VIŅŠ UZDĀVINĀS JUMS SEVI BĒRNIŅĀ

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir laiks lūgšanai. Bez Dieva jums nav miera. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties par mieru savā sirdī un ģimenē, lai Jēzus varētu jūsos piedzimt un dāvāt jums savu mīlestību un svētību. Šajā pasaule notiek karš, tāpēc ka sirdis ir naida un greizsirdības pilnas. Jūsu acīs, bērniņi, redzams nemiers, jo jūs neesat ļāvuši Jēzum piedzimt jūsu dzīvē. Meklējiet Viņu, lūdzieties, un Viņš jums dāvās sevi Bērnā, kas ir prieks un miers. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Dievmātes vēstījums šajā mēnesī ir ļoti līdzīgs daudziem Viņas vēstījumiem: tie ir aicinājumi uz lūgšanu. Ar šo un citu aicinājumu nemitīgu un nepiekāpīgu atkārtošanu Viņa it kā vēlas atgādināt to, ko mēs neesam sadzirdējuši, vai arī sadzirdējuši kā pienākas – Viņas aicinājumus. Ja katram no mums būtu jāatbild uz jautājumu “kas ir lūgšana?”, mēs, neapšaubāmi, saņemtu daudz dažādu atbilžu. Lūgšanas jēdziens ietver sevī daudz: mēs varam lūgties, izmantojot apgūtas formulas, bet varam lūgties saviem vārdiem, varam lūgties klusumā, bet varam lūgties arī kliedzot.

Lūgšana ir meditācija, pārdomas, lūgšana ir Rožukronis, līgšana ir Stundu lūgšana, lūgšana ir formulas, ko izrunājam pirms un pēc ēšanas, lūgšana ir Svētā Mise, lūgšana ir pienākuma izpilde, tiekšanās uz taisnīgumu, lūgšana ir grēknožēla, pateicība, lūgums, piedošana un visbeidzot- lūgšana ir jebkura mīlestības rosināta darbība. Visa dzīve kopumā var būt lūgšana.

Cilvēka sirds tiecas uz lūgšanu, tātad galu galā tiecas uz Dievu. Cilvēks meklē īstas lūgšanas pieredzi, kas ved pie patiesas tikšanās ar Dievu. Tā ir lūgšana, kas dziedina un dara mūs par lieciniekiem, tā ir lūgšana, kas pārvērš sirds snaudu, nocietināšanos un lepnību, ved pie nožēlas un sirsnības, tā ir lūgšana, kas ved un izlīgšanu.

Jēzus, tāpat kā Viņa Māte Marija, uzsvēra ikdienas nepieciešamību pēc lūgšanas, pats lūdzās un mācīja lūgties. Lūgšanai jābūt neatlaidīgai un pastāvīgai. Ir nepietiekami lūgties gadījuma pēc, nepieciešams katru dienu atrast laiku lūgšanai un pieturēties pie šīs kārtības. Tikai uz tādu lūgšanu Dievs dod atbildi.

Lūgšanai piemērota jebkura vieta, tomēr svarīgi mājās iekārtot vietu, kas būtu domāta tieši lūgšanai.

Jēzus mācīja, ka bez lūgšanas dzīvē mēs neko nevaram paveikt atbilstoši Dieva iecerei. Nav nesadzirdētu lūgšanu. Dievs var kavēties ar atbildi, bet nevar nedzirdēt. Viņš vienmēr dzird to, kas var palīdzēt mūsu glābšanai. Svarīgi ir nešaubīties par lūgšanu. Tāpat lūgšanā nepieciešams piedot citiem un aizmirst par pāridarījumiem.

Dievmāte, kas ir piedzīvojusi Dieva visvarenību un kas mums gan dod, gan ved pie Dzīvā Dieva, no mums neatkāpjas, nepārstāj vērsties pie mūsu sirds, kuru var piepildīt vienīgi Dievs, ja mūsu lūgšana būs neatlaidīga.

Lūgšana: Jaunava Marija, Dieva Dēla Māte – Tu esi Tā, kas gāja un auga ticības ceļā. Tu pati esi piedzīvojusi Dieva klusēšanu un šajā klusēšanā nepārstāji paļauties un lūgties. Pateicamies Tev, ka neatkāpies no mums arī tad, kad mēs nereti esam kurli pret Taviem aicinājumiem. Pateicamies Tev, ka vēlies vest mūs pārdzīvojuma pieredzē, lai tiktos ar Dievu, kas piepildījis Tevi pilnībā. Īpaši uzticam Tev tos, kas nelūdzas, ir novērsušies no Dieva un tādēļ dzīvo nemierā un bailēs. Uzlūko visus, ko neredzamām saitēm sasaistījuši dažādi grēki, kas ved pie tukšības un verdzības. Aizstāvi mūs, Savus bērnus, lai mēs nenomaldītos šīs zemes ceļā. Tu esi paļāvības Dievam Māte. Iemāci arī mūs atdot savas dienas un sirdis Dievam, lai piedzīvotu Kristus Piedzimšanu savās sirdīs. Āmen.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

ĻAUSIM JĒZUM PIEDZIMT

Read Next

LIECĪBAS GARĪGĀS ATJAUNOTNES DIENĀS LAULĀTAJIEM PĀRIEM MEDŽUGORJĒ