GADSKĀRTĒJAIS VĒSTĪJUMS VIZIONĀREI MIRJANAI DRAGIČEVIČAI-SOLDO 2023. GADA 18. MARTĀ

Vizionāre Mirjana Soldo Dievmāti diendienā redzēja no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim, dienai, kurā Jaunava Marija viņai uzticēja desmito, resp., pēdējo, noslēpumu un teica, ka turpmāk Mirjanai parādīsies reizi gadā – 18. martā. Tā tas bija arī šogad. Parādīšanās ilga no 13.33 līdz 13.39 pēc vietējā laika.

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu arvien labāk iepazīt manu Dēlu, praktizējot lūgšanu un žēlsirdību, lai ar tīru un atvērtu sirdi jūs iemācītos klausīties – klausīties to, ko jums saka mans Dēls, un tādējādi iemantotu garīgo skatījumu. Lai jūs kā viena Dieva tauta vienotībā ar manu Dēlu ar savu dzīvi liecinātu par patiesību. Lūdzieties, mani bērni, lai kopā ar manu Dēlu Jēzu jūs visiem saviem brāļiem un māsām varētu nest tikai mieru, prieku un mīlestību. Es esmu ar jums un dodu jums savu mātes svētību.”

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.martā