DIEVMĀTES SKATIENĀ 

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. maijā
“Mīļie bērni! Es raugos uz jums un jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva, jo Viņš ir mīlestība un aiz mīlestības ir sūtījis pie jums mani, lai es jūs vadītu pa atgriešanās ceļu. Atstājiet grēku un ļaunumu un izšķirieties par svētumu, un sāks valdīt prieks, bet jūs šai zudušajai pasaulei kļūsiet par manām izstieptajām rokām. Es vēlos, lai jūs būtu lūgšana un cerība tiem, kas nav iepazinuši mīlestības Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Dievmāte sāk savu vēstījumu ar vārdiem: “Es raugos uz jums…”. “Parādīšanās brīdī man visskaistākās ir Marijas acis,” tā savu satikšanās pieredzi ar Jaunavu Mariju parādīšanās brīdī raksturo vizionārs Jakovs. “Kad es skatos viņai acīs, es tajās redzu tik daudz mīlestības un vienlaicīgi to jūtu arī savā sirdī, Dievmātes skatiens runā pats par sevi. Arī man, kā ikvienam cilvēkam, ir daudz jautājumu, ko es vēlētos viņai uzdot, bet, kad es stāvu viņas priekšā, šie jautājumi zaudē jēgu. Tajā brīdī es daudz ko saprotu vien uzlūkojot viņu. Ielūkojoties Jaunavas Marijas acīs, es saņemu atbildes uz visiem tiem jautājumiem, ko vēlējos viņai uzdot.”

Tāpat Dievmāte uzlūko arī visus mūs – viņas bērnus. Vizionāri saka: “Mēs neesam priviliģēti tādēļ, ka redzam Mariju, viņa ir Māte mums visiem. Viņa mūs mīl vienādi, viņa mūs visus uzlūko ar vienādu mīlestību.”

Viņas mīlestība meklē mūsu mīlestību. Viņa bieži atkārto, ka vēlas redzēt ar mūsu acīm, palīdzēt ar mūsu rokām. Tas ir iespējams. To mēs varam redzēt cilvēkos, kuri viņu mīl. Vizionāre Mirjana stāsta par savu tikšanos ar Romas pāvestu Jāni Pāvilu II: “Es nekad neaizmirsīšu to mīlestības gaismu, ko izstaroja Svētais Tēvs. Tas, ko es jutu, atrodoties viņam blakus, bija līdzīgs tam, ko jūtu, esot blakus Jaunavai Marijai. Lūkoties viņa acīs bija tāpat, kā lūkoties acīs Marijai.”

Cieša draudzība ar Dievmāti patiesībā mūs dara līdzīgus mūsu Mātei. Mēdz teikt: “Pasaki man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu.” Marija mūs aicina atgriezties pie Dieva, tas nozīmē atgriezties pie mīlestības. Kādā no vēstījumiem viņa ar asarām acīs trīs reizes atkārtoja: “Dievs ir mīlestība, Dievs ir mīlestība, Dievs ir mīlestība.”

Kādā citā vēstījumā viņa mums saka: “Mans vārds ir Mīlestība, tādēļ es esmu šai laikā tik ilgi kopā ar jums, un tā ir mīlestība, tādēļ, ka vislielākā Mīlestība mani ir sūtījusi. Es no jums sagaidu to pašu.” Marija mūs aicina dzīvot viņas mīlestībā, mēs esam viņai vajadzīgi. Viņa mums uztic misiju – mīlēt kā viņa. Viņa nenogurstoši mums atgādina, ka mēs to varam sasniegt, ja dzīvosim saskaņā ar viņas galvenajiem vēstījumiem: katru dienu no sirds lūgties Rožukroni, pārdomāt un dzīvot saskaņā ar Dieva Vārdu, bieži pieņemt Euharistiju, katru trešdienu un piektdienu gavēt ar maizi un ūdeni, katru mēnesi iet uz grēksūdzi.

Šodien viņa mums saka, ka mēs esam nomaldījušies. Izvēlēties mīlestību nozīmē ļaut sevi atrast un nostāties uz pareizā ceļa. “Jēzus varēja visu izdarīt ar varu, bet Viņš izvēlējās mīlestības ceļu,” māca mums Marija. “…tur, kur jūs dzīvojat, rīkojieties, mīlestības vadīti. Lai jūsu vienīgais darbarīks vienmēr ir mīlestība. Ar mīlestību vērsiet par labu visu to, ko sātans grib iznīcināt un piesavināties. Tikai tā jūs pilnībā piederēsiet man, un es varēšu jums palīdzēt.”

Marijas mīlestības spēks parādās miljoniem svētceļnieku dzīvēs visā pasaulē, kuri ir bijuši Medžugorjē un pēc tam savās mājās izplata viņas cerības vēstījumus tiem, kuri vēl nav iepazinuši