tevi lūdzamies par mieru mūsu sirdīs, ģimenēs, pasaulē, īpaši par mieru Ukrainā. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

PRIECĪGI DIEVA MEKLĒTĀJI UN LIECINIEKI

Read Next

MEDŽUGORJE – MANS PIEPILDĪTAIS SAPNIS