1989

1989. gada 25. janvārī

1989. gada 25. februārī

1989. gada 25. martā

1989. gada 25. aprīlī

1989. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Es jūs šobrīd aicinu būt atvērtiem pret Dievu. Redziet, bērniņi, kā atveras daba, lai dāvātu augļus un dzīvību. Tāpat es aicinu jūs dzīvot ar Dievu un pilnībā atdot sevi Viņam. Bērniņi, es esmu ar jums un nemitīgi vēlos jūs ievadīt priekā par dzīvi. Es vēlos, lai ikviens atklāj prieku un mīlestību, kuras pamatā var būt vienīgi Dievs un kuru tikai Viņš spēj dot. Dievs no jums neprasa neko citu, tikai paļāvību. Tāpēc, bērniņi, visā nopietnībā izšķirieties par Dievu, jo viss cits zudīs, tikai Dievs – nekad. Lūdziet, lai jūs spētu atklāt, cik lieliska ir dzīve, kuru Dievs jums dāvā, un kādu prieku tā sevī nes. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1989. gada 25.jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu dzīvot saskaņā ar vēstījumiem, kurus esmu jums sniegusi pēdējo astoņu gadu laikā. Šis laiks ir žēlastības laiks, un es vēlos, lai ikviens no jums saņemtu lielu Dieva žēlastību. Es jūs svētīju un mīlu jūs pavisam īpaši. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1989. gada 25. jūlijā

1989. gada 25. augustā

1989. gada 25. septembrī

1989. gada 25. oktobrī

1989. gada 25. novembrī

1989. gada 25. decembrī

Read Previous

1988

Read Next

1990