ATJAUNOJIET SAVU SIRDI 

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. februārī
“Mīļie bērni! Lūdzieties un atjaunojiet savu sirdi, lai labais, ko jūs esat sējuši, nestu prieka un vienotības ar Dievu augli. Nezāles ir pārņēmušas daudzas sirdis, un tās ir kļuvušas neauglīgas; tāpēc, bērniņi, esiet gaisma, mīlestība un manas izstieptās rokas šajā pasaulē, kura ilgojas pēc Dieva, kas ir mīlestība. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Savos vēstījumos Medžugorjē Jaunava Marija bieži runā par sirdi. Tā, sirds, atrodas garīguma centrā, kas veidojas, pateicoties Viņas klātbūtnei. Sirds ir svarīga. Svētajos Rakstos tā ir minēta gandrīz trīs simti reizes. Un, kad mēs runājam par sirdi, mēs patiesībā domājam par mūsu dzīves centru, jūtām un vēlmēm.

Savā dabiskajā stāvoklī cilvēka sirds ir ļauna, nodevīga un mānīga. Jeremija saka: “Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?” (Jer 17, 9). Pirmā cilvēka grēkā krišana skāra visdziļākās mūsu būtības daļas. Mūsu prāts, jūtas un vēlmes ir grēka skarti.

Marka evaņģēlijā mēs lasām Jēzus vārdus: “Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunās domas, laulības pārkāpšana, nešķīstības, slepkavības. Zādzības, mantkārība, blēdības, viltība, nekaunība, skaudīga acs, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Visi šie ļaunumi iziet no iekšienes; un tie apgāna cilvēku.” (Mk 7, 21-23).

Mūsu problēma nav ārēja, bet gan iekšēja. Mums ir vajadzīga iekšēja transformācija, sirds atjaunošana un pārveide. Sirds ir mūsu eksistences būtība, un Bībele piešķir lielu nozīmi tam, lai saglabātu mūsu sirds tīrību: “Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!” (Sak 4,23).

Evaņģēlijā ir minēts, ka nereti Jēzum bija saspringtas attiecības ar cilvēkiem, kuri reliģisku apsvērumu dēļ uzskatīja, ka ārējā tīrība ir vissvarīgākā. Jēzus viņiem sacīja: “Klausieties mani visi un saprotiet! Nekas cilvēku nevar sagānīt, kas no ārienes viņā ieiet.” (Mk 7, 14-15)

Viņš māca, ka cilvēka sirds ir tā vieta, kur rodas sliktas domas. Vēlāk tās pamazām realizējas dzīvē: viss sākas ar domu, tad tā pārtop par vārdu, vēlāk – rīcību, un tādā veidā tās top redzamas pasaulē. Mūsu darbi ir radušies sirdī.

Laikraksti un televīzija ir pārpildīti ar padomiem par veselīgu uzturu. Bet neviens masu saziņas līdzeklis nerunā par to, kāda inde mūsos iekļūts ar to pašu plašsaziņas līdzekļu starpniecību caur ļaunprātīgu saturu, negatīvām ziņām, netiklību un pornogrāfiju. Un neviens ēdiens mūs nevar sagraut tik ļoti, kā ļaunums, kas iekļuvis cilvēka sirdī.

Ir cilvēki, kuri, televīzijā nejauši redzējuši kādas smagas un briesmīgas ainas, gadiem ilgi nespēj no tām atbrīvoties, tāpēc ka tās paliek viņos un “grozās” viņu domās, viņu galvās un viņu sirdīs. Ja mēs uzņemam garīgi saindētu barību, mēs arī paši kļūstam tādi un indējam citus, pamatojoties uz to saturu, kas ir mūsu sirdī.

Dievmātei kā Mātei mūsu sirds ir svarīga. Viņa vēlas, lai tā būtu tīra un spētu veidot savstarpējas attiecības ar Dievu. Nav iespējams veidot labas attiecības ar Dievu, ja mūsu sirds ir saindēta un netīra. Mūsu sirds ir radīta mīlestībai. Mūsu sirds sekos ideālam, Dievam, žēlastībai un mīlestībai, ja tā būs attīrīta un atjaunota, lai spētu pieņemt Dieva mīlestības tīrību.

Lūgšana: Jaunava Marija, Tu, kuras sirds bija tīra un šķīsta, izlūdz no sava Dēla arī mūsu sirds, kura ne vienmēr ir tīra, tīrību un atjaunotni. Mēs vēlamies savus ceļus atdot Kungam un uzticēt Viņam visas savas rūpes. Uzlūkojot Kungu, mēs vēlamies ņemt savu ikdienas krustu un sekot Jēzum, kā Viņš to māca un mūs aicina. Tev, Jaunava Marija, mēs uzticam savas sirdis, īpaši ievainotās, noslēgtās un nocietinātās. Lai Dieva žēlastībā mūsos notiek patiesa piedošana mūsu tuvākajiem un mums pašiem, tāpat kā Dievs mums piedeva mūsu satriektās sirdis. Sirds pazemībā mēs vēlamies lūgties arī par visiem tiem, kam esam parādā, kurus esam ievainojuši un attalinājuši no Dieva. Tavai Mātes aizbildniecībai uzticam visus, kuri ir nomaldījušies, ievainoti un apjukuši, lai viņi varētu atrast ceļu atpakaļ pie patiesības, prieka un miera, ko var dāvāt tikai Kungs. Āmen.

t. Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. februārī

Read Next

ESIET GAISMA, MĪLESTĪBA UN MANAS IZSTIEPTĀS ROKAS