ARHIBĪSKAPS ALDO KAVALLI UN TĒVS MARINKO ŠAKOTA (OFM) APMEKLĒJA LŪGŠANU TIKŠANOS FATIMĀ

Apustuliskais vizitators ar īpašu lomu Medžugorjes draudzē Aldo Kavalli un bijušais draudzes prāvests t. Marinko Šakota piedalījās lūgšanu tikšanās, ko organizēja asociācija “Marijas ceļi” Dievmātes svētnīcā Fatimā (Portugālē), pāvesta Pāvila VI garīgā centra lielajā zālē, sestdien, 11.02.2023.
T. Marinko Šakotas (OFM) teksts:

LŪGŠANU TIKŠANĀS FATIMĀ

Portugāļu priesteris Karloss Masedo uzaicināja arhibīskapu Aldo Kavalli, apustulisko vizitatoru Medžugorjes draudzē, un t. Marinko Šakotu (OFM) uz lūgšanu tikšanos, ko organizēja asociācija “Marijas ceļi”. Tā norisinājās Fatimā, lielākajā mariāņu svētnīcā Portugālē, sestdien, 11. februārī, pāvesta Pāvila VI garīgā centra lielajā zālē.
Tikšanās tēma bija “Apslēptā manta” (Mt 13,44).

Pasākumu apmeklēja 2000 cilvēku. Pāvesta Pāvila VI zālē nebija nevienas brīvas vietas.

9:00 no rīta sākās dalībnieku reģistrācija, bet jau 9:30 sākās lūgšana, ko pavadīja dziesmas un Kunga slavēšana. Aldo Kavalli nolasīja lekciju “Žēlastības meklēšana pie Dieva”. Pēc pārtraukuma 11:15 t. Marinko Šakota nolasīja lekciju “Medžugorje – mūsdienu apslēptā manta un Fatimas turpinājums”.

Pēc pusdienu pārtraukuma 14:00 lūgšanu tikšanās turpinājās ar dziesmām un slavēšanu. 14:15 t. Marinko Šakota nolasīja lekciju “Sirds lūgšana: kā atrast apslēpto mantu”. 15:20 orķestris un koris atkal sapulcināja dalībniekus, 15:30 mons. Aldo Kavalli nolasīja lekciju par tēmu “Marija – ticība un uzticība”.

Pēc tam sekoja vēl viens pārtraukums, 17:00 sākās Rožukroņa lūgšana. Pasākuma saimnieki bija parūpējušies, lai viens Rožukroņa noslēpums izskanētu horvātu valodā. 17:30 arhibīskaps Aldo Kavalli celebrēja Svēto Misi, pēc kuras t. Marinko Šakota novadīja adorāciju un lūdzās par dvēseles un miesas dziedināšanu.

Noslēgumā var teikt tikai vienu: pateicos Tev, Dievmāte, par šo brīnišķīgo notikumu! Lūgšanu tikšanās dalībnieki neslēpa savu sajūsmu. Ar mīmiku, vārdiem un visu savu būtību viņi pauda mīlestību pret Medžugorji. Neticami, cik daudz cilvēku Portugālē un Fatimā mīl šo vietu!

SAIKNE STARP FATIMU UN MEDŽUGORJI

Lūgšanu tikšanās Fatimā notika īstajā laikā. Jau otro reizi Dievmāte savos vēstījumos runā par to, ka Fatima un Medžugorje ir saistītas. To, ko Viņa sāka Fatimā, tagad turpina Medžugorjē. Pirmo reizi par to tika teikts 25.08.1991 “Es aicinu jūs izpildīt deviņu dienu pašaizliedzības novennu. Lai pateicoties jūsu palīdzībai es spētu īstenot to, ko vēlos īstenot noslēpumos, kurus aizsāku Fatimā”; Otro reizi – 25.01.2023, tieši pirms lūgšanu tikšanās Fatimā: “Lūdzieties kopā ar mani, lai īstenotos tas, ko es aizsāku Fatimā un šeit.” Vai uz šo vēstījumu pamata var runāt par īpašu saikni starp Fatimu un Medžugorji?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāuzdod vēl viens jautājums: kādēļ Dievmāte parādās? Kādēļ Viņa nāk no mūžības šeit uz zemi pie mums, cilvēkiem? Kādēļ Viņa nāk tieši šajā laikā, kurā mēs dzīvojam? Ko Viņa vēlas? Ko Viņa sagaida no mums, ticīgajiem?

