JĒZUS – MIERA KARALIS

2018. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Dievs mani ir aicinājis jūs vadīt pie Viņa, jo Viņš ir jūsu spēks. Tāpēc es jūs aicinu Viņu lūgt un paļauties uz Viņu, jo Viņš ir jūsu patvērums no jebkura ļaunuma, kas piezogas un attālina dvēseles no žēlastības un prieka, uz ko jūs visi esat aicināti. Bērniņi, dzīvojiet Debesīs šeit, virs zemes, lai jūs justos labi; un lai Dieva baušļi ir gaisma jūsu ceļā. Es esmu ar jums un jūs visus mīlu ar savu mātes mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Dievmātes vēstījumi sākotnēji, pavirši uzskatot, var šķist gandrīz vienādi. Tomēr Mātes vārdi baro un pamudina mūs ikreiz no jauna – kā ūdens, kas nemainīgi pastāv jau daudzu gadsimtu un paaudžu ritējumā – tas atkal un atkal veldzē un uztur šo paaudžu dzīvības. Šajos Kristus Piedzimšanas svētkos Dievmāte, kā vienmēr, nāk ar mazo Bērniņu Jēzu – pasaules Karali, tāpat kā, pēc vizionāru liecībām, atnāca pirmajā parādīšanās dienā. Viņa dāvā mums Jēzu un ved mūs pie Jēzus.

Atcerēsimies vārdus, ar kuriem Viņa mudina mūs Savu parādīšanās gadu laikā: “Dārgie, Bērni! Bez lūgšanas nav miera. Es aicinu jūs, lai jūs ar savu mieru palīdzētu citiem ieraudzīt un meklēt mieru. Es nesu jums mieru. Esmu jūsu Māte un Miera Karaliene. Lai miers valda visā pasaulē, kas ir nemierīga un alkst miera. Attālināšanās no Dieva nemiera cēlonis jūsu sirdīs. Dievs ir Miers, tādēļ tuvojieties Tam ar personisku lūgšanu, tad sajutīsiet, piedzīvosiet mieru savā sirdī, bet tālāk no jūsu sirds tas plūdīs kā upe pa visu zemi. Bērniņi, jūs nevarat iedibināt mieru, ja neesat izlīguši ar Dievu. Tādēļ Es aicinu jūs uz grēksūdzi, lai Jēzus kļūtu par jūsu patiesību un mieru. Nav miera, bērniņi, tur, kur nelūdzas, un nav mīlestības tur, kur nav ticības. Jēzus ir Miera Karalis, tikai Viņš var dot jums mieru, ko jūs meklējat.

Ar ticības un lūgšanas palīdzību mums dota iespēja ieiet miera oāzē, sekot Dievmātes vārdiem un piedzīvot sirdsmieru un drošību. Miera piepildīta sirds ir kā ezera ūdens spogulis, kurā atspoguļojas apkārtējā pasaule un tava seja. Ja ūdeni sakuļ, seja kļūst slikti redzama, attēls ir izkropļots. Tāda ir tava ikdienas dzīve. Ja esi spējīgs tajā ieskatīties, tad redzi visu skaidri un zini, kurp doties. Taču, ja sirdi satraukušas neveiksmes, netaisna kritika, sāpes, darba pārslodze, nogurums, jauni uzdevumi, nepatīkamas tikšanās, nopietni draudi vai tevi no līdzsvara izsit satricinājumi, aizkaitināmība, bailes un trauksme – tava dvēsele kļūst par bezdibeni, no kura nāk ļaunums. Sirds nes dsraudus, kuros var nogremdēt dzīvi.

Kad apustuļi nokļuva vētrā, viņi lūdza Jēzum tos paglābt no viļņiem, kas klājās pāri laivai, kurā mācekļi atradās. Jēzus savaldīja jūru un vēju, un iestājās klusums un miers. Būt mierīgam nozīmē iziet no satraukuma stāvokļa un tai pat laikā no pārlieku prieka stāvokļa – atkāpties dvēseles dziļumā un ieklausīties, vai tā līksmo Kristus patvēruma meklējumos. Lai kas notiktu ar tevi šajā pasaulē – viss ir pārejošs. Prieks, tāpat kā rūpes, drīz izgaist. Zūd veselība, bet slimību var izārstēt. Miers būs tad, kad, sevī raugoties cauri nepatikšanu un nelaimju sienai, pārmēru prieka un labsajūtas sienai, redzi visu.
Tādēļ katru dienu no jauna radi sevī miera oāzi, kurā satiksi Jēzu – Miera Karali. Mūsu dvēsele dzīvo no Dieva Vārda, balstoties uz tiešu Dieva klātbūtni. Lūgšanā tā atpūšas. Izdari sev kaut ko labu – uzdāvini sev un savai dvēselei brīžus, kad katru dienu lūgšanā satiksi Jēzu, Miera Karali, vienīgo, kas var dot mieru.

LŪGŠANA: Marija, Miera Karaliene, Tevi piesaucu un lūdzu Tavu aizbildniecību. Tu esi Miera Māte, jo dāvini mums Jēzu un ved mūs pie Jēzus. Tu, pārstaigājot mūsu zemes ceļus un izciešot sāpes un bailes, savā sirdī glabāji miera pilnu uzticību Kungam. Izlūdz mums drosmi atdot sevi visu Dieva rokās un varā, kas ir mūsu miers. Pateicamies Tev, ka neatstāj mūs, neraugoties uz mūsu kļūdām un pagurumu. Uzticam Tev mūsu ģimenes, mūsu sirdis un visas tautas, kas ir tālu miera, ko dāvā Dievs. Tev uzticam visas zemes, kur notiek karš, visus, kas nav izlīguši, kuru sirdīs ir ienaids, nepiedošana, nospiestība. Izlūdz mums žēlastību izlīgt ar Dievu, vienam ar otru un pašiem ar sevi. Āmen.

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

Read Previous

MONS. HENRIKS HOSERS PAR MEDŽUGORJI: “ŠIS IR ATGRIEŠANĀS LAIKS UN VIETA. ŠEIT MĒS PIEDZĪVOJAM JAUNU EVAŅGELIZĀCIJU”

Read Next

2011