DIEVS SŪTA MANI GLĀBT JŪS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. septembrī
“Mīļie bērni! Es esmu ar jums tik ilgi tāpēc, ka Dievs ir dižens savā mīlestībā un manā klātbūtnē. Bērniņi, es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas! Lai jūsu dzīves mēraukla ir mīlestība! Un neaizmirstiet, bērniņi, ka lūgšana un gavēnis dara brīnumus jūsos un ap jums. Lai viss, ko jūs darāt, ir Dieva godam, – tad Debesis piepildīs jūsu sirdi ar prieku un jūs jutīsiet, ka Dievs jūs mīl un sūta mani glābt jūs un zemi, uz kuras dzīvojat. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Marija ir mūsu prieka iemesls. Caur Viņu Dievs tik pārsteidzošā veidā nāk pie mums, lai mūs iepriecinātu. Jau gandrīz četrdesmit gadus mēs esam tam liecinieki šeit Medžugorjē, kur Marija saka: “Mana klātbūtne ir Dieva dāvana jums visiem un pamudinājums atgriezties.” (25.05.2016); “Mana klātbūtne šeit ir mīlestības zīme, kamēr es esmu kopā ar jums, lai jūs aizsargātu un vadītu uz mūžību.” (25.12.2018); “Atgriešanās – vissvarīgākais vēstījums, ko es jums esmu devusi.” Viņa sacīja: “Es nāku, lai pēdējo reizi aicinātu cilvēci uz atgriešanos.”

Vēstījums, ko Dievmāte visbiežāk atkārto Medžugorjē, ir aicinājums uz lūgšanu, bet lūgšana ir atgriešanās pie Dieva. “Lasiet Svētos Rakstus, dzīvojiet saskaņā ar tiem, lūdzieties, lai jūs spētu saprast šo laiku zīmes. Šis ir īpašs laiks, un tādēļ esmu kopā ar jums, lai tuvinātu jūs manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij.” (25.08.1993)

Medžugorji dēvē par “Marijas skolu”. Katru dienu tajā ir divi mācību priekšmeti – Dieva Vārds un Rožukroņa lūgšana.

Romas pāvests Benedikts XVI ir teicis: “Rožukronis ir apcerīga un kristocentriska lūgšana, ko nevar nodalīt no Svēto Rakstu pārdomāšanas. Šī lūgšana ir kristieša lūgums jau Marijas noietajā ticības ceļā sekojot Jēzum.”

Ir sācies oktobris – mēnesis, kas īpašā veidā veltīts Rožukroņa lūgšanai. Dieva varenību Viņa mīlestībā un Marijas klātbūtnē mēs varam piedzīvot arī caur Rožukroņa lūgšanu. Atcerēsimies dažus Jaunavas Marijas vēstījumus, kuros Viņa runā par Rožukroņa lūgšanu: “Ja vēlaties, pieņemiet Rožukroni; Rožukroņa lūgšana var darīt brīnumus pasaulē un jūsu dzīvē; Rožukronis man ir īpaši dārgs; Atveriet man savas sirdis caur Rožukroni, un es varēšu jums palīdzēt; mani bērni, dāvājiet man Rožukroni – rozes, ko es tik ļoti mīlu; ar Rožukroni jūs pārvarēsiet visu ļaunumu, ko sātans vēlas ienest katoļu baznīcā; Šis ir pārbaudījumu laiks. Ar Rožukroni rokās un mīlestību sirdī sekojiet man; Lūgšana dara brīnumus. Kad jūs esat noguruši un slimi, kad neredzat dzīves jēgu, ņemiet rokās Rožukroni un lūdzieties, līdz lūgšana kļūs par priecīgu tikšanos ar jūsu Radītāju.”

Evaņģēlija un Rožukroņa saturs ir mīlestība, iedvesmojošais Jēzus mīlestības stāsts. Marija mums nesaka neko jaunu. Viņa atkārto: es neesmu svarīga, es jūs tikai vedu pie sava Dēla. Tieši tas arī notiek Rožukroņa lūgšanā.
Viņa mūs no jauna aicina uz gavēni. Gavēnis nozīmē vēl vairāk mīlestības un upuru Jēzum. Nelielas ciešanas un atteikšanās, kas upurētas ar mīlestību, nes sevī lielu spēku. Viņa mums teica, ka ar lūgšanu un gavēni var apturēt pat karus. Tas, kurš lūdzas, nebaidās no nākotnes. Tas, kurš gavē, nebaidās no ļaunuma.

Arī šodien izskan Marijas aicinājums mīlēt. Viņa mūs māca ar mīlestību uzvarēt pat to, kas cilvēciski šķiet neiespējami.

Arī 2015. g. 2. novembra vēstījumā Marija atklāj, kādēļ ir kopā ar mums tik ilgu laiku. “Dievs sūta mani, lai es jums palīdzētu un vadītu jūs ceļā uz paradīzi, kura ir jūsu dzīves mērķis.” (25.09.1994); “…nezaudējiet cerību, nezaudējiet spēku! Jūs to spējat. Es jūs iedrošinu un svētīju, jo viss laicīgais, kam daudzi mani bērni diemžēl ierādījuši pirmo vietu, izzudīs; tikai mīlestība un mīlestības darbi paliks un atdarīs Debesu valstības vārtus. Pie šiem vārtiem es jūs gaidīšu. Pie šiem vārtiem es vēlos sagaidīt un apskaut visus savus bērnus.” (02.11.2015.)

Mīlot un darot labus darbus, steigsimies mājās – pie Viņas uz Debesīm!

Lūgšana: Marija, Tu nenogurstoši atkārto mums Jēzus bausli: mīliet viens otru. Tu dzīvoji šīs zemes dzīvi un zini, ka tas ne vienmēr ir viegli. Tu mūs saproti. Kopā ar Tevi mēs lūdzam, dāvā mums spēju būt nelokāmiem lūgšanā un gavēnī, lai mēs spētu mūsos un apkārt mums redzēt tos brīnumus, par kuriem Tu runā.
Māte, palīdzi mums pieaugt mīlestībā, pastāvīgi pievērs mūsu skatu mūžībai. Pārklāj mūs ar savu mātes apmetni, sargā visus savus bērnus un zemi, uz kuras mēs dzīvojam. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. septembrī

Read Next

DEVIŅU PIRMO MĒNEŠA PIEKTDIENU SPĒKS