Viņa parādījās Fatimā 1917. gadā un Medžugorjē – 1981. gadā. Var secināt, ka Dievmāte parādās cilvēcei kritiskos brīžos. Fatimā Viņa parādījās XX gs. sākumā, kad plosījās Pirmais pasaules karš, kad Krievijā ienāca komunisms. Medžugorjē – tā paša gadsimta beigās, komunisma valdīšanas laikā, Horvātijas un Bosnijas un Hercegovinas kara priekšvakarā, laikā, kad pasaulē izplatījās modernisma idejas. Dievmāte pati atklāj savu parādīšanās iemeslu Medžugorjē:
“Aicinu jūs, mīļie bērni, lai jūs kaut jel tagad saprastu manas atnākšanas nozīmīgumu un situācijas pasaulē nopietnību. Es ilgojos izglābt visas dvēseles un atdot tās Dievam. Tādēļ lūdzieties, lai izpildītos viss, ko esmu aizsākusi.” (25.08.1991)

Situācijas, kurā atrodas mūsdienu sabiedrība, nopietnība, lūk, iemesls, kāpēc Dievmāte parādās Fatimā un Medžugorjē! Dievmāte mums paskaidro, uz ko mēs ejam: “Es esmu kopā ar jums tik ilgi tāpēc, ka jūs esat uz nepareizā ceļa.” (25.01.2009). Viņa nāk pie mums jau 41 gadu, jo mēs ejam nepareizā virzienā: “Es atnācu, lai jums palīdzētu, tādēļ aicinu jūs mainīt savu dzīvi, jo jūs ejat pa iznīcības ceļu.” (25.03.1992) Iespējams, ka nekad agrāk Dievmāte nebija izteikusies tik skaidri, kā 25.01.2023 vēstījumā: “Nākotne ir krustcelēs, jo mūsdienu cilvēks nevēlas Dievu. Tāpēc cilvēce virzās uz iznīcību.”

Dievmāte nāk pie mums, jo mēs esam apmaldījušies kā labirintā un patstāvīgi nespējam atrast pareizo izeju: “Jūs, mīļie bērni, nespējat paši to izdarīt, tādēļ es esmu šeit, lai jums palīdzētu.” (04.12.1986)

Dievmāte mums saka, ka situācija, kurā atrodas mūsdienu sabiedrība, ir nopietna tādēļ, ka mēs esam nostājušies uz nepareizām sliedēm. Par kādām sliedēm tiek runāts, un kāds ir iemesls tam, ka mēs esam novirzījušies no ceļa?
Tam ir daudz iemeslu. Lūk, tikai daži no tiem:

a) Miera zaudēšana dēļ attālināšanās no Dieva un lūgšanas – tas ir pirmais un galvenais iemesls: “Jūsu sirds ilgojas pēc miera, kura pasaulē kļūst aizvien mazāk. Tāpēc cilvēki ir tālu no Dieva un dvēseles – slimas un tuvojas garīgai nāvei.” (25.12.2019);

b) Grēks: “Jūs jautājat, kādēļ tik daudz ir jālūdzas. Dārgie bērni, paskatieties sev apkārt un ieraudzīsiet, cik ļoti grēks valda pār šo pasauli.” liels grēks ir nomācis pasauli.” (13.09.1984);

в) Sātana darbība: “Sātans rotaļājas ar jums un jūsu dvēselēm.” (25.03.1992), “samaitā un dara ar jums visu, ko vēlas. (25.01.1998), “ļaunais gars jūs neraustītu, kā vējš – koku zarus.“ (25.10.2013). 25.01.2023 vēstījumā Dievmāte atkal runā par sātanu: “Lūdzieties kopā ar mani par mieru, jo sātans sirdīs un tautās vēlas karu un naidu.”

c) Mentalitāte un ideoloģija, kas valda mūsdienu sabiedrībā un ko Dievmāte dēvē par modernismu, precīzi norādot uz to, ka aiz tā stāv sātans un viņa plāns: “Jūs, bērniņi, lūdzieties un cīnieties pret kārdinājumiem un visiem ļaunajiem plāniem, kādus sātans jums piedāvā ar modernisma starpniecību. Esiet stipri lūgšanā un ar krustu rokās lūdzieties, lai ļaunais nevar jūs izmantot un uzvarēt jūsos.” (25.03.2015)

Kādu secinājumu var izdarīt?

Cilvēki it kā piever acis uz to, ka mēs, cilvēce, virzāmies nepareizā virzienā. Kaut arī daudziem tagad mostas apziņa, ka attiecībā uz dabu mums ir jāveic liels pagrieziens — piesārņojuma un dabas iznīcināšanas, klimata pārmaiņu dēļ, tomēr pirmais un vissvarīgākais pagrieziens, kas mums jāveic, neskar mūsu attieksmi pret dabu, bet mūsu attiecības ar Dievu. Mēs esam attālinājušies no Dieva – lūk, visu mūsu nopietno problēmu iemesls. Attālināšanās no Dieva nozīmē sava iekšējā miera zaudēšanu, miera zaudēšanu starp cilvēkiem un nepieņemamu attieksmi pret dabu. Tādēļ vissvarīgākais Dievmātes aicinājums gan Fatimā, gan Medjugorjē skan tā: “Atgriezieties pie Dieva!”

Informācijas avots: radio-medjugorje.com

Read Previous

JAUNA DZĪVES LAPPUSE

Read Next

DIEVMĀTES, MIERA KARALIENES, GADSKĀRTĒJAIS VĒSTĪJUMS VIZIONĀRAM JAKOVAM ČOLO 2022.GADA 25.DECEMBRĪ