2019. gada 2. martā

Mīļie bērni! Es jūs saucu par savas mīlestības apustuļiem. Es jums rādu savu Dēlu, kas ir patiess miers un patiesa mīlestība. Kā Māte es, pateicoties Dieva žēlastībai, jūs vēlos vadīt pie Viņa. Mani bērni, tāpēc es jūs aicinu pārdomāt par sevi, vispirms pievēršoties manam Dēlam, uzlūkojot Viņu ar savu sirdi un ar sirdi saskatot to, kur jūs atrodaties un kur norisinās jūsu dzīve. Mani bērni, es jūs aicinu saprast, ka jūs dzīvojat, pateicoties manam Dēlam – pateicoties Viņa mīlestībai un upurim. Jūs lūdzat, lai mans Dēls pret jums ir žēlsirdīgs, bet es aicinu jūs būt žēlsirdīgiem. Jūs lūdzat, lai Viņš pret jums ir labs un jums piedod, bet cik ilgi es lūdzu jūs, mani bērni, lai jūs piedodat un mīlat visus cilvēkus, kurus satiekat? Kad jūs manus vārdus sapratīsiet ar sirdi, tad sapratīsiet un iepazīsiet patiesu mīlestību un spēsiet būt šīs mīlestības apustuļi, mani apustuļi, mani mīļie bērni. Paldies jums!

Read Previous

Novenna pirms Medžugorjes lūgšanu tikšanās par mieru Slovākijā 25.05.2019.

Read Next

2019. gada 2. aprīlī