LŪGŠANA PAR MIERU UN LABI DARBI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. novembrī
“Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanu par mieru un labu darbu caurausts, tā ka jūsu sirdis, ģimenes un pasaule, kurā nav cerības, izjustu Miera Karaļa gaidīšanas prieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Mūsu Debesu Māte mums saka, ka pasaulē nav cerības. Bet Dievs to mums nav atņēmis. Viņš ir mūsu cerība. Svētais Jānis Pāvils II ir teicis, ka Medžugorje ir cerība pasaulei. Saka, ka Medžugorje ir Betlēme. Šeit rodas jauna dzīvība svētajā grēksūdzē, ikdienas Evaņģēlija apcerē, Euharistijā, lūgšanā un gavēnī. Vienīgā un patiesā cerība pasaulei ir Miera Karaļa piedzimšana.

Vizionāri liecina, ka Adventa laikā Marija parādās maiguma un priecīgas gaidīšanas piepildīta. Viņa dod mums programmu, kā sagatavoties Ziemassvētkiem: “Lai šis laiks ir lūgšanu par mieru un labu darbu caurausts.”

Tas ir aicinājums pastāvīgi pildīt vissvarīgāko bausli – mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Jēzus mūs māca, ka viens nevar pastāvēt bez otra. Marija to atkārto kā Māte. Lūgšana un mīlestība atver mūsu sirds durvis Jēzus piedzimšanai.

Viņas skolā lūgšana par mieru sākumā sākas ar lūgšanu par mieru savā sirdī. Pēc tam miers izplatās ģimenē, mums apkārt, pasaulē. Mēs nevaram sākt lūgšanu par mieru no otra gala. Miers un satraukums pasaulē sākas cilvēka sirdī. Miers ir Persona – Jēzus Kristus – Miera Karalis.

2012. gada Ziemassvētkos mazais Jēzus Jaunavas Marijas rokās sāka runāt un teica: “Es esmu jūsu miers. Dzīvojiet saskaņā ar maniem baušļiem.”

Miera Karali pazīst mazie un pazemīgie. Betlēmes alā Viņu pirmie pazina mazie. Marija mums atgādina par Evaņģēlijā rakstītajiem notikumiem: “Mīļie bērni! Šai svētajā priecīgās gaidīšanas laikā Dievs izvēlēja jūs, kas esat mazi, lai Viņš īstenotu caur jums savus lielos nodomus. Mani bērni, esiet pazemīgi. Dievs, pateicoties jūsu pazemībai un savā gudrībā jūsu dvēselēs izveidos savu īpaši izvēlēto mājokli. Jūs izgaismosiet to ar saviem labajiem darbiem un tādā veidā ar atvērtu sirdi jūs gaidīsiet mana Dēla piedzimšanu Viņa cildenās mīlestības pārbagātībā.” (02.12.2008.)  “Es aicinu jūs sagatavoties Kunga Jēzus Dzimšanas svētkiem pazemībā un lūgšanā, kā arī darot tuvāk mīlestības darbus. Nepiesaistiet savu uzmanību pārlieku materiālām lietām, tādēļ, ka tad jūs nespēsiet patiesā sirds priekā pārdzīvot Dieva Bērna dzimšanu.” (05.12.1985.) “Lai caur lūgšanu, gavēni un maziem pašaizliedzības upuriem jūs sagatavotos Jēzus atnākšanai. Lai šis laiks, dārgie bērni, kļūst jums par žēlastības laiku. Izmantojiet ikkatru mirkli un steidzieties darīt labu, jo tādā veidā jūs savā sirdī sajutīsiet Jēzus piedzimšanu. Ja jūs dosiet savas personīgās dzīves piemēru, jūs kļūsiet par Dieva mīlestības zīmi šai pasaulē un visu cilvēku sirdis piepildīs debesu prieks.” (25.11.1996.)

Vērojot pasaulē notiekošos dramatiskos notikumus: karus, vardarbību, netaisnību, dažāda veida cilvēku ciešanas, mēs varam pamanīt, ka šur tur, pat visgrūtākajos apstākļos, ir cilvēki, kuru sejas izstaro prieku. Tas, kurš rūpējas par to, lai mīlētu, dod cerību pat visnežēlīgākajos apstākļos, bezcerīgās situācijās, spriedzes un konfliktu vidū. Katrs labais darbs ir Ziemassvētki, un tas nozīmē, ka Dievs ir ar mums.

Tā mūs māca Jēzus: “Jo es biju izsalcis, un jūs mani paēdinājāt; es biju izslāpis, un jūs man devāt dzert; es biju svešinieks un jūs mani pieņēmāt. Es biju kails un jūs mani apģērbāt; es biju slims un jūs mani apmeklējāt; es biju cietumā un jūs atnācāt pie manis… ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.” (Mt 25,35-36, 40)

Labi cilvēki ir pazemīgi. Viņi palīdz vājajiem, atstumtajiem, tiem, kuri cieš. Viņi dara labus darbus, zinot, ka viss, kas viņiem ir, nepieder viņiem, bet Dievam, un Viņš to ir devis viņiem caur citiem cilvēkiem. Dievmāte ir mūsu piemērs, Viņa mūs iedvesmo ar savu kluso, pazemīgo, mīlošo Sirds uzvaru caur mums.

“… šodien jūs atkal aicinu, lai jūs veiktu žēlsirdības darbus ar mīlestību, mīlestības vārdā. Manis dēļ un jūsu māsu un brāļu dēļ, visu, ko darāt citu labā, dariet ar lielu prieku un pazemību Dieva priekšā. Es esmu kopā ar jums un no dienas dienā jūsu upurus un lūgšanas aiznesu Dievam par pasaules pestīšanu.” (25.11.1990.) Lūgšana par mieru un labi darbi uzvar cīņā starp labo un ļauno. “Es jūs aicinu – esiet drosmīgi un nepadodieties, jo labais, pat visniecīgākais, pat visniecīgākā mīlestības zīme, uzvar ļauno, kas kļūst aizvien pamanāmāks. Mani bērni, paklausiet man, lai labais uzvarētu un lai jūs iepazītu mana Dēla mīlestību. Tā ir vislielākā laime – jūs apņem mana Dēla rokas…” (02.10.2018.)

Advents — žēlastības pilns lielu pārmaiņu un lielu gaidu laiks. Nesīsim mūsu Debesu Mātei lūgšanas un labos darbus kā dāvanu, lai piepildītos viņas miera plāni.

Lūgšana: Debesu Tēvs! Pateicamies Tev par Mariju, Cerības Māti. Mēs saucam uz tevi: “Esi sveicināta, Karaliene, Žēlastības Māte, mūsu dzīvība, prieks un cerība, esi sveicināta! Palīdzi mums šajā žēlastības laikā līdzināties tev. Palīdzi mums pieņemt lēmumu izvēlēties lūgšanu par mieru un labus darbus tieši tur, kur ir vislielākais ļaunums, tieši tad, kad mums ir visgrūtāk. Palīdzi mums pieņemt vienam otru ģimenēs, pasaulē. Tu mūs māci, ka lūgšana un labie darbi pārvar visus šķēršļus. Kopā ar tevi mēs vēlamies būt modri un apņēmīgi labestībā, lai Kristus piedzimšanu piedzīvotu katra sirds un visa pasaule. Āmen.

Тerēze Gažiova

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. novembrī

Read Next

IZLŪGTĀ VECĀKU DĀVANA