ESIET CERĪBAS LIECINIEKI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. februārī
„Mīļie bērni! Dievs man ir ļāvis arī šodien būt kopā ar jums, jūs aicināt uz lūgšanu un gavēni. Izdzīvojiet šo žēlastības laiku un esiet cerības liecinieki, jo – es jums atgādināšu, bērniņi, – ar lūgšanu un gavēni var apslāpēt pat karus. Bērniņi, ticiet un izdzīvojiet šo žēlastības laiku ticībā un ar ticību, un mana Bezvainīgā Sirds nevienu no jums neatstās bez miera, ja jūs vērsīsieties pie manis. Es aizbilstu par jums Visaugstā priekšā un lūdzu par mieru jūsu sirdī un cerību uz nākotni. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

„Ar lūgšanu un gavēni var apslāpēt pat karus,” šodien mums atgādina Miera Karaliene. Medjugorjē ir šie divi ārkārtīgi vienkāršie, bet, tajā pašā laikā, tik spēcīgie līdzekļi, kas spēj apturēt pat karus un dabas katastrofas. Mēs esam tā liecinieki. Tas patiešām ir iespējams! Mēs neskaitāmas reizes esam tam dzirdējuši apstiprinājumu no svētceļniekiem, kas ierodas Medjugorjē no visas pasaules. Tā ir patiesība. Lūgšana un gavēnis mūs dara par cerības cilvēkiem.

Gan kari, gan miers sākas cilvēka sirdī. Es atceros kādu jaunu vīrieti, kareivi, kurš ieradās Medžugorjē pēc asiņaina kara Ukrainā, kur viņš tika sagūstīts, spīdzināts un arī pats bija spiests pielietot ieroci. Viņš bija vīlies, dzirdot viena vizionāra liecību, un jautāja: „Kā man var palīdzēt tas, ka es ēdīšu tikai maizi un dzeršu ūdeni?” Viņš saņēma vienkāršu atbildi: “Tev tas palīdzēs, jo tā teica Miera Karaliene.” Tajā brīdī viņa acīs parādījās cerība.

Lūgšana un gavēnis ir līdzekļi, kas dāvā mums cerību. Kādā vēstījumā Marija mums apsolīja: “Tam, kurš lūdzas, nav baiļu no nākotnes, un tas, kurš gavē, nebaidās no ļaunuma. Es jums atgādināšu: ar lūgšanu un gavēni var apturēt pat karus – jūsu neticības un baiļu no nākotnes karus. Es esmu ar jums un jūs, bērniņi, mācu – jūsu miers un cerība ir Dievā. Tāpēc esiet tuvāk Dievam un ierādiet Viņam pirmo vietu savā dzīvē.”

Šī uzvara nāk nemanāmi, bet tajā pašā laikā prasa daudz pūļu. Lūgšana un gavēnis sagatavo Jēzum ceļu uz mūsu sirdi un palīdz mums vieglāk atpazīt Viņa balsi. Mēs esam daudz jūtīgāki, lai pamanītu brīdi, kad sākas grēks, un saņemam žēlastību tam pretoties. Gavēnis mums palīdz atšķirt svarīgo no nesvarīgā un to, kas ir no Dieva, bet kas – no ļaunā. Mēs iegūstam spēku, lai izvēlētos Debesu Valstību.

Lūgšana un gavēnis ir līdzekļi, ar kuru palīdzību tiek padziļināta ticība un nostiprināta mīlestība un cerība. Mēs sākam dzīvot ar sirdi citu labā, piedodam ienaidniekiem, sadzīst mūsu ievainojumi.

No savas pieredzes mēs zinām, jo vairāk mēs trenējamies, jo labāk mums padodas tas, ko darām. Pirms svarīgām sacensībām sportistiem ir jākoncentrējas un jāvelta laiks treniņiem, lai gūtu uzvaru.

Garīgajā dzīvē šis treniņu laiks ir Lielais gavēnis. Dievmātes skolā mēs mācāmies augt gavēnī un lūgšanā pacietīgi, soli pa solim, apņēmīgi, bet, galvenokārt, mīlestībā. Tas ne vienmēr ir viegli. Tas nozīmē dziļi mūsu sirdīs atteikties no tās attieksmes, uzvedības un reakcijas, kas mūs attālina no Dieva un mūsu tuvākajiem, lai kļūtu par labāku cilvēku. Mīlošā Marija mūs aizrauj ar savu piemēru. Būt paklausīgam Marijas bērnam nozīmē būt līdzīgam viņai – nest cerību.

Savā Lielā gavēņa vēstījumā pāvests Francisks teica, ka „cerība ir “dzīvais ūdens”, kas ļauj mums turpināt ceļu”. Gavēņa laikā vairāk domāsim par to, lai sacītu “uzmundrinošus, mierinošus vārdus, vārdus, kas stiprina, nomierinošus, stiprinošus vārdus”. (Fratelli tutti, 223) Lai dāvātu cerību, reizēm pietiek “būt labam cilvēkam, gatavam atlikt visu pārējo malā, izrādīt interesi, dāvāt smaidu, pateikt kādu uzmundrinošu vārdu un uzklausīt”. (Fratelli tutti, 224)

Dievmāte mūs aicina: „Lūdzieties, bērniņi, sevišķā veidā, jo sātans ir stiprs un grib iznīcināt cerību jūsu sirdī. Jūs pielūdziet manu Dēlu! Un lai jūsu cerība ir cerība tām sirdīm, kurām nav Jēzus. Lai cerība sāk plūst caur jūsu sirdi kā žēlastību upe. Es lūkojos jūsos un redzu jūsu sirdīs nāvi bez cerības, nemieru un izsalkumu.”

Lūgsim Mariju šajā žēlastības pilnajā Lielā gavēņa laikā mācīt mūs nest cerību tā, kā to dara viņa: uzticīgi un nenogurstoši, ar nelieliem žestiem izrādot laipnību citiem.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev, ka Tu šajā sarežģītajā laikā ļauj Marijai nest mums cerības vēstījumu: “Ar lūgšanu un gavēni var apslāpēt pat karus.” Miera Karaliene, palīdzi mums augt mīlestībā un nest cerību, zinot, ka mūsu priekšā ir Debesis. Mēs patveramies tavā Bezvainīgajā Sirdī un zinām, ka kopā ar tevi mēs esam drošībā. Pārveido mūs, dari mūs līdzīgus tev. Lai mūsu sirdis cīnās par visu tavu bērnu pestīšanu. Palīdzi mums nest cerību tā, kā to dari tu, arī visgrūtākajos dzīves brīžos, kad šķiet, ka valda tumsa un nenoteiktība. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

SEPTĪTĀ DIENA: Mīlestības Vasarsvētki (28. diena)

Read Next

ATGRIEŠANĀS PIE PIRMĀS MĪLESTĪBAS