“Atgriezieties un ietērpieties gandarīšanas drānās un dziļā personiskā lūgšanā, un Visaugstajam pazemīgi lūdziet mieru.”

Dievmātes, Miera Karalienes 2023. gada 25. februāra vēstījums

NEPĀRTRAUKTĀS LŪGŠANAS UN GAVĒŅA NOVENNA PAR MIERU, 2

2023. G. 16.-24. MARTS

Pateicamies katram no jums personīgi, kopienām un draudzēm, kas ir iesaistījušās kopīgā lūgšanā un gavēnī par mieru.  Šī novenna norisinās ar Košices arhibīskapa-metropolīta Bernarda Bobera un Harkivas-Zaporižjes diecēzes palīgbīskapa Jana Sobila svētību un lūgšanu aizbildniecību.

Novennu noslēgsim ar veltīšanos Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgajai Sirdij Kunga pasludināšanas svētkos, 2023. g. 25. martā.

Kā mēs lūgsimies un gavēsim?

Pievienojieties mums!

LŪGŠANA

Izvēlieties sev piemērotu stundu lūgšanai, kuras laikā jūs lūgsieties Rožukroņa lūgšanu.

GAVĒNIS

Izvēlieties vienu dienu, kurā gavēt ar maizi un ūdeni (ja veselības stāvokļa dēļ nevarat gavēt, tad šajā dienā varat sevi ierobežot tajā, kas jums īpaši garšo, vai arī citās lietās, kam esat īpaši pieķērušies).

Piedāvājam divus variantus, kā pievienoties novennai par mieru 2023.g. 16.-24. martam:

1. Lūdzieties kopā ar savu draudzi vai lūgšanu grupu.

Ja vēlaties organizēt nepārtraukto gavēni un lūgšanu savā draudzē, tad pēc jūsu priestera iniciatīvas ( vai arī ar viņa svētību) jūs varat izveidot lūgšanu grafiku onlaine vai arī izprintēt tabulas aizpildīšanai:

vai skenējot QR kodu:

Informācija par to, kā organizēt novennu, skenējot šo QR kodu
Lūgšanu tabulas un grafiki, skenējot šo QR kodu

2. Pievienoties individuāli nepārtrauktās lūgšanas un gavēņa par mieru

Ieejot mūsu mājaslapā  www.mir.com.hr, jūs varat izvēlēties noteiktu gavēņa dienu un noteiktu lūgšanu dienu, ierakstot savu vārdu tabulā.  

  1. Atveriet mājaslapu mir.com.hr un izvēlieties atbilstošu valodu
  2. Izvēlieties kategoriju LŪGŠANA vai GAVĒNIS
  3. Tabulā izvēlieties laiku un ierakstiet savu vārdu, lai pievienotos lūgšanai
  4. Tabulā izvēlieties gavēņa dienu un ierakstiet savu vārdu

LŪGŠANU UN GAVĒŅA NOVENNU PAR MIERU noslēgsim ar veltīšanos Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgajai Sirdij 2023. g. 25. martā, Kunga pasludināšanas svētkos.

Sevis veltīšanai jūs varat pievienoties online tiešraidē no parādīšanās kalna (Podbrdo kalns, Medžugorjē), nospiežot saiti mūsu mājaslapā     (11:30 CET) vai arī veikt sevis veltīšanos individuāli, savās ģimenēs, savās draudzēs 2023. g. 25. martā jums ērtā laikā.

Veltīšanās lūgšana:

Vissvētākā Jaunava Marija, šodien tavā priekšā un tavās rokās es atjaunoju un apstiprinu kristības svētsolījumus. Uz visiem laikiem atsakos no sātana, no visiem viņa darbiem un veltīju sevi Jēzus Kristus Vissvētākajai Sirdij. Vēlos nest savu krustu un sekot Kristum visās sava mūža dienās, saskaņā ar Debesu Tēva gribu. Ak, Marija, visu Debesu spēku un visas Baznīcas priekšā, es veltīju sevi tavai Bezvainīgajai Sirdij. Esi mana Māte un Karaliene. Pilnīgā paklausībā un mīlestībā uzticu un veltīju tev savu miesu un dvēseli, visu, kas man pieder, redzamo un neredzamo, savu labo darbu augļus pagātnē, tagadnē un nākotnē. Dodu tev pilnīgu brīvību lietot mani un visu, kas man pieder, pēc tavas labās gribas lielākam Dieva godam tagad un mūžīgi. Āmen.

Ar mums var sazināties, rakstot:

gospa3@gmail.com