KARDINĀLS ANDŽELO DE DONATIS MLADIFESTA ATKLĀŠANĀ: SŪTU SIRSNĪGUS SVEICIENUS UN SVĒTĪBU NO SVĒTĀ TĒVA

Ar Svēto Misi, ko celebrēja Romas bīskapijas Pāvesta ģenerālais vikārs, arhibīskaps Andželo De Donatis, konsekrācijā piedaloties 620 arhibīskapiem, bīskapiem un priesteriem, 1. augustā sākās jubilejas 30. Jauniešu festivāls. Kopā ar desmitiem tūkstošu jauniešu festivāla atklāšanu tiešraidē noskatījās rekordliels skaits cilvēku visā pasaulē – 1 747 100!

Sava sprediķa sākumā kardināls De Donatis izteica to, cik “pateicīgs Dievam un visiem jums par uzaicinājumu celebrēt Svēto Misi 30. Jauniešu festivāla atklāšanā. Visiem jums sūtu sirsnīgus sveicienus un svētību no Svētā Tēva”, kā arī atsaucās uz šī gada Mladifesta tēmu.

“Protams, lai paklausītu aicinājumam “Seko man!”, ko Mācītājs Jēzus saka katram no mums, ir nepieciešams, lai Svētais Gars atver mūsu sirdis un piepilda tās ar Savu gudrību. Šīs dienas Evaņģēlijs mūs iepazīstina ar Jaunās Derības rakstu zinātāju, evaņģēlija pazinēju. Šeit var atzīmēt trīs svarīgas lietas,” sacīja kardināls De Donatis. Tās ir sekojošas: “Kā mēs dzirdējām, Debesu valstība līdzinās tīklam, kas iemests jūrā un kurā iekļūst dažādas zivis. Kad tīkls ir izvilkts krastā, zvejnieki atdala ēdamās zivis no neēdamajām. Otrā lieta: Jēzus runā par tiesu. Nedrīkst ignorēt patiesību, ko ik svētdienu apliecinām ticības apliecinājumā “un atnāks tiesāt dzīvos un mirušos”. Trešā lieta. Evaņģēlijs, ko lasījām, mūs māca, ka rakstu zinātājs, kurš tiecas uz Debesu Valstību, ir kristietis, kurš “no savas dārgumu lādes izceļ veco un jauno”. Tas ir pārsteidzošs atklājums, ko var skaidrot arī šādi: patiess evaņģēlija pazinējs ir tas, kurš dzīvo ar veco, kas nes arvien jaunu prieku, un jauno, kam ir vecā garša.”

“Mīļie, šīs trīs pērles ir izņemtas no šīs dienas Evaņģēlija gliemežnīcas: attīrīt prātu; dzīvojot patiesībā, radīt piemērotus apstākļus Dieva tiesai; kļūt par jauniem cilvēkiem, kuri sakņojas svētās Dieva tautas tradīcijās. Dārgās jaunās sirdis, lai Svētais Gars dara jūs gudras kā Dieva Māte, Kura visu pārdomāja Savā Sirdī, un kā izcilais svētai Alfons Marija no Liguori, kurš 17. gs. no jauna evaņģelizēja savas Neapoles līdzpilsoņus. Sūti, Tēvs, Savu Garu, atjauno mūsu sirdis un dari tās līdzīgas Tavam Dēlam Jēzum, Kurš dzimis no Jaunavas Marijas,” sprediķa noslēgumā sacīja kardināls De Donatis.

Pirms vakara Svētās Mises, ko celebrēja kardināls De Donatis, tika prezentētas visas astoņdesmit valstis, no kurām svētceļnieki bija ieradušies uz Mladifestu. Bet pirms tam apustuliskais vizitors Medžugorjes draudzē, arhibīskaps Henriks Hosers un Medžugorjes draudzes prāvests, tēvs Marinko Šakota organizēja preses konferenci.

“Mēs noteikti atrodamies jaunā evaņģelizācijas posmā. Personīgi man ir dziļa pārliecība, ka Medžugorje piedāvā jaunu evaņģelizācijas modeli. Medjugorje neatrodas Jaunās evaņģelizācijas padomes tiešā uzraudzībā, bet gan Valsts sekretariāta aizbildnībā. Maijā Svētais Krēsls paziņoja, ka draudzēm, diecēzēm, bīskapiem un kardināliem tiek atļauts oficiāli rīkot svētceļojumus, kā arī apmeklēt svētkus, un šajās dienās mēs esam liecinieki tam, ko nozīmē, ka Svētais Tēvs atvēra durvis uz Medžugorji,” sacīja mons. Henriks Hosers, bet tēvs Marinko pievērsa uzmanību šī gada festivāla programmai, kā arī Mladifestam 30 gadu garumā.

“Mladifesta vēstījums ir izteikts devīzē: “Seko man!” Katrā cilvēkā ir ilgas pēc miera, ilgas pēc patiesības. Jēzus saka: “Seko man!” Ir jaunieši, kuri šīs ilgas pēc Jēzus, ilgas pēc miera iegūst tieši šeit,” sacīja tēvs Marinko.

Preses konferences noslēgumā tika prezentētas Horvātijas Pasta Mostar piemiņas markas, kas izdotas par godu Mladifestam un HP Mostar pārdošanas direktors Josifs Buličs tās pasniedza arhibīskapam Henrikam Hoseram un tēvam Marinko Šakotam.

Avots: www.medjugorje.hr

Read Previous

Terēzes Gažiovas liecība. “Lūgšana par mieru” Aglonā 27.07.2019

Read Next

ARHIBĪSKAPS KARBALJO JAUNIEŠU FESTIVĀLĀ: “ŠEIT LŪDZAS PAR PĀVESTU! ŠIE JAUNIEŠI MĪL BAZNĪCU!”