2019. gada 2. jūlijā

Mīļie bērni! Saskaņā ar žēlsirdīgā Tēva gribu es jums esmu devusi un vēl došu savas mātišķās klātbūtnes redzamas zīmes. Mani bērni, tā ir mātišķa vēlme pēc dvēseļu dziedināšanas. Tā ir vēlēšanās, lai ikvienam manam bērnam būtu īsta ticība un lai ikviens gūtu brīnumainu pieredzi, smeļot no mana Dēla Vārda avota – no dzīvības Vārda. Mani bērni, mans Dēls ar savu mīlestību un upuri šajā pasaulē ienesa ticības gaismu un jums parādīja ticības ceļu. Jo, mani bērni, ticība paaugstina sāpes un ciešanas. Īsta ticība lūgšanu dara jūtīgāku, tā dara žēlsirdības darbus – vai nu atvēlot laiku sarunai, vai sniedzot žēlastības dāvanas. Tie mani bērni, kuriem ir ticība – īsta ticība, ir laimīgi neatkarīgi ne no kā, jo piedzīvo debesu laimes aizsākumu virs zemes. Tāpēc, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, es jūs aicinu, lai jūs sniegtu īstas ticības piemēru, lai jūs nestu gaismu tur, kur ir tumsa, lai jūs dzīvotu ar manu Dēlu. Mani bērni, es to jums saku kā Māte: jūs nevarat iet ticības ceļu un sekot manam Dēlam bez saviem ganiem. Lūdzieties, lai viņiem būtu spēks un mīlestība jūs vadīt. Lai jūsu lūgšanas vienmēr ir ar viņiem! Paldies jums!

Read Previous

SVĒTAIS GARS ATJAUNO ZEMES VAIGU

Read Next

NOVENNA PIRMS MEDŽUGORJES LŪGŠANU TIKŠANĀS PAR MIERU LATVIJĀ 27.07.2019.