ZĀLES NO DEBESĪM

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. martā
Mīļie bērni! Visus šos gadus es esmu bijusi kopā ar jums, lai jūs vestu pa pestīšanas ceļu. Atgriezieties pie mana Dēla, atgriezieties pie lūgšanas un gavēņa! Bērniņi, ļaujiet Dievam runāt uz jūsu sirdi, jo sātans valda un vēlas iznīcināt jūsu dzīvi un šo zemi, pa kuru ejat. Esiet drosmīgi un izšķirieties par svētumu. Jūs redzēsiet atgriešanos savā sirdī un jūsu ģimenēs; lūgšana tiks uzklausīta; Dievs uzklausīs jūsu saucienus un dāvās jums mieru. Es esmu ar jums un jums visiem dodu savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Svētais Jānis Pāvils II ir teicis: „Medžugorje ir cerība visai pasaulei.“ Bezpalīdzīgi cīnoties ar koronavīrusu, pasaules acis cerībā uzlūko Medžugorji. Medicīna ir bezspēcīga, tā saka, ka zāļu nav. Taču Debesis mūs neatstāj bez atbildes. Debesu Tēvs joprojām sūta uz zemi Mariju. Viņa mūs aicina: “Atgriezieties pie mana Dēla, atgriezieties pie lūgšanas un gavēņa!”

Kāda sieviete, kas piedalījās klusuma un gavēņa rekolekcijās, liecina: “Kad atnācu, Jēzus bija manā galvā, bet aizeju ar Jēzu manā sirdī. Gavēnis un lūgšana mūs ved atpakaļ pie Jēzus.”

“Ar lūgšanu un gavēni var apturēt pat karus un dabas katastrofas,” tāds bija Miera Karalienes pirmais vēstījums 1981. gada 26. jūnijā. Šodien ar lūgšanu un gavēni mēs varam apturēt arī koronavīrusu. Vīruss, kas nogalina, nav no Dieva. Tas ir no sātana. Jaunava Marija mūs brīdina, ka sātans valda un vēlas iznīcināt mūsu dzīvi un zemi, pa kuru mēs staigājam. Viņa mums dod vienkāršus, bet ļoti spēcīgus līdzekļus: lūgšanu un gavēni. Šiem niecīgajiem ieročiem piemīt spēks apturēt arī nāvējošu infekciju.
Mīļie draugi, vēlos atgādināt, ka no 2014. gada turpinās nepārtrauktā Rožukroņa lūgšana un gavēnis Dievmātes nodomos, lai piepildītos Viņas miera plāni. Sīkāku informāciju var atrast interneta mājaslapā www.mir.com.hr. Kad mēs nesavtīgi gavējam un lūdzamies Rožukroni Jaunavas Marijas nodomos, notiek tas, kas ir vislabākais mūsu dvēseles un pasaules glābšanai, un tādā veidā mēs varam uzvarēt ļaunumu.

Atjaunosim kopīgu lūgšanu ģimenēs. Marija apsola, ka lūgšana tiks uzklausīta un Dievs mums dāvās mieru.

Atgriezīsimies pie Viņas galvenajiem vēstījumiem. Savas mājās izveidosim lūgšanu stūrīti, ģimenes altāri, „mazo Medžugorji“. Mūsu ģimenes centrā novietosim krustu, pie krusta Jaunavas Marijas attēlu vai statuju un atvērtu Dieva Vārdu. Lūgsimies Rožukroni tā, kā mums to māca Dievmāte – 3 Rožukroņa daļas katru dienu: Kristus Atnākšanas noslēpumus, Kristus ciešanu noslēpumus un Kristus godības noslēpumus. Lasīsim Evaņģēliju un centīsimies dzīvot saskaņa ar to. „Evaņģēlijs ir vienīgā patiesība šajā pasaulē.“ „Jēzus vārdi ir mīlestība,“ savos vēstījumos saka mums Marija.

Svētais Augustīns mūs māca: „Jēzus ir Vārdā un Euharistijā.“ Vienkāršāk sakot, Dieva Vārdā un Euharistijā ir patiess Jēzus. Saskaņā ar dažu svēto liecībām, senajās svētlietu glabātuvēs/tabernākulos glabāja gan Euharistiju, gan Svētos Rakstus. Svētais Heronīms ir teicis, ka Kungu Jēzu Kristu mēs pieņemam ne tikai Euharistijā, bet arī lasot Svētos Rakstus. Atcerēsimies, ka Jaunava Marija mums nepārtraukti atgādina: savās mājās redzamā vietā nolieciet Svētos Rakstus. Lasiet tos katru dienu, lasiet tos skaļi visa ģimene kopā. Ļaujiet Dievam uzrunāt jūsu sirdis.

Tagad, kad varam pieņemt Euharistiju tikai garīgā veidā un mums nav iespējas bieži vai vispār izsūdzēt grēkus un satikties, mums jābūt vēl piesardzīgākiem, lai mūsos neapdzistu mīlestība.
Mēs nevaram bieži izsūdzēt grēkus, bet mēs varam vienmēr būt nomodā, veikt sirdsapziņas izmeklēšanu un nožēlot pat visnenozīmīgāko mīlestības trūkumu.

Viss, ko mums saka Debesu Māte, tiek teikts ar lielu cerību un mīlestību. Daudz reižu vizionārs Ivans ir teicis: „Marija nāk, lai sadziedētu mūsu brūces un pārsietu tās ar savu Mātes mīlestību, siltumu un maigumu.“ Šajā grūtajā laikā, kad nāve stāv pie durvīm, mums tik ļoti ir vajadzīgs Marijas apskāviens. Mēs vienmēr varam steigties Viņas apskāvienos. Šajā grūtajā pandēmijas laikā nekas nav tik svarīgs, kā mīlestība.

Visu šo gadu laikā, kad Marija parādās Medžugorjē, Viņa mums nes no Debesīm zāles. Šīs zāles ir mīlestība. Marija saka: “Mīļie bērni, kad uz zemes pazūd mīlestība, kad nevar atrast pestīšanas ceļu, Es, Māte, nāku, lai palīdzētu jums iepazīt patieso ticību – dzīvu un dziļu –, lai palīdzētu jums patiesi mīlēt. Kā Māte Es ilgojos pēc jūsu savstarpējas mīlestības, labestības un šķīstības.
Es vēlos, lai jūs būtu taisnīgi un lai mīlētu viens otru.” (02.01.2018). “Manas mīlestības apustuļi, šis ir nomoda laiks, un Es lūdzu no jums mīlestību,” Viņa sacīja 2020. gada 2. martā.

Kur ir mūsu cerība? Caur pārbaudījumiem, ko piedzīvojam, mēs mācāmies, ka mūsu spēks ir paļaušanās uz Kungu. Tas arī izskan Jaunavas Marijas vēstījumos.

Lūgšana: Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par Mariju, pateicamies, ka Tu joprojām Viņu sūti pie mums, lai Viņa mūs vestu pa glābšanas ceļu.  Māte, palīdzi mums ar visu sirdi atgriezties pie Tava Dēla. Palīdzi mums nenogurt un būt lūgšanā kopā ar Tevi, lūgties un gavēt ticībā, ka šīs bīstamais vīruss tiks apturēts. Mīļā Māte, steidzamies pie Tevis un Tavam patvērumam uzticam visus Tavus bērnus. Mēs veltījam sevi Tavai Bezvainīgajai Sirdij. Apslēp Tajā visu pasauli, padari mūs neredzamus sātanam, kurš valda un vēlas iznīcināt mūsu dzīvi un zemi, pa kuru mēs staigājam. Tava mīlestība ir stiprāka par visu ļaunumu. Kopā ar Tevi mēs izvēlamies svētumu. Vienotībā ar Tevi mēs vēlamies būt nomodā un mīlestībā uz visu pasauli. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

Es vēlos būt Marijas apustulis

Read Next

KOPĀ AR DIEVMĀTI PESTĪŠANAS CEĻĀ