ES DZIRDU JŪSU SAUCIENUS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Es dzirdu jūsu saucienus un lūgšanas un aizbilstu par jums savam Dēlam Jēzum, kas ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Bērniņi, atgriezieties pie lūgšanas un atveriet savu sirdi šajā žēlastības laikā, un ejiet atgriešanās ceļu. Jūsu dzīve ir pārejoša, un bez Dieva tai nav jēgas. Tāpēc es esmu ar jums, lai jūs vadītu uz svētu dzīvi un lai tādējādi ikviens no jums atklātu prieku dzīvot. Bērniņi, es jūs visus mīlu un jums dodu savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Jūnija mēneša vēstījumā Dievmāte aicināja mūs lūgties kopā ar Viņu, lai mēs varētu piedzīvot jaunu dzīvi un atjaunošanos Svētajā Garā. Arī šajā vēstījumā Viņa stiprina mūsu ticību tam, ka Viņas ausis un Sirds ir atvērtas mūsu vajadzībām un lūgšanām. Marija ir uzmanīga, Viņa dzird un redz visu, kas mums nepieciešams un kā mums trūkst – tieši tāpat, kā Viņa bija vērīga un uzmanīga kāzās Galilejas Kānā, ko apraksta evaņģēlists Jānis. Ir interesanti rūpīgāk papētīt Vissvētākās Jaunavas Marijas lomu Jēzus pirmā brīnuma notikumos, īpaši Viņas paļāvību uz Jēzu, kas izpaužas brīdī, kad Viņa kalpiem saka: ”Ko Viņš teiks, to dariet!”(Jņ 2,5). Šķiet, tieši šie vārdi bija izšķiroši, lai kalpi darītu ko tādu, kas citi uztvertu kā izsmieklu un pamats skandālam. Izliet apmēram divsimt piecdesmit litrus ūdens mazgāšanās traukos – pirmajā brīdī nešķiet risinājums problēmai, kas radās, kad kāzās bija izdzerts viss vīns. Un tomēr kalpi dara to, ko tiem saka Jēzus. Mums būtu labi mācīties no šiem kalpiem mirkļos, kad mums pietrūkst paļāvības uz Dieva apredzību un vadību, un paļauties uz Vissvētākās Jaunavas Marijas palīdzību un atbalstu, ko Viņa mums nekad neatsaka. Jo Viņa ir Māte, mūsu Māte.

Marija ir svētīta, jo ir ticējusi. Pēc brīnuma Galilejas Kānas kāzās Viņas aizbildniecībai pie Jēzus noticēja arī Viņa mācekļi. Mūsu Māte vienmēr aizstāv mūs pie Sava Dēla, lai Viņš būtu līdzdalīgs visās mūsu vajadzībās.

Pateicoties Vissvētākajai Jaunavai Marijai, Jēzum noticēja Viņa pirmie sekotāji. Kādēļ lai šodien būtu citādi? Kad jūs nomāc šaubas un liekas, ka ticība nav pietiekoši stipra, lai stātos pretī grūtībām, vērsieties pie Dievmātes!

Marija tad saka: “Viņiem nav vīna!” (Jņ 2,3) un dara zināmas Jēzum visas mūsu vajadzības. Svarīgi pievērst uzmanību šai Marijas pārstāvībai: Viņai bija pietiekami vērīgas acis, lai ieraudzītu, Sirds, lai aizstāvētu, un vārdi, lai pievērstu uzmanību. Viņa pirmā ievēroja, ka kaut kas apdraud kāzu prieku. Un cik vienkārši Viņa to pateica Jēzum, bet – ar tādu mātes mīlestību…

Viņas aizbildinājumi un lūgšana, kas vērsta uz Jēzu, nerimstas arī mūsdienās. Viņas vārdos ”Viņiem nav vīna” slēpjas visas Viņas atmiņas un lūgšanas par mums un viss, ko tikai Dievs var mums dāvāt – Marijas aizbildniecība…

Būsim vīrišķīgāki savā ticībā, vērsīsimies pie žēlastības pilnās Dievmātes, lai Viņa aizstāvētu mūs pie Sava Dēla un mūsu Pestītāja!

LŪGŠANA: Jaunava Marija, Jēzus un mūsu Māte, tu nepārstāj būt līdzās un nomodā par cilvēci, ko Tev, mirstot uz krusta novēlēja Tavs Dēls. Tu turpini savu ceļu kopā ar mums, lai pievērstu mūs Savam Dēlam, bez Kura šī pasaule elpo tukši un veltīgi. Neviens cits, Marija, tā nepazīst Tava Dēla Sirdi, kas apžēlojās un pieņēma Tavu lūgumu kāzās, kad svinībām draudēja vīna izsīkums. Arī mums tāpat draud dzīves jēgas un miera trūkums, jo esam aizvēruši savas sirdis Tam, kas pie tām nepārstāj klauvēt un caur Tevi saukt mūs pie Sevis. Pateicamies Tev par Tavām Mātes rūpēm un pacietību, par visiem šiem Tavas parādīšanās un vēstījumu gadiem! Pateicamies par ikvienu sirdi, kas atvērusies patiesajai būtībai, mieram, priekam, kura avots ir Dievs! Aizbildini par mums visās mūsu personīgajās, ģimenes vajadzībās un visas pasaules grūtībās! Āmen.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

ES PIEDEVU, PATEICOTIES MEDŽUGORJEI

Read Next

ES ESMU AR JUMS