1990

1990. gada 25. janvārī

1990. gada 25. februārī

1990. gada 25. martā

1990. gada 25. aprīlī

1990. gada 25. maijā

1990. gada 25. jūnijā

1990. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz mieru. Es esmu šeit atnākusi kā Miera Karaliene un vēlos jūs apveltīt ar savu Mātes mieru. Mīļie bērni, es jūs mīlu un vēlos jums visiem palīdzēt iemantot mieru, ko vienīgi Dievs spēj dot un kas dara bagātu ikvienu sirdi. Es jūs aicinu kļūt par mana miera nesējiem un lieciniekiem šajā nemierpilnajā pasaulē. Lai miers valda visā pasaulē, kur miera trūkst, pasaulē, kas pēc tā ilgojas. Es dodu jums savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1990. gada 25. augustā

1990. gada 25. septembrī

1990. gada 25. oktobrī

1990. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu veikt žēlsirdības darbus, tos darīt ar mīlestību un aiz mīlestības pret mani un pret jūsu un maniem brāļiem un māsām. Mīļie bērni, visu, ko jūs darāt citiem, dariet ar lielu prieku un pazemību Dieva priekšā. Es esmu kopā jums un dienu no dienas veltīju Dievam jūsu upurus un lūgšanas par pasaules pestīšanu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1990. gada 25. decembrī

 

Read Previous

1989

Read Next

1987