2019. gada 2. maijā

Mīļie bērni! Mātes mīlestībā es jūs aicinu ar tīru un atvērtu sirdi pilnīgā paļāvībā atbildēt uz mana Dēla lielo mīlestību. Es zinu, cik liela ir Viņa mīlestība. Es Viņu nesu sevī – Hostiju sirdī, pasaules gaismu un mīlestību. Mani bērni, arī tas, ka vēršos pie jums, ir Debesu Tēva mīlestības un maiguma zīme, plats smaids, kas pilns mana Dēla mīlestības, aicinājums uz mūžīgo dzīvi. Mana Dēla asinis ir izlietas aiz mīlestības pret jums. Tās ir dārgas asinis, kas lijušas jūsu pestīšanas, mūžīgās dzīves dēļ. Debesu Tēvs cilvēku ir radījis mūžīgai laimei. Nav iespējams, ka jūs, kas pazīstat mana Dēla mīlestību un esat sekojuši Viņam, mirtu. Dzīvība ir uzvarējusi – mans Dēls ir dzīvs. Tāpēc, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, lai lūgšana jums rāda ceļu un veidu, kā izplatīt mana Dēla mīlestību, – lūgšanu viscildenākajā veidā. Mani bērni, arī tad, kad cenšaties dzīvot saskaņā ar mana Dēla vārdiem, jūs lūdzieties. Un, ja jūs mīlat cilvēkus, kurus sastopat, jūs izplatāt mana Dēla mīlestību. Mīlestība ir tā, kas atver Paradīzes vārtus. Mani bērni, jau no paša sākuma es lūdzos par Baznīcu. Tāpēc jau arī es jūs, manas mīlestības apustuļi, aicinu lūgties par Baznīcu un tās kalpiem, par tiem, kurus aicinājis mans Dēls. Paldies jums!

Read Previous

2019. gada 2. aprīlī

Read Next

2019. gada 25. maijā