LIECĪBA PAR 33 DIENU SAGATAVOŠANOS SEVIS VELTĪŠANAI JĒZUM CAUR MARIJAS ROKĀM

Iesākumā es vēlos no visas sirds jums pateikties par šo vērtīgo 33 dienu sagatavošanos svinīgai sevis veltīšanai Marijai. Lūgšanas un pārdomas deva garīgu stiprinājumu, to saturs bija tik dziļš, ka tas palīdzēja viegli nonākt Dieva klātbūtnē. Es priecājos par katru lūgšanu un vēstījumu, kas mani dziļi aizskāra.

Nobeigumā, mājas apstākļos, es piedzīvoju svinīgu noslēgumu šim sagatavošanās procesam sevis veltīšanai (es pievienoju manas lūgšanu vietas fotogrāfiju). Pateicoties šai iespējai, ko jūs mums piedāvājāt, piedalīties sagatavošanā sevis veltīšanai, šis mēnesis man bija īpašs laiks, kad izjutu mūsu Mātes maigu vadību vienkāršībā, Viņas maigumu un vienatni kopā ar Viņu. Pārdomas, kas bija sagatavotas katrai dienai, īpaši pārdomas par vēstījumiem, man bija īsts izaicinājums – savā priekšā nostāties patiesībā. Bet palīdzēja tas, ka viss jau iepriekš bija labi sagatavots.

Mani vienmēr uzrunāja brīnišķīgie teksti Svētā Gara piesaukšanai, tie tuvināja manu sirdi Dievam. Paldies!

Lai Kungs jūs bagātīgi atalgo no savas sirds pārpilnības! Es ticu, ka šis lēmums un veltīšanās, ko es atjaunoju, pateicoties jums un Dieva žēlastībai, turpināsies arī manā ikdienā un tuvinās mani tā Līgavaiņa Sirdij, kurš ir pirms mums un vada mūs savā mīlestībā. Es vēlētos vēlreiz piedzīvot šādu veltīšanos, varbūt pēc gada. Tas būtu brīnišķīgi, atkal jums pievienoties.

Tādēļ es vienkārši vēlējos pateikties par jūsu pūlēm un upuriem, kas tika ieguldīti šajā projektā. Tas deva man (un ne tikai man) atpūtu un prieku, ka caur Mariju es vēl vairāk varu piederēt Kristum. Viņa rūpējas par mani tādu, kāda es esmu šodien. Es ticu, ka arī turpmāk Viņa mani vadīt, lai es varētu augt mīlestībā.

Lai Miera Karaliene jūs vada un glabā savā Bezvainīgajā Sirdī!

Pateicībā,
Anna, Slovākija

Read Previous

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI JĒZUM CAUR MARIJAS ROKĀM LIECĪBA

Read Next

NOVENNA PIRMS DIEVMĀTES PARĀDĪŠANĀS MEDŽUGORJĒ 39.GADADIENAS