Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. jūnijā

“Mīļie bērni! Es priecājos kopā ar jums un pateicos Dievam, ka Viņš man ir ļāvis ar jums būt, lai jūs vadītu un mīlētu. Bērniņi, miers ir apdraudēts, un ģimenei tiek uzbrukts. Es jūs aicinu, bērniņi, – atgriezieties pie lūgšanas ģimenē. Nolieciet Svētos Rakstus redzamā vietā un lasiet tos katru dienu. Mīliet Dievu vairāk par visu, lai jums būtu labi virs zemes. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

GADSKĀRTĒJĀ PARĀDĪŠANĀS VIZIONĀREI IVANKAI IVANKOVIČAI-ELEZAI 2024. GADA 25. JŪNIJĀ

Read Next

ATGRIEZIETIES PIE LŪGŠANAS ĢIMENĒ