2025. JUBILEJAS GADA GARĪGĀS ATJAUNOTNES SEMINĀRU MEDŽUGORJĒ TĒMAS UN DATUMI

Piektdien, 5. jūlijā, informācijas centrs “Mir Medjugorje” paziņoja tēmas un datumus garīgajiem semināriem, kas norisināsies Medžugorjē 2025. Jubilejas gadā. Tos organizēs Sv. Jēkaba draudze un informācijas centrs “Mir Medjugorje”.

Visu semināru, kas norisināsies Medžugorjē nākamajā gadā, tēma ir aicinājums: “Mēs iesim uz Kunga namu.” (Ps 121,1).

Semināru datumos tika veiktas izmaiņas, lai tie atbilstu Romas-katoļu baznīcas starptautiskajam pasākumu kalendāram. Vislielākās izmaiņas skāra 36. Starptautiskā jauniešu festivāla MLADIFEST norises laiku. Nākamajā gadā tas norisināsies no 4. līdz 8. augustam.

MLADIFEST norises datums tika mainīts, lai tas nepārklātos ar Jubilejas Jauniešu dienām Romā, kas norisināsies no 2025. gada 28. jūlija līdz 3. augustam visas baznīcas 2025. Jubilejas gada svinību ietvaros. Kā daudzi zina, Jubilejas gads ir īpašu žēlastību gads, kad Katoļu baznīca piedāvā ticīgajiem iespēju iegūt pilnas atlaides – grēku piedošanu sev vai saviem mirušajiem radiniekiem. Jauniešu jubileja ietvers visus “ikvienas jubilejas tipiskos elementus”, tas ir, svētceļojumu pieredzi, iziešanu cauri Svētajām durvīm, ticības apliecināšanu un izlīgšanas sakramenta pieejamību.

Nākamajā gadā kā pirmais norisināsies seminārs, kurš parasti ikgadējā kaledārā ir pēdējais: no 2025. g. 5. līdz 8. februārim norisināsies 24. Starptautiskās garīgās atjaunotnes dienas laulātiem pāriem.

No 2025. g. 10. līdz 14. martam  norisināsies 30. Starptautiskās atjaunotnes dienas svētceļojumu organizatoriem, Miera centru un Medžugorjes lūgšanu un labdarības grupu vadītājiem.

Starptautiskās garīgās atjaunotnes dienas priesteriem norisināsies no 2025. g. 30. jūnija līdz 4. jūlijam.

Informācijas avots: https://www.medjugorje-info.com/medjugorje-novosti/tema-i-termini-duhovnih-obnova-u-medugorju-u-jubilarnoj-2025-godini

Read Previous

VISSVARĪGĀKĀ IR SIRDS