SVĒTAIS GARS PĀRVEIDO MŪSU DZĪVES

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. maijā
“Mīļie bērni! Lūdzieties kopā ar mani par jaunu dzīvi jums visiem. Bērniņi, jūs savā sirdī zināt, ko nepieciešams mainīt, – atgriezieties pie Dieva un Viņa baušļiem, lai Svētais Gars mainītu jūsu dzīvi un vaigu šai zemei, kurai nepieciešams atjaunoties Garā. Bērniņi, esiet lūgšana visiem tiem, kuri nelūdzas; esiet prieks visiem tiem, kuri neredz izeju; nesiet gaismu šīs nemierpilnās pasaules tumsā! Lūdzieties un pēc palīdzības un aizsardzības vērsieties pie svētajiem, lai arī jūs varētu ilgoties tikai pēc Debesīm un Debesu lietām. Es esmu kopā ar jums un jūs visus aizsargāju, un jums visiem dodu savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Atcerēsimies kaut dažus no Jaunavas Marijas vēstījumiem, kurās Tā mudina mūs lūgties uz Svēto Garu: „Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs ar lūgšanu palīdzību atvērties Dievam, lai Svētais Gars iemājotu jūsos un ar jūsu palīdzību darītu brīnumus.“ (25.03.1993.) „Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs uz lūgšanu, jo tikai lūdzoties jūs spēsiet aptvert Manu parādīšanos šajā vietā. Svētais Gars lūgšanā jūs apgaismos, lai jūs saprastu, ka jums jāpārveidojas.“ (25.07.1995.) „Mīļie bērni! Šodien es lūdzos par jums un ar jums, lai Svētais Gars pavairotu jūsu ticību, lai jūs ar lielāku uzmanību pieņemtu vēstījumus, ko nododu jums šeit, šajā svētajā vietā.“ (25.06.2002.)„Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu atjaunot kopīgu lūgšanu jūsu ģimenēs. Lai lūdzoties un lasot Svētos Rakstus, jūsu ģimenēs ienāktu Svētais Gars, kas jūs atjaunos.“ (25.04.2005.)

Vissvētākā Jaunava Marija ir pieredzējusi Svētā Gara pārsteidzošo un visvareno spēku, tādēļ pašos Savas Mātes sirds dziļumos vēlas un tiecas arī pēc mūsu atgriešanās un pārveidošanās jaunai dzīvei. Baznīcas tēvi Viņu dēvē par „sacrarium Spiritus Sancti“ (Svētā Gara svētnīca). Kopš viduslaikiem Viņa tiek piesaukta arī kā Svētā Gara līgava. Svētais Gars ir Dieva Tēva un Dieva Dēla dāvana. Dievs vēlas dāvāt Sevi Saviem radījumiem pēc iespējas vairāk, un šī dāvana ir Svētais Gars. Cilvēces vēsturē bija tikai viena cilvēciska būtne, kas mācēja Visaugstā Dieva dāvanu pieņemt visā pilnībā. Šis cilvēks bija Marija, kurā Dievs nesastapa Sev nekādu pretestību. Viņa bija pilnīgi uzticīga Dieva gribai un iedvesmai. Visas Viņas domas, vārdi un rīcība vairāk bija Svētā Gara nekā Viņas personiskās gribas piepildītas.

Viņa ir Svētā Gara klātbūtnes attēls šeit, uz zemes. Kur ir Viņa, tur ir Svētais Gars. Svētais Gars uz zemes ir tur, kur ir Dievmāte. Marija bija apustuļu vidū, kad Svētais Gars izlija pār tiem uguns mēļu veidā. Baznīcas mākslā Viņa tiek attēlota šī notikuma centrā, itkā netieši norādot, ka Svētā Gara uguns mēles pār pārējiem izlīst tikai ar Viņas starpniecību.

Svētais Augustīns saka: “tā kā pasaule izradījās necienīga pieņemt Dieva Dēlu tieši no Dieva Tēva rokām, Tēvs Dēlu dāvāja Marijai, lai pasaule Pestītāju pieņem caur Viņu.” Un kā caur Mariju Tēvs sūtīja Jēzu Kristu, tā dāvā to, lai arī tagad Kristus nāktu pie cilvēkiem caur Viņu. Tādēļ Marija ir labākais starpnieks starp mums un Svēto Garu. Atstumjot Dievmāti, nevar nokļūt pie Svētā Gara. Kā Svētā Gara spēkā Viņa ieņēma Jēzu, tā, kaut kādā mērā, ikvienas Viņas domas un rīcības avots ir Svētais Gars. Tieši šajā ziņā mums jāseko no Marijai. Tas, kas Svētā Gara iespaidā notika Marijas sirdī un dzīvē, var notikt arī ikviena cilvēka sirdī.

Lai Jaunava Marija, Svētā Gara līgava, ved mūs uz atgriešanos un mūsu siržu pārveidošanos, lai mēs ar Viņas palīdzību piedzīvotu dzīves atjaunotni Dievā.

Lūgšana: Ak, Marija, Tu mūsu ceļā nerimstoši staro kā mūsu glābšanas un cerības zīme. Uzticam Tev sevi, Slimnieku veselība, kas biji vienota ar Jēzu sāpēs pie Krusta un paliki nelokāma Savā ticībā. Mūsu visuzticamākā Aizstāve, tev zināmas visas mūsu vajadzības: tādēļ esam pārliecināti, ka līdzīgi kā Galilejas Kānā, Tu parūpēsies, lai pēc šīs pārbaudījuma stundas pie mums atgrieztos prieks un līksmība. Dieva Mīlestības Māte, palīdzi mums dzīvot saskaņā ar Svēto Garu un darīt to, ko teiks mums Jēzus, kas ņēmis uz sevi mūsu ciešanas un sāpju nastas, lai ar Svēto krustu ievestu mūs Augšāmcelšanās priekā. Āmen. Pāvests Francisks.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

LŪGŠANA KOPĀ AR MARIJU PAR JAUNU DZĪVI

Read Next

5 galvenie vēstījumi Medžugorjē: gavēnis