2023. g. 1.- 8. novembris: lūgšana par mirušajiem

Dārgie draugi!

2 novembris – Mirušo piemiņas diena. Šajā un turpmākajās dienās, no 1. līdz 8. novembrim, Baznīca dod jums iespēju saņemt pilnas atlaides mirušajiem, t.i. grēku soda atlaišanu dvēselēm šķīstītavā.

“Atlaida ir daļēja vai pilnīga atkarībā no tā, vai tā daļēji vai pilnīgi atbrīvo no laicīgā soda, kas pienākas par grēkiem.” “Jebkurš ticīgais var iegūt atlaidas [..] sev pašam vai arī piemērot tās mirušajiem.” (KBK 1471)

1. Ticīgie, kuri no 1. līdz 8. novembrim apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, arī var saņemt pilnas atlaides mirušajiem.

Lai saņemtu pilnas atlaides, ir jāizpilda sekojoši nosacījumi:
— kapsētas apmeklēšana, lūgšanas “Tēvs mūsu…” un “Es ticu…” par mirušajiem;
— sv. Grēksūdze (neilgi pirms vai pēc);
— Sv.Komūnija (vislabāk tieši šajā dienā);
— Lūgšana Svētā Tēva nodomos (“Tēvs mūsu…”, “Esi sveicināta, Marija…”, “Gods lai ir Tēvam…).
Turklāt ir nepieciešama arī iekšēja brīvība no jebkādas pieķeršanās grēkam (pat ikdienas grēkam).

2. Ticīgie 2. novembrī, Mirušo piemiņas dienā, var saņemt pilnas atlaides, ko var upurēt par kādu dvēseli šķīstītavā.

Lai saņemtu pilnas atlaides, ir jāizpilda sekojoši nosacījumi:
— baznīcas vai kapelas apmeklēšana;
— lūgšanas “Tēvs mūsu…” un “Es ticu…”;
— sv. Grēksūdze (neilgi pirms vai pēc);
— Sv.Komūnija (vislabāk tieši šajā dienā);
— Lūgšana Svētā Tēva nodomos (“Tēvs mūsu…”, “Esi sveicināta, Marija…”, “Gods lai ir Tēvam…).
Šīs atlaides var saņemt no 1. novembra pēcpusdienas līdz 2. novembra pusnaktij.

Lūgšanā kopā ar jums,
Marijas Gaisma

Read Previous

22. STARPTAUTISKĀS GARĪGĀS ATJAUNOTNES DIENAS LAULĀTIEM PĀRIEM

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. oktobrī