2011

2011. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, lūkojos uz jums, jūs svētīju un es nezaudēju cerību, ka šī pasaule pārmainīsies uz labu un ka miers valdīs cilvēku sirdīs. Pār pasauli valdīs prieks, jo jūs esat atbildējuši manam aicinājumam un Dieva mīlestībai. Svētais Gars pārmaina daudzus no tiem, kuri ir sacījuši “Jā”. Tāpēc vēlos sacīt jums: “Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”.

2011. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Daba mostas, un kokos redzami pirmie pumpuri, kas nesīs krāšņus ziedus un augļus. Vēlos, lai arī jūs, bērniņi, nemitīgi censtos atgriezties pie Dieva un būtu tie, kuri ar savu dzīvi liecinātu tā, lai jūsu piemērs būtu citiem par zīmi un pamudinājumu atgriezties. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jūsu atgriešanos sava Dēla Jēzus priekšā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2011. gada 25. martā
Mīļie bērni! Īpašā veidā šodien es vēlos aicināt jūs uz atgriešanos. Lai no šodienas jūsu sirdīs sākas jauna dzīve! Bērni, es vēlos redzēt jūsu „Jā”, un lai jūsu dzīve ir prieka pilna Dieva gribas izdzīvošana katrā savas dzīves brīdī. Šodien īpašā veidā es svētīju jūs ar savu mātišķo miera, mīlestības un vienotības manā sirdī un mana Dēla Jēzus Sirdī svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2011. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Kā daba dāvā gada visskaistākās krāsas, tā arī es aicinu jūs ar savu dzīvi liecināt un palīdzēt citiem tuvoties manai Bezvainīgajai Sirdij, lai viņu sirdīs uzdīgtu mīlestības uz Visaugstāko liesma. Es esmu ar jums un nemitīgi lūdzos par jums, lai jūsu dzīve būtu paradīzes atspulgs šeit, uz zemes. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2011. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Mana lūgšana šodien ir par jums visiem, kuri meklējat atgriešanās žēlastību. Jūs klauvējat pie manas sirds durvīm, bet bez cerības un lūgšanas, paliekot grēkā, un bez izlīgšanas ar Dievu sakramenta. Atsakieties no grēka un izlemiet, bērniņi, par labu svētumam! Tikai tā varu jums palīdzēt, uzklausīt jūsu lūgšanas un aizlūgt Visaugstākā klātbūtnē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2011. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Kopā ar mani pateicieties Visaugstākajam par manu klātbūtni jūsu vidū! Mana sirds ir priecīga, redzot mīlestību un prieku, ar kādu jūs iedzīvināt manus vēstījumus. Daudzi no jums ir atsaukušies, taču es gaidu un meklēju visas iemigušās sirdis, lai tās atmostos no neticības miega. Bērniņi, tuvojieties vēl ciešāk manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es varētu jūs visus vadīt uz mūžību! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2011. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni, lai šis laiks priekš jums ir lūgšanas un klusuma laiks. Atpūtiniet jūsu miesu un garu, lai tie mājo Dieva mīlestībā. Ļaujiet bērniņi jūs vadīt, atveriet savu sirdi Svētajam Garam, lai viss labais, kas ir jūsos uzzied un nes simtkārtīgus augļus. Iesāciet un nobeidziet dienu ar sirds lūgšanu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2011. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties un gavēt manos nodomos, jo Sātans vēlas iznīcināt manu plānu. Es iesāku šeit ar šo draudzi un es aicināju visu pasauli. Daudzi atbildēja, bet ir milzīgs daudzums to, kuri nevēlas dzirdēt un pieņemt manu aicinājumu. Tāpēc jūs, kuri esat izteikuši „Jā”, esat spēcīgi un izlēmīgi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2011. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Es aicinu jūs, lai šis laiks jums visiem būtu liecināšanas laiks. Jūs, kas dzīvojat Dieva mīlestībā un esat pieredzējuši Viņa dāvanas, lieciniet par tām ar saviem vārdiem un dzīvi, lai tie būtu par prieku un iedrošinājumu pārējiem ticībā. Es esmu ar jums un nemitīgi aizlūdzu par jums visiem Dieva priekšā, lai jūsu ticība vienmēr būtu dzīva un priecīga un Dieva mīlestībā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2011. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Es uz jums skatos un neredzu prieku jūsu sirdīs. Šodien es vēlos jums dot Augšāmcēlušā prieku, lai Viņš jūs vada un apskauj savā mīlestībā un maigumā. Es jūs mīlu un nepārtraukti lūdzos sava dēla Jēzus klātbūtnē par jūsu atgriešanos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2011. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šodien es vēlos sniegt jums cerību un prieku. Viss, kas ir ap jums, bērniņi, jūs virza uz pasaules lietām, bet es jūs vēlos vest pretī žēlastības laikam, lai šajā laikā jūs nonāktu arvien tuvāk manam Dēlam, tā ka Viņš varētu jūs vadīt uz savu mīlestību un mūžīgo dzīvi, pēc kā ilgojas ikviena sirds. Jūs, bērniņi, lūdzieties, un lai šis laiks jums kļūst par žēlastības laiku jūsu dvēselei. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2011. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Arī šodien uz savām rokām nesu jums Dēlu Jēzu, lai Viņš jums dāvātu savu mieru. Lūdzieties, bērniņi, un sniedziet savu liecību, lai ikvienā sirdī gūtu virsroku nevis cilvēciskais, bet Dieva miers, kuru neviens nespēj sagraut. Tas ir sirdsmiers, ko Dievs sniedz tiem, kurus Viņš mīl. Pateicoties kristībai, jūs visi īpašā veidā esat aicināti un mīlēti, tāpēc lieciniet un lūdzieties, lai jūs būtu manas rokas, kas sniedzas pretī šai pasaulei, kura ilgojas pēc Dieva un miera. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

JĒZUS – MIERA KARALIS

Read Next

2012