MĪLESTĪBA VIENMĒR UZVAR

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. jūlijā
“Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā, kad sātans pļauj dvēseles, lai tās piesaistītu sev, es jūs aicinu pastāvīgi lūgties, lai lūgšanā jūs atklātu mīlestības un cerības Dievu. Bērniņi, ņemiet rokās krustu! Lai tas jūs uzmundrina – mīlestība vienmēr uzvar, īpaši tagad, kad krusts un ticība tiek atmesti. Lai jūsu dzīve ir atspulgs un piemērs tam, ka ticība un cerība joprojām ir dzīvas un jauna pasaule – miera pasaule – ir iespējama. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Marija runā par nemiera pilnu laiku, kurā sātans pļauj dvēseles. Viņam izdodas sagūstīt daudz dvēseļu un piesaistīt tās sev. Pasaule šobrīd atrodas neparastā un dramatiskā laikā. Šī situācija atgādina fragmentu no Evaņģēlija, kad Jēzus mācekļi stipras vētras laikā bija laivā. Pasaulē valda apjukums, nekārtība, bailes par dzīvību, haoss, un sātans pļauj savus upurus. Jēzus vārds visu mainīja. Vētrainā jūra norima, un iestājās miers un drošība. Tā notiek arī ar mums, kad mēs lūdzamies ticībā. Mūsu Dievs ir cerības un mīlestības Dievs, Viņš ir mūsu dzīves Kungs un Valdnieks. Viņa rokās ir arī viss šīs pasaules satraukums. Kad mēs esam kopā ar Jēzu, sātanam nav izredžu. Mēs varam izraut dvēseles no viņa rokām.

Caur Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanos Medžugorjē Jēzus ļauj mums saprast, ka Viņš ir nomodā un zina, kas notiek uz zemes. Viņš visu kontrolē. Viņš sūta mums Mariju. Viņa šajā nemierīgajā vētras laikā dod mums rokās “stūri”: “Ņemiet rokās krustu!” Citiem vārdiem sakot, Viņa aicina turēt rokās pierādījumu tam, ka mīlestība vienmēr uzvar. Pēdējais vārds pieder mīlestībai.

Atcerēsimies, ka viens no svarīgākajiem lūgšanu nodomiem, uz ko mūs aicina Marija šeit Medžugorjē, ir mīlēt ar dievišķu mīlestību.

Mīlēt tad, kad ir grūti mīlēt. Viņa mums saka: “Lai jūsu ciešanas vienojas ar Viņa ciešanām un mīlestība uzvarēs…” Tu būsi līdzīgs tam, kas tev ir līdzās, tu kļūsi tāds, ko tu uzlūko. Uzlūkojot krustā sisto mīlestību, mēs kļūstam par tās atspulgu. Dzīvosim saskaņā ar to un liecināsim par to tā, kā mums to māca Marija: “Lūdzieties un mīliet, mīļie bērni! Ar mīlestību jūs varēsiet izdarīt to, kas jums šķiet neiespējams… Tāpēc jūs, manas mīlestības apustuļi, ar savu piemēru, lūgšanu un žēlsirdīgo mīlestību izplatiet ticību cilvēku sirdīs…

Mana mātes sirds vēlas, lai jūs, manas mīlestības apustuļi, būtu kā gaismiņas šajā pasaulē. Ienesiet gaismu tur, kur vēlas valdīt tumsa, un ar savu lūgšanu un mīlestību rādiet īsto ceļu, lai glābtu dvēseles… Uzticieties Viņam. Es zinu, ka jums tas ir grūti, tāpēc ka redzat ap sevi aizvien vairāk tumsas. Mani bērni, tā ir jākliedē ar lūgšanu un mīlestību. Tas, kurš lūdzas un mīl, nebaidās, jo viņam ir cerība un žēlsirdīgā mīlestība… Jūs, savus apustuļus, es aicinu censties būt par žēlsirdīgās mīlestības un cerības paraugu. Arvien no jauna lūdziet, lai jums būtu vairāk mīlestības, jo žēlsirdīgā mīlestība nes gaismu, kas kliedē jebkādu tumsu, – tā nes manu Dēlu.”

Mācīsimies visam, kas notiek mums apkārt, atbildēt ar lūgšanu un mīlestību. Esot Marijas skolā, mēs zinām, ka daudzas lietas, kas notiks nākotnē, ir atkarīgs no mūsu lūgšanas. Ar lūgšanu un gavēni mēs varam apturēt karus un dabas katastrofas. Lūgšana dara brīnumus cilvēku sirdīs un pasaulē.

Debesis pār Medžugorji joprojām ir atvērtas. Marija nāk no Paradīzes un vēlas turp vest visus savus bērnus. Viņas Mātes Sirds pukst visai pasaulei. Kopā ar Mariju ieticēsim lūgšanas spēkam! Palīdzēsim Viņai glābt dvēseles un radīt jaunu pasauli caur lūgšanu, ticību un žēlsirdīgu mīlestību!

Lūgšana: Debesu Tēvs, šajā nemiera pilnajā laikā pateicamies Tev par Marijas parādīšanos. Lūdzam Tev žēlastību būt pastāvīgiem lūgšanā un mīlestībā. Vienotībā ar visiem Taviem bērniem visā pasaulē mēs saucam: Dieva mīlestība, nāc! Nāc ikviena cilvēka sirdī! Lai ikkatra cilvēka ciešanas būtu vienotas ar Jēzus ciešanām, lai tiktu apturēta sātana darbība. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

ŠAJĀ NEMIERĪGAJĀ LAIKĀ AICINU JŪS UZ PASTĀVĪGU LŪGŠANU

Read Next

IEMĪLĒŠANĀS, UN KAS PĒC TAM?