1. Galvenā
 2. 2019

Kategorijas: 2019

  2019
  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. decembrī

  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. decembrī

  Mīļie bērni! Kad raugos uz jums, kas mīlat manu Dēlu, manu Sirdi pilda maigums. Es jums dodu savu Mātes svētību. Mātes svētību dodu arī jūsu ganiem – jums, kas izsakāt mana Dēla vārdus, svētījat ar…

  2019
  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. novembrī

  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. novembrī

  Mīļie bērni! Mans mīļotais Dēls vienmēr lūdzās un slavēja Debesu Tēvu. Viņš vienmēr Tēvam visu pasacīja un paļāvās uz Viņa gribu. Tā jārīkojas arī jums, mani bērni, jo Debesu Tēvs vienmēr uzklausa savus bērnus. Viena…

  2019
  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. oktobrī

  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. oktobrī

  Mīļie bērni! Pateicoties Debesu Tēva gribai un mīlestībai, es esmu šeit, jūsu vidū, lai ar Mātes mīlestību palīdzētu ticībai pieaugt jūsu sirdī, tā ka jūs patiešām spētu saprast, kāds ir laicīgās dzīves mērķis un cik…

  2019
  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. septembrī

  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. septembrī

  Mīļie bērni! Lūdzieties! Lūdzieties katru dienu Rožukroni, šo ziedu vainagu, kas mani kā Māti tiešā veidā saista ar jūsu sāpēm, ciešanām, vēlmēm un cerībām. Manas mīlestības apustuļi, es esmu ar jums, pateicoties mana Dēla žēlastībai…

  2019
  2019. gada 2. augustā

  2019. gada 2. augustā

  Mīļie bērni! Liela ir mana Dēla mīlestība. Ja jūs iepazītu Viņa mīlestības diženumu, jūs nepārstātu Viņu pielūgt un Viņam pateikties. Viņš vienmēr ir dzīvs kopā ar jums Euharistijā, jo Euharistija ir Viņa Sirds. Euharistija ir…

  2019
  2019. gada 2. jūlijā

  2019. gada 2. jūlijā

  Mīļie bērni! Saskaņā ar žēlsirdīgā Tēva gribu es jums esmu devusi un vēl došu savas mātišķās klātbūtnes redzamas zīmes. Mani bērni, tā ir mātišķa vēlme pēc dvēseļu dziedināšanas. Tā ir vēlēšanās, lai ikvienam manam bērnam…

  2019
  2019. gada 2. jūnijā

  2019. gada 2. jūnijā

  Mīļie bērni! Tikai tīra un atvērta sirds jums palīdzēs patiesi iepazīt manu Dēlu, un visi, kas nepazīst Viņa mīlestību, to iepazīs ar jūsu starpniecību. Tikai pateicoties mīlestībai, jūs sapratīsiet, ka tā ir stiprāka par nāvi,…

  2019. gada 2. maijā

  Mīļie bērni! Mātes mīlestībā es jūs aicinu ar tīru un atvērtu sirdi pilnīgā paļāvībā atbildēt uz mana Dēla lielo mīlestību. Es zinu, cik liela ir Viņa mīlestība. Es Viņu nesu sevī – Hostiju sirdī, pasaules…

  2019
  2019. gada 2. aprīlī

  2019. gada 2. aprīlī

  Mīļie bērni! Būdama Māte, kas pazīst savus bērnus, es zinu, ka jūs alkstat pēc mana Dēla. Es zinu, ka jūs alkstat pēc patiesības, miera, pēc visa skaidrā un tā, kas nav nepatiess. Tāpēc es kā…

  2019
  2019. gada 2. martā

  2019. gada 2. martā

  Mīļie bērni! Es jūs saucu par savas mīlestības apustuļiem. Es jums rādu savu Dēlu, kas ir patiess miers un patiesa mīlestība. Kā Māte es, pateicoties Dieva žēlastībai, jūs vēlos vadīt pie Viņa. Mani bērni, tāpēc…