Es vēlos būt Marijas apustulis

Slavēts Jēzus un Marija!

Mani sauc Mareks. Man ir 25 gadi. Apmēram no 12 gadu vecuma es jūtu, ka Jēzus Māte, kas ir arī mana Māte, ved mani aiz rokas pie Sava Dēla. Sākumā tas notika caur saleziāņiem, pēc tam caur Mariāniskās priesteru kustības lūgšanu tikšanām un visbeidzot caur Medžugorji, kur es ļoti skaidri sajutu Dieva mīlestības pieskārienu un Jaunavas Marijas klātbūtni.

Šajā laikā, kad manā sirdī iedegās vēlēšanās iet garīgu ceļu un sekot Kungam, es jutu atbildības sajūtu un vēlējos palīdzēt savas brālim, kurš atradās narkotiku un alkohola atkarībā un bija zaudējis dzīves jēgu. 2018. gadā pēc vairāku mēnešu gatavošanās, lai iestātos kopienā “Cenacolo”, neilgi pirms pašas iestāšanās, viņš atteicās. Tā kā es jutu, ka arī man šī kopiena varētu būt laba “dzīves skola” kā arī lai saglabātu vecāku uzticību kopienai, 2018. gada septembrī es pats iestājos kopienā, lai gūtu jaunu pieredzi. Pēc gada, ko pavadīju kopienas mājās Slovākijā un Horvātijā, kopienas atbildīgie man teica, ka Gospa (tā vietējie iedzīvotāji sauc Jaunavu Mariju) “vēlas, lai es būtu Medžugorjē”. Es biju plānojis braukt uz Medžugorji pēc kopienas, bet nevarēju pat iedomāties, ka tas tieši tā arī notiks. Pēc 5 mēnešiem Miera Karalienes klātbūtnē es pieņēmu lēmumu pievienoties kopienai “Marijas Gaisma”, kur 2017. gadā jau biju pavadījis vienu brīnišķīgu mēnesi.

Blakus Jaunavai Marijai, šeit kopienā, kura dzīvo saskaņā ar Marijas vēstījumiem un lūdzas Viņas nodomos, lai visā pasaulē īstenotos Viņas miera plāni, manī no jauna pamodās vēlēšanās būt par Marijas mīlestības apustuli. Pēc divām brīnišķīgam nedēļām, ko pavadīju kopā ar Jēzu un Mariju, pat šajā sarežģītajā situācijā, kad cīnāmies ar epidēmiju, es savā sirdī piedzīvoju mieru un prieku. Dzīvojot kopienā, es apzinos, ka mūsu pienākums ir lūgties par pasaules aizsardzību un glābšanu.

Pašreizējā situācija ir īpašs aicinājums lūgties par visu pasauli, darot to paklausībā sadarbībā ar Baznīcu un varas iestādēm. Tagad, kā vēl nekad agrāk, ir laiks nopietni pieņemt mūsu mīļās Debesu Mātes vēstījumus un īstenot tos dzīvē. Jaunava Marija mums saka: “Mani bērni, jūs nevarat būt laimīgi, ja cits citu nemīlat, ja jums nav mīlestības ikvienā situācijā un katrā savas dzīves mirklī. Es, būdama Māte, nāku pie jums mīlestībā, lai palīdzēt jums iepazīt patiesu mīlestību, iepazīt manu Dēlu… Mani bērni, nemiera un atteikšanās laikā tikai meklējiet mana Dēla Vaigu. Tikai dzīvojiet saskaņā ar Viņa vārdiem un nebaidieties!… Līdzīgi kā mans Dēls arī es jums saku: mīliet cits citu, jo bez mīlestības nav pestīšanas.” (18.03.2020.).

Daudzi ārsti, asistenti, priesteri un brīvprātīgie pakļauj sevi briesmām, lai glābtu citus. Sekojot Kristum, tā ir tā mīlestība un tas upuris, kas nes mieru, cerību un gaismu tajās sirdīs, kur tā ir zudusi. Šis ir laiks, kad neļauties panikai un bailēm, bet tuvoties Debesu Tēvam un caur Mariju atdot sevi Viņa rokās.

Šajās dienās man nācās atgriezties Slovākijā. Šo laiku es pavadu karantīnā dzīvoklī kopā ar cilvēkiem no kopienas “Marijas Gaisma”. Patiesi izjūtu Jēzus vārdus: “Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” (Mt 18,20). Caur Marijas vārdiem, ar kuriem viņa mūs bieži uzrunā: “Mīļie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!”, mēs lūgšanā esam vienoti ar mūsu Debesu Māti un Viņas Dēlu, katru dienu uzticot Viņai šo grūto laiku, kurā mēs dzīvojam, un lūdzot, lai piepildās Viņas miera plāni un Viņas Bezvainīgā Sirds triumfē. Īpašā veidā uzticu Viņai slimos, mirstošos, Baznīcu, ārstus un visus tos, kuri kaut kādā veidā palīdz cīnīties ar šo vīrusu.

Ne visi no mums var tik drosmīgi cīnīties par labo, bet mēs visi varam ņemt rokās ieroci – Svēto Rožukroni, apvienoties lūgšanā un tādā veidā palīdzēt sev un tiem, kam šobrīd tas ir visvairāk vajadzīgs. Svētais apustulis Pāvels saka: “Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta.” (Rm 8,18). Dievs mīl tevi un ilgojas pēc tevis. Viņš vēlas, lai ikviens no jums būtu Debesīs.

Lai Miera Karalienes aizbildniecībā visus jūs svētī un piepilda ar Savu mieru Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars! + 😉

Mareks, Slovākija

Read Previous

Atdot sevi Dieva rokās

Read Next

ZĀLES NO DEBESĪM