NOVENNA PIRMS DIEVMĀTES PARĀDĪŠANĀS MEDŽUGORJĒ 43.GADADIENAS

Dārgie draugi!
Šovakar, 15.06.2024., Dievmātes parādīšanās laikā vizionārei Marijai Luneti, Jaunava Marija mūs aicināja, sākot ar rītdienu, katru vakaru plkst. 22.00 (Medžugorjes laiks) lūgties Rožukroni pie Dievmātes statujas Podbrdo kalnā, kur šīs novennas Miera Karalienei laikā katru vakaru būs parādīšanās.

Jaunavas Marijas parādīšanās būs plkst. 23.30.
Dievmāte teica, ka šo novennu lūgsimies par mieru visā pasaulē.

Būsim garīgi vienoti lūgšanā!

MaryTV katru vakaru būs šīs kopīgās lūgšanas tiešraide.

Pievienojieties mums tiešraidē

www.marytv.tv.

 

 Šis novennas laikā, tie kuri dzīvo Medžugorjē ikdienas kopā kaps Podbordo kalnā. Novennu kopā ar Medžugorjes draudzi sāksim lūgties sestdien, 2024.gada 15.jūnijā. Tā mēs būsim vienoti ar Jums lūgšanā.

Novennas laikā lūgsimies Rožukroņa Godības daļu šādos nodomos:

 

1.DIENA – 15.06.lūdzamies par vizionāriem

 

2.DIENA – 16.06.lūdzamies par visiem priesteriem, Miera Karalienes draudzes kalpotājiem

Dievmātes parādīšanās vizionārei Marijai Luneti 2024. gada 16. jūnijā plkst. 23:30 Podbrdo kalnā:
“Kad Dievmāte atnāca, es viņai uzticēju visus mūs, mūsu nodomus un visu, kas ir mūsu sirdīs. Īpašā veidā es viņai nodevu visas mūsu lūgšanas un upurus par mieru. Dievmāte izstiepa pār mums savas rokas un ilgi lūdzās par mums savā dzimtajā aramiešu valodā. Dievmāte teica, ka rīt viņa sagaida mūs vēl lielākā skaitā, jo lūgšana par mieru ir nepieciešama. Tad viņa izstiepa rokas, svētīja mūs un aizgāja uz Debesīm.”

 

3.DIENA – 17.06.lūdzamies par visiem Medžugorjes draudzes locekļiem

Dievmātes parādīšanās vizionārei Marijai Luneti 2024. gada 17. jūnijā plkst. 23.30 Podbrdo kalnā:
“Arī šodien Dievmāte atnāca, un man liekas, viņa bija priecīgāka nekā vakar, jo mēs viņai paklausījām, un mūsu atnāca vairāk. Bet tas nenozīmē, ka mūsu ir pietiekami daudz un ka mums vairs nav jālūdzas par mieru. Dievmāte lūdzās par mums savā dzimtajā aramiešu valodā. Viņa lūdzās par mums ļoti ilgi. Es nodevu Viņai mūs visus, visus mūsu nodomus un visu, kas ir mūsu sirdīs. Īpašā veidā es lūdzu Dievmāti aizlūgt pie sava Dēla Jēzus par mieru pasaulē, kā viņa to vēlējās. Dievmāte vēlreiz lūdzās un svētīja mūs visus.”

 

4.DIENA – 18.06.lūdzamies par visiem, kas vada Baznīcu

Dievmātes parādīšanās vizionārei Marijai Luneti 2024. gada 18. jūnijā plkst. 23.30 Podbrdo kalnā:
“Šovakar parādīšanās laikā Dievmāte mums pateicās un lūdza mūs nākt vēl kuplākā skaitā, lai lūgtos. Visu šo laiku viņa lūdzās par mieru mūsu sirdīs, ģimenēs un visā pasaulē. Viņa mūs visus svētīja. Viņa lūdzās savā dzimtajā valodā. Šodien, jau trešo dienu, Dievmāte lūdzās aramiešu valodā. Nekad iepriekš tā nebija noticis. Dievmāte mūs svētīja un aizgāja uz Debesīm.”

 

5.DIENA – 19.06.lūdzamies par visiem svētceļniekiem, kuri apmeklējuši Medžugorje

Dievmātes parādīšanās vizionārei Marijai Luneti 2024. gada 19. jūnijā plkst. 23.30 Podbrdo kalnā:
“Arī šovakar, kad Dievmāte atnāca, viņa atkal lūdzās savā dzimtajā aramiešu valodā. Es nodevu Dievmātei mūs visus, visus mūsu nodomus un visu, kas ir mūsu sirdīs, visus tos, kas uzticēja sevi mūsu lūgšanām. Īpašā veidā es lūdzu Dievmāti aizlūgt pie sava Dēla Jēzus par mieru. Dievmāte lūdzās par mums un svētīja mūs visus ar savu Mātes svētību. Viņa pateicās mums par katru upuri, ko mēs upurējām šīs novenas laikā viņas nodomos. Un teica, ka redzēs mūs rīt tajā pašā laikā un tajā pašā vietā, un aizgāja uz Debesīm.”

 

6.DIENA – 20.06.lūdzamies par visiem svētceļniekiem, kuri plāno apmeklēt Medžugorje

Dievmātes parādīšanās vizionārei Marijai Luneti 2024. gada 20. jūnijā plkst. 23.30 Podbrdo kalnā:
“Šovakar, parādīšanās laikā, kad Dievmāte atnāca, viņa skatījās uz mums visiem. Es nodevu Dievmātei visus mūs, visus mūsu nodomus un visu, kas ir mūsu sirdīs. Īpaši es viņai nodevu tos, kuri ir slimi gan dvēselē, gan miesā. Es lūdzu Dievmāti aizlūgt pie sava Dēla Jēzus par mieru pasaulē. Dievmāte izstiepa rokas un ilgi lūdzās par mums savā dzimtajā valodā. Viņa mūs visus svētīja un teica, ka redzēs mūs rīt tajā pašā laikā un tajā pašā vietā, un aizgāja uz Debesīm.”

 

7.DIENA – 21.06.lūdzamies par visām ar Medžugorje saistītām lūgšanu grupām un centriem visā pasaulē

Dievmātes parādīšanās vizionārei Marijai Luneti 2024. gada 21. jūnijā plkst. 23.30 Podbrdo kalnā:
“Šovakar parādīšanās laikā es nodevu Dievmātei visus mūs, mūsu nodomus, visu, kas ir mūsu sirdīs. Īpaši lūdzu Dievmāti aizlūgt pie sava Dēla Jēzus par mieru pasaulē. Dievmāte lūdzās par mums aramiešu valodā un svētīja mūs visus ar krusta zīmi. Viņa teica, ka redzēs mūs rīt tajā pašā laikā un tajā pašā vietā, un aizgāja uz Debesīm.”

 

8.DIENA – 22.06.lūdzamies par Dieva nodomu īstenošanu caur Medžugorje

Dievmātes parādīšanās vizionārei Marijai Luneti 2024. gada 22. jūnijā plkst. 23.30 Podbrdo kalnā:
“Šovakar Dievmāte nesniedza nekādu vēstījumu. Viņa lūdzās par mums aramiešu valodā. Es nodevu Dievmātei visus mūs, mūsu nodomus, visu, kas ir mūsu sirdīs. Pēc tam viņa teica, ka redzēs mūs rīt tajā pašā laikā un tajā pašā vietā. Viņa mūs svētīja ar krusta zīmi un aizgāja uz Debesīm.”

 

9.DIENA – 23.06.lūdzamies par visiem Miera Karalienes nodomiem

Dievmātes parādīšanās vizionāriem Marijai Luneti un Ivanam Dragičevičam 2024. gada 23. jūnijā plkst. 23.30 Podbrdo kalnā:
“Šovakar, parādīšanās laikā, kad Dievmāte atnāca, mēs nodevām Dievmātei visus mūs, mūsu nodomus, visu, kas ir mūsu sirdīs. Dievmāte ilgi lūdzās par mieru savā dzimtajā aramiešu valodā. Viņa mūs visus svētīja un mierā aizgāja uz Debesīm.”

 

 

Dievmātes parādīšanās vizionāriem Marijai Luneti un Ivanam Dragičevičam 2024. gada 24. jūnijā plkst. 23.30 Podbrdo kalnā:
“Dievmātes parādīšanās laikā, kad Dievmāte atnāca, mēs ar Ivanu nodevām viņai šo novennu. Dievmāte pasmaidīja un bija priecīga. Viņa pateicās mums visiem par mūsu upuriem un lūgšanām un lūdza turpināt.
Dievmāte bija tērpusies zelta kleitā un kā vienmēr nāca uz mākoņa ar zvaigžņu kroni galvā. Mēs nodevām viņai visus mūs, mūsu nodomus un visu, kas ir mūsu sirdīs. Dievmāte arī šodien lūdzās savā dzimtajā aramiešu valodā. Viņa lūdzās ilgāk un svētīja mūs visus.”

 

 

Read Previous

MIERA KARALIENES AICINĀTIE

Read Next

MEDŽUGORJES TIKŠANĀS Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas baznīcā