ILGAS PĒC MIERA

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš jūs svētītu un jums atklātu savu mīlestību, kas ir no Debesīm. Jūsu sirds ilgojas pēc miera, kura pasaulē kļūst aizvien mazāk. Tāpēc cilvēki ir tālu no Dieva un dvēseles – slimas un tuvojas garīgai nāvei. Es esmu ar jums, bērniņi, lai jūs vadītu pa ceļu, kurš ved uz pestīšanu, uz ko Dievs jūs aicina. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Kādā no vēstījumiem Jaunava Marija ar asarām acīs trīs reizes mums saka: “Dievs ir mīlestība.” Marija savos apskāvienos nes Viņu mums. Svētais Tēvs Pio bieži atkārtoja, ka Marija ir Dieva sirds, kas kļuvusi Māte. Medžugorjē Viņa mūs aicina kļūt par Viņas mīlestības apustuļiem. Mēs esam liecinieki tam, kā cilvēki, caur Mariju piedzīvojot Dieva mīlestību, iemīl Viņas dzīvesveidu, kas ir pazemība, žēlastība, maigums, noslēpums, žēlsirdība. Šie visi Marijas tikumi ir sinonīmi Dieva mīlestībai. Marijas mīlestība nerada lieku troksni, tā dāvā sevi tā, kā to prot tikai viņa.

Marija saka: „Es neesmu svarīga, Es jūs vedu pie Sava Dēla.” Viņa mūs māca katru dienu saglabāt un pārdomāt savās sirdīs Jēzus vārdus un īstenot tos mūsu dzīvē. Tas, kurš uztic sevi Marijai, nes citiem Jēzu un ar saviem labajiem darbiem izplata Evaņģēlija aromātu.

Ziemassvētku vēstījumos Jaunava Marija dalās Savās sāpēs: „Jūsu sirds ilgojas pēc miera, kura pasaulē kļūst aizvien mazāk. Tāpēc cilvēki ir tālu no Dieva un dvēseles – slimas un tuvojas garīgai nāvei.”

Arī plašsaziņas līdzekļi pastāvīgi informē par to, ka miera pasaulē kļūst arvien mazāk un mazāk, un tas nozīmē, ka kļūst arvien mazāk mīlestības. Tādēļ, ka tur, kur ir mīlestība, ir miers un ir Dievs. Cilvēku starpā aug neuzticēšanās, bailes, vardarbība, atkarības. Zem tā visa slēpjas dziļas ilgas pēc miera. Ir tik daudz cilvēku, kuri nezina, kā to atrast. Viņi meklē mieru nepareizās vietās un lietās. Pievilti, ievainoti un nodoti viņi saprot, ka šīs pasaules miers un mīlestība ir īslaicīga. Ja uzlūkojam šo pasauli ar cilvēcisku skatienu, var šķist, ka ļaunais gūst pārsvaru. Jaunavas Marijas vēstījumos vienmēr izskan cerība un apņēmība: “Dieva mīlestība ir stiprāka par ļaunumu… Ar lūgšanu un mīlestību jūs gūsit uzvaru pat tad, ja cilvēciski tas šķiet neiespējami.” Lai gan ļaunums saceļ lielu troksni, tas nenozīmē, ka nav mīlestības.

Medžugorjē Jaunava Marija sevi sauc par Miera Karalieni. Viņas apsolījuma spēks ir nemainīgs: “Ar lūgšanu un gavēni jūs varat apturēt karus un dabas katastrofas.”

Miers ir iespējams tikai ar nosacījumu, ka mēs atgriežamies pie Dieva. Dievā mēs varam iegūt mieru un nest to tiem, kuri ir tālu no Viņa Dēla. Pirmie vārdi, ko Marija izteica visai cilvēcei bija: “Miers, miers, miers, lai valda miers starp Dievu un cilvēkiem un cilvēku starpā.”

Dievmāte atkārto: “Ar lūgšanu un gavēni lieciniet, ka jūs esat mani.” Caur biežu grēksūdzi, pašaizliedzību un pastāvīgu darbu pie savas personīgās atgriešanās mēs kļūstam par miera nesējiem. Mēs esam aicināti vienmēr sākt ar sevi. Miers visā pasaulē sākas ar mieru manā sirdī. Kādi būsim mēs, tādi būs arī cilvēki mums apkārt.

Arī šodien Marija mums saka: “Es esmu ar jums, bērniņi, lai jūs vadītu pa ceļu, kurš ved uz pestīšanu, uz ko Dievs jūs aicina.”
Pestīšanas ceļš kopā ar Mariju turpinās pateicoties Viņas parādīšanās. Viņa sacīja: “To, ko Es sāku Fatimā, Es pabeigšu Medžugorjē… Bet beigās Mana Bezvainīgā Sirds triumfēs.” Nenovērsīsim savu skatienu no Marijas. Veltīsim Viņas Bezvainīgajai Sirdij sevi, mūsu ģimenes, tautas, visu pasauli. Viņa mūs droši vedīs pie mērķa.

Ikviens no mums var palīdzēt Marijai cilvēces pestīšanas plānā atgriezt pie Dieva tās dvēseles, kas ir tuvu nāvei. Šīs slimās dvēseles vest pie Izlīgšanas sakramenta un Euharistijas. Viņa mūs aicina: “Palīdziet Man, lai Es varētu palīdzēt jums… Lūdzieties manos nodomos, par maniem miera plāniem, lai piepildās viss, ko caur manu atnākšanu vēlas Debesu Tēvs.”

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev par Mariju ar Jēzus Bērnu uz rokām. Tava Svētā Gara spēkā atver mūs Tavai svētībai un Tavas mīlestības pazīšanai. Marija, Tu mūs māci, ka mīlot ar dievišķu mīlestību, mēs piedzīvojam mūžību. Lūdzam Tev izturību un uzticību būt Taviem miera un mīlestības apustuļiem. Lūdzam par garā slimajiem un par to dvēseļu atgriešanos, kas iet garīgās nāves ceļu. Paldies, ka Tu atkārto vārdus: “Es esmu ar jums.” Šajā jaunajā gadā vadi mūs pēc saviem nodomiem un miera plāniem. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

MŪSU CEĻŠ VIENAM PIE OTRA, PATEICOTIES MARIJAI

Read Next

JŪSU SIRDIS IR KĀ ZIEDS (Grāmatas sākums. “Dod man savu ievainoto sirdi”)