ES JŪS MĪLU

2018. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Jums ir liela žēlastība, ka ar vēstījumiem, kurus es jums dodu, jūs tiekat aicināti uz jaunu dzīvi. Šis, bērniņi, ir žēlastības laiks, laiks un aicinājums uz atgriešanos jums un nākamajām paaudzēm. Tāpēc es jūs aicinu, bērniņi, vairāk lūgties un atvērt savu sirdi manam Dēlam Jēzum. Es esmu ar jums un jūs visus mīlu, un jums dodu savu mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Jaunavas Marijas parādīšanos laikā 37 gadu garumā mēs esam liecinieki tam, ka, dzīvojot saskaņā ar Viņas vēstījumiem, mēs iegūstam jaunu dzīvi.

Kopā ar Debesu Māti mēs nepazudīsim; kopā ar Viņu mēs esam drošībā. Viņas vēstījumi ir tik vienkārši, bet tajā pašā laikā dziļi. Tie ved mūs tieši uz mērķi, kas ir Jēzus. Jauna dzīve ar Jēzu ir mūžīgā dzīve.

Kad reiz vizionārei Marijai Pavlovičai jautāja, kurš ir visskaistākais vēstījums, viņa nešauboties atbildēja: “Kad Jaunava Marija saka: “Es jūsa mīlu!”” Viņas vārdos ir jūtama tāda mīlestība, ko vārdos nav iespējams aprakstīt. Visgrūtākais vēstījums, kad Viņa saka: “Mīliet citus ar manu mīlestību.” Tas ir visgrūtākais vēstījums, jo mēs nespējam mīlēt tā, kā mīl Viņa, taču mēs varam pastāvīgi to pilnveidot. Tas arī ir atgriešanās ceļš.

„Vissvarīgākais vēstījums ir aicinājums atgriezties“, saka Jaunava Marija. No mums tiek gaidīta piekrišana un karsta vēlēšanās mīlēt ar dievišķu mīlestību. Marija stāv mūsu priekšā kā mīlestības paraugs. Viņas žēlastības pilnā klātbūtne Medžugorjē ir daudzu atgriešanos iemesls. „Ja vien jūs zinātu ,cik ļoti Es jūs mīlu, jūs raudātu no prieka.“

Tas, kurš ir sajutis un piedzīvojis Dieva mīlestību, mīlestībai cenšas atbildēt ar mīlestību. Viņš kļūst par labāku cilvēku.

Marijas skolā atgriešanās nozīmē strādāt ar savu sirdi. Tas nozīmē nest augļus un piepildīt savu dzīvi ar labiem darbiem. Tas nozīmē dzīvot tā, kā Marija, – lūgties, kalpot un vienmēr būt kopā ar Jēzu. Bieži mēs dzirdam Mariju sakām: „Atveriet savu sirdi Jēzum!“

Mēs atveram savu sirdi tam, ko mīlam un kam ticam. Mēs izvēlamies, kam atvērt savu sirdi. Pieņemot lēmumu, mēs to varam atvērt no iekšpuses. To izdarīt mums var palīdzēt līdzekļi, par kuriem nepārtraukti runā Jaunava Marija. Tā ir lūgšana, gavēnis, Svētā Mise, grēksūdze, Svēto Rakstu lasīšana. Viens no vēstījumiem, ko pēdējā laikā īpaši uzsver Jaunava Marija, ir vēstījuma par piedošanu. „Mīļie bērni, piedodiet! Piedošanā jūs atveriet savas sirds durvis Svētā Gara darbībai.“

Mēs izlemjam atvērt vai aizvērt sirdi. Sirds atslēga ir brīvi pieņemts lēmums. Marija lūdz kā Māte, Viņa mūs nepiespiež, bet gan aicina: “Mani bērni, Dievs devis visiem brīvību, ko Es pieņemu ar mīlestību un cieņu un kuras priekšā pazemībā noliecos…. Neaizmirstiet, mani bērni, ka jūsu brīvība ir jūsu vara, tādēļ sekojiet nopietnībā maniem vēstījumiem.“

Dieva mīlestības pieredze mūs aicina un modina mūsos vēlmi vairāk lūgties, vairāk mīlēt, un tā pakāpeniski maināmies mēs un pasaule ap mums. Tas, kurš mīl, atgriežas. Dienu no dienas viņš redz savus trūkumus un cenšas tos novērst, mīlot vēl vairāk. Kad sirds ir mīlestības pilna, tajā nav vietas negatīvajam, jo mūsos mājo Dievs, un tā ir jauna dzīve.

Lūgšana: 
Debesu Tēvs, paldies par Mariju, šo bezgalīgo žēlastību kopā ar Viņu iet uz jaunu, mūžīgu dzīvi. Dāvā mums savu Svēto Garu, lai mūsu sirdis pilnībā atvērtos Jēzum. Vienotībā ar Mariju, mēs lūdzam, žēlastību izmantot šo žēlastības pilno atgriešanās laiku. Lūdzam par tiem, kuru sirdis ir aizvērtas, tiem, kurus ir apžilbinājusi nepatiesa laime un tiem, kuri jaunu dzīvi meklē, ejot pa nepareizo ceļu, jo nav iepazinuši Tavu mīlestību.
Lai Tavs Mīlestības Gars piepilda visu pasauli, lai kopā ar Tevi sākas jauna dzīve tur, kur tās nav. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

IZŠĶIRIETIES PAR SVĒTUMU

Read Next

MARIJA ATVEDA MANU ĢIMENI PIE DIEVA