LŪGŠANA KOPĀ AR MARIJU PAR JAUNU DZĪVI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. maijā
“Mīļie bērni! Lūdzieties kopā ar mani par jaunu dzīvi jums visiem. Bērniņi, jūs savā sirdī zināt, ko nepieciešams mainīt, – atgriezieties pie Dieva un Viņa baušļiem, lai Svētais Gars mainītu jūsu dzīvi un vaigu šai zemei, kurai nepieciešams atjaunoties Garā. Bērniņi, esiet lūgšana visiem tiem, kuri nelūdzas; esiet prieks visiem tiem, kuri neredz izeju; nesiet gaismu šīs nemierpilnās pasaules tumsā! Lūdzieties un pēc palīdzības un aizsardzības vērsieties pie svētajiem, lai arī jūs varētu ilgoties tikai pēc Debesīm un Debesu lietām. Es esmu kopā ar jums un jūs visus aizsargāju, un jums visiem dodu savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Medžugorje ir lūgšana kopā ar Mariju. Šeit ir bijuši miljoniem svētceļnieku no visas pasaules. Viņi liecina: “Šeit es sāku jaunu dzīvi.” Lūgties kopā ar Viņu nozīmē pieņemt jaunu dzīvi.

Tēvs Slavko Podbrdo kalnu — vietu, kur pirmo reizi parādījās Jaunava Marija, mīlēja dēvēt par Betlēmi. Tā ir vieta, kur Marija mūs dzemdina jaunai dzīvei.

Franču sludinātājs Daniels Anžs Medžugorji nosauca par Jaunavas Marijas “dzemdību namu”, kur Viņa mūs dzemdina jaunai dzīvei.

Es atceros kādu jaunu puisi, bijušo alkoholiķi, kurš mēģināja izdarīt pašnāvību. Kad viņš atradās psihiatrijas nodaļā, kāds ārsts viņam sacīja: „Jums nav vajadzīgi medikamenti. Jums ir jābrauc uz Medžugorji.“ Viņš tam ieticēja. Atbraucot uz Medžugorji, Podbrdo kalnā pie Marijas kājām, lūgšanā kopā ar Viņu, puisis savā sirdī dzirdēja vārdus: „Šodien Es tevī daru visu jaunu.“ Tas tiešām bija jaunas dzīves sākums. Viņš atgriezās mājās, apprecējās. Viņam ir astoņi bērni, darbs un lūgšanu grupa. Viņš ir kļuvis par Marijas apustuli savā dzimtenē. Viņa ģimene un māja ir kļuvusi par jaunas dzīves sākumu daudziem citiem, jo viņi lūdzas un palīdz tiem, kam tas ir nepieciešams.

Svētais Ludviks Marija Grinjons de Monfors saka: “Marija vienotībā ar Svēto Garu radīja kaut ko tik varenu, kas nekad nav bijis un nebūs — patiesu Dievu un patiesu cilvēku, un pasaules beigās Viņa paveiks vēl lielākas lietas. Lielu svēto dzimšana un audzināšana līdz pat pēdējām dienām ir pilnībā uzticēta Viņai, jo vienīgi šī dievišķi skaistā Jaunava vienotībā ar Svēto Garu spēj paveikt neiedomājamus brīnumus.”

Dienas laikā bieži atkārtosim lūgšanu, kas veicina mūsu dziļu pārveidošanos un to, ka notikumi mūsu dzīvē notiek saskaņā ar Dieva gribu. Tā ir Jaunavas Marijas un Svētā Gara sadarbības lūgšana: “Nāc, Svētais Gars, nāc ar Jaunavas Marijas, Tavas mīļotās Līgavas, Bezvainīgās Sirds vareno aizbildniecību.”

Cenšoties īstenot dzīvē Marijas vēstījumus, kļūst skaidrs, ka Marija mūs ved pie Jēzus. Ja mēs uzticam un veltām sevi Viņai tur, kur mēs esam, mēs sākam apzināties, ka mums ir vajadzīga atgriešanās. Turpmākie soļi mūs bieži ved pie grēksūdzes. Šeit mēs atstājam savu veco dzīvi un pieņemam jaunu.

Kad mēs bieži ejam uz grēksūdzi, pielūdzam Jēzu, pārdomājam Dieva Vārdu, Svētais Gars mūs pārveido un dara mūs līdzīgus Marijai. Viņa mūs sauc par Saviem apustuļiem, Saviem mīļajiem bērniem. Māte zina, ka vieni šī nemierpilnā laika tumsā mēs to nespējam, tādēļ Viņa mūs nepārtraukti atbalsta: “Nebīstieties, Es esmu ar jums, Es jūs sargāju un svētīju…” Bailes izzūd, kad esam kopā ar kādu, kura tuvumā mēs jūtamies drošībā. Viņa mūs iedrošina lūgt svēto palīdzību un aizsardzību.

Un vēl – lūgsimies kopā ar Mariju un svētajiem ne tikai vienatnē, bet arī savās ģimenēs, divatā, trijatā un lielākās grupās. Jaunava Marija mums saka: “Es vēlos jums pateikties par to, ko jūs darāt manu nodomu īstenošanas labā. Ikviens no jums ir svarīgs, tāpēc, bērniņi, lūdzieties par ikkatru sirdi, kura ir atgriezusies un ir kļuvusi par miera nesēju pasaulē. Lūgšanu grupām ir liels spēks, un caur tām, bērniņi, es varu redzēt, kā Svētais Gars darbojas pasaulē.”

Viņas skolā mēs zinām, ka vieni mēs neko nespējam, bet kopā ar Viņu mēs spējam apturēt ļaunumu un mainīt šo pasauli.

Lūgšana: Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par Jaunavas Marijas parādīšanos Medžugorjē 39 gadu garumā. Pateicamies par katru brīdi, kad Tu ļāvi Marijai nākt uz zemi un lūgties kopā ar mums. Vienotībā ar Viņu, visiem eņģeļiem un svētajiem mēs lūdzam jaunu dzīvi mums visiem un cilvēces atgriešanos pie Tevis.
Nāc, Svētais Gars, pārveido mūs un atjauno zemes vaigu. Svētais Gars, ar Tavas mīļotās Līgavas vareno aizbildniecību dari mūs par lūgšanu tiem, kas nelūdzas, par prieku tiem, kuri neredz izeju, un par gaismu šī nemierpilnā laika tumsā. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

MEDŽUGORJES PIESKĀRIENS

Read Next

SVĒTAIS GARS PĀRVEIDO MŪSU DZĪVES