ES ESMU AR JUMS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. augustā
“Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Es esmu kopā ar jums un no jauna jūs, bērniņi, aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, līdz lūgšana kļūst par jūsu prieku. Bērniņi, jums nebūs ne nākotnes, ne miera tikmēr, kamēr jūsu dzīve nekļūs par personisku atgriešanos un pārmaiņām uz labu. Ļaunums beigsies, un jūsu sirdī un pasaulē valdīs miers. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Es esmu ar jums un aizbilstu par ikvienu no jums savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vizionāri Medžugorjē liecina, ka šis laiks, kad Debesis ir atvērtas un Debesu Māte īpašā veidā ir kopā ar mums caur savu parādīšanos, ir lielu žēlastību laiks. Viņiem vienmēr ir grūti aprakstīt to mīlestību un prieku, ar kādu Marija ir kopā ar mums. Ir grūti izteikt vārdos to mīlestības spēku, ar kādu viņa maina mūsu sirdis un veido mūs par saviem mīlestības apustuļiem. Viņa mūs iedvesmo dzīvot kopā ar Dievu un māca ar mīlestību atbildēt Dieva mīlestībai.

Marija mums atkārto: “Šis ir žēlastības laiks, kamēr es esmu kopā ar jums, izmantojiet to, lai atgrieztos pie Dieva.” Kopā ar Mariju atgriezties ir daudz vienkāršāk, nekā bez viņas. Viņa kā neviens cits pārzina Jēzus atgriešanās programmu. Pieņemsim viņas mātišķos padomus un vēstījumus!

Viens no viņas visbiežāk izteiktajiem vēstījumiem ir aicinājums lūgties. Lielākās, skaistākās un laimīgākās lietas mūsu dzīvē notiek stāvot uz ceļiem. Bieži Marijas skolā dzirdam Marijas aicinājumu: “Lūdzieties, līdz lūgšana kļūst par jūsu prieku.”

Ir tikai viens veids, kā iegūt šo pieredzi – lūgties, lūgties, lūgties. “Lūgšana ir ceļš uz pilnīgu mīlestību,” nesen sacīja Jaunava Marija.

Mēs bieži dzirdam cilvēkus sakām, ka lūgšanai neatliek laika. Bet Marija saka, ka problēma ir nevis laika, bet gan mīlestības trūkums. Ja jūs vēlaties lūgties labāk, ir jālūdzas vairāk. Vairāk lūgties ir mūsu personiskais lēmums. Lūgties labāk – tā ir žēlastība, ko mums dod tas, kurš lūdzas vairāk. Tas nozīmē, būt vairāk kopā ar Dievu, kopā ar Mīlestību. Sirds lūgšanā notiek mūsu pārveidošanās.

Pasaulē valda satraukums, haoss, nenoteiktība. Dievs mums piedāvā izeju no šī haosa caur Mariju – ja mēs maināmies, tad sāk mainīties arī cilvēki ap mums.

“Vissvarīgākais no maniem vēstījumiem ir aicinājums atgriezties.” Personīgā atgriešanās ir aicinājums izdzīvot savu dzīvi neparastā veidā – mīlestībā. Svētie maina pasauli. Cilvēks, kura sirdī ir miers un mīlestība uz Dievu, zina, ka viņš pieaug spēkā, stāvot uz ceļiem Visvarenā Dieva priekšā. Kad Dievs mūsu sirdī iemājo kā vislielākā mīlestība, kas ir stiprāka par cilvēcisko mīlestību, ļaunums izgaist un pasaulē iestājas miers. Tas ir Marijas apsolījums: “Pa vienam, mani bērni, jūs nevarat apturēt ļaunumu, kas grib sākt pārvaldīt pasauli un to iznīcināt. Bet saskaņā ar Dieva gribu visi kopā, vienoti ar manu Dēlu, jūs varat visu mainīt un dziedināt pasauli. Nebīstieties, jūs neesat vieni. Es esmu ar jums un aizbilstu par ikvienu no jums savam Dēlam Jēzum.”

Marija nāk, lai palīdzētu mums pārvarēt šos grūtos pārbaudījumus. Lai viņas mīlestības pilnā klātbūtne lūgšanā un viņas vēstījumi dāvā mums drosmi! Ikreiz, kad mēs viņu atceramies, viņa ir kopā ar mums, lai palīdzētu, aizsargātu un vadītu. Kopā ar viņu mēs esam drošībā. Steigsimies viņas apskāvienos un apslēpsim visu nemiera pilno pasauli viņas sirdī!

Lūgšana: Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka ļauj Marijai atstāt Debesis, lai viņa varētu būt mūsu vidū. Viņa mums atkārto Jēzus vārdus: “Nebīstieties!” Māte, tu atklāj mums līdzekli pret bailēm un satraukumu sakot: “…tam, kurš lūdzas, nav baiļu no nākotnes, un tas, kurš gavē, nebaidās no ļaunuma. Es jums atgādināšu: ar lūgšanu un gavēni var apturēt pat karus – jūsu neticības un baiļu no nākotnes karus. Es esmu ar jums un jūs, bērniņi, mācu – jūsu miers un cerība ir Dievā. Tāpēc esiet tuvāk Dievam un ierādiet Viņam pirmo vietu savā dzīvē. ” Marija, palīdzi mums dzīvot saskaņā ar Tavu aicinājumu! Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

CAUR LŪGŠANU UN ATGRIEŠANOS UZ NĀKAMĪBU UN MIERU PASAULĒ

Read Next

MĀTES SVĒTĪBA