ĻAUSIM JĒZUM PIEDZIMT

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir laiks lūgšanai. Bez Dieva jums nav miera. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties par mieru savā sirdī un ģimenē, lai Jēzus varētu jūsos piedzimt un dāvāt jums savu mīlestību un svētību. Šajā pasaule notiek karš, tāpēc ka sirdis ir naida un greizsirdības pilnas. Jūsu acīs, bērniņi, redzams nemiers, jo jūs neesat ļāvuši Jēzum piedzimt jūsu dzīvē. Meklējiet Viņu, lūdzieties, un Viņš jums dāvās sevi Bērnā, kas ir prieks un miers. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Pirmssvētku laikā daudzi steigsies, strādās un gatavosies Ziemassvētkiem tā, ka viņiem neatliks laika ne lūgšanai, ne grēksūdzei, ne Svētajai Misei. Tas nozīmē, ka viņiem neatliks laika, lai satiktu Dievu. Ja netiks piedzīvots patiess Ziemassvētku prieks, tad svētku miers būs īslaicīgs. Tas izgaisīs līdz ar apēstajām svētku pusdienām vai vakariņām un sagatavotajām dāvanām.
Tāds miers jau rīt izgaisīs kā dūmi. Un tas nozīmē, ka Ziemassvētki būs pagājuši bez Jēzus, kurš ir Miera Princis. “Cilvēkam tas ir kaut kas briesmīgs, jo nemiers viņu nepārtraukti vajās viņa trauksmainajos ceļos, un tas nekad nebeigsies,” tā tēvs Slavko Barbaričs raksta vienās no savām pirmssvētku pārdomām.

To, vai pieļaut šo traģēdiju, lemjam mēs paši. Arī šodien Marija mums atkārto: “Lai šis laiks jums ir laiks lūgšanai. Bez Dieva jums nav miera.” Mums ir jāvelta daudz pūļu, lai iegūtu mieru. Mēs mēģinām sevi nomierināt ar pārmērīgu ēšanu, iepirkšanos, ceļošanu, sportošanu. Mēs esam apmierināti, kad labi izskatāmies. Taču zem tā visa slēpjas mūsu centieni iegūt patiesu mieru. Mieru meklē arī tie cilvēki, kuri smēķē, lieto alkoholu, spēlē azartspēles, daudz laika pavada internetā. Tas ir īslaicīgs miers. Mums nepārtraukti kaut kas ir jādara, lai to sasniegtu no jauna. Tas ir miers, kas iegūts viltus ceļos un nepatiesās lietās.

Ziemassvētku laika vēstījumos Jaunava Marija mums atkārto: “Šajā laikā īpaši lūdzieties, lai jūsu sirdī piedzimtu Bērns Jēzus, miera Radītājs.”; “Lai Viņš, kas ir pats miers, ar jūsu starpniecību dāvā mieru visai pasaulei.”; “Jēzus ir Miera Karalis, un tikai Viņš spēj dāvāt jums mieru, kuru meklējat.”

Atcerēsimies, kā 2012. gada 25. decembrī Dievmāte ieradās, uz rokām turot Bērniņu Jēzu. Viņa vēstījumu nesniedza, bet Bērniņš Jēzus sāka runāt un sacīja: “Es esmu jūsu miers; dzīvojiet saskaņā ar Maniem baušļiem.” Mēs iegūstam mieru, kad ievērojam Dieva Baušļus un mūsu sirds mūs nenosoda. “Šajā pasaule notiek karš, tāpēc ka sirdis ir naida un greizsirdības pilnas. Jūsu acīs, bērniņi, redzams nemiers, jo jūs neesat ļāvuši Jēzum piedzimt jūsu dzīvē,” šīs dienas vēstījumā saka Marija.

Mēs varam mainīt mūsu skatienu, jo mēs pieņemam lēmumu, kā skatīties. Cik gan daudz var lasīt mūsu acīs! Kad Jēzus piedzims mūsu sirdīs, Viņš skatīsies ar mūsu acīm. Jēzus skatiens ir mīlestības skatiens. Tas vienmēr mūs paceļ, nekad nenovēršas, mīl un maina mūsu dzīvi. Brīdī, kad kāds atver savu sirdi Jēzus mīlošajam skatienam, mainās viņa dzīve.

Kristus piedzimšana mainīja pasaules vēsturi un to cilvēku dzīves, kuri ieticēja, ka patiesu mieru mums var dāvāt tikai Jēzus. Un nežēlīgu karu, naida un greizsirdības vidū mēs varam uz visu lūkoties ar mierpilnu skatienu un liecināt par Dieva mīlestību, kas ir stiprāka par ļaunumu. To mums parādīja Jēzus – briesmīgās mokās, naida un greizsirdības iekļauts, ejot krusta ceļu. To apliecina arī daudzi svētie – pagājušo gadsimtu un mūsdienu mocekļi: Maksimiliāns Kolbe, Edīte Šteina…

Marija atklāj, kādā veidā arī mēs varam sasniegt šo mieru. Viņa izgaismo mums ceļu ar savu mīlestību, klātbūtni un vēstījumiem. Medžugorjē nepārtraukti izskan Viņas aicinājums lūgt no Dieva šo dārgo patiesa miera dāvanu, ko mēs varam izlūgt sev un citiem. Viņa mums piedāvā pārbaudītu metodi: lūgšanu par mieru savā sirdī un ģimenē. “Meklējiet Viņu, lūdzieties, un Viņš jums dāvās sevi Bērnā, kas ir prieks un miers. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums.”

Meklēsim Jēzu kopā ar Mariju. Bieži, izslēdzot televizoru, datoru, mobilo telefonu, mēs spējam saskatīt bērnu, vīra, sievas, veco ļaužu, slimo un vientuļo cilvēku sejas, kurās ir apslēpts Jēzus attēls.

Vai arī, izslēdzot mūziku, radio, spēsim sadzirdēt Jēzus balsi mūsu sirdsbalsī vai tuvākajos cilvēkos. Citiem vārdiem sakot, ja mēs pieņemsim lēmumu meklēt Jēzu kopā ar Mariju Viņas skolā, mēs Viņu atradīsim. Viņa mūs māca meklēt Jēzu Svētajos Rakstos, lūgšanā, gavēnī, Izlīgšanas sakramentā, piedošanā, krusta pieņemšanā, tuvākajos cilvēkos, dabā un katrā mūsu dzīves situācijā.

Mūsu priekšā ir žēlastības pilnais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad gaidām Miera prinča piedzimšanu. Dāvāsim šo laiku Jaunavai Marijai. Viņa zina labāk, kā un kur meklēt Jēzu, Kurš vēlas piedzimt mūsu sirdīs, būt kopā ar mums un kļūt par miera nesēju cilvēkiem. Marija mums saka: “Mīļie bērni, es ilgojos, lai jūs pārdzīvotu šīs dienas tā, kā es tajās dzīvoju. Ar sirds prieku es gribu jūs vadīt un parādīt jums to prieku, kas nāk no Kristus dzimšanas. Tādēļ, mīļie bērni, lūdzieties un atdodiet man sevi visā pilnībā”.

Lūgšana: Marija, šajā Adventa laikā ar prieku nododam sevi Tev! Tavā Sirdī mēs vēlamies gatavoties Jēzus piedzimšanai. Palīdzi mums būt uzticīgiem lūgšanā, lai šis laiks ir lūgšanas par mieru laiks mūsu sirdīs, ģimenēs un pasaulē. Pateicamies, ka Tu mums atgādini, ka mūsu acīs atspoguļojas nemiers. Palīdzi mums atpazīt un atbrīvoties no tā, kas atņem mūsu sirdsmieru. Vienotībā ar Tevi mēs lūdzam par tiem, kuru sirdis ir naida un greizsirdības pilnas. Pārklāj ar Savu Mātes apmetni visu pasauli, īpaši tās vietas, kur valda karš, vardarbība un bailes. Uzticam Tev visus tos cilvēkus, kuri klīst pa pasauli, meklējot mieru, lai viņi to atrastu Jēzus piedzimšanā. Lai Ziemassvētku miers valda katrā sirdī, katrā ģimenē un visā pasaulē. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. novembrī

Read Next

VIŅŠ UZDĀVINĀS JUMS SEVI BĒRNIŅĀ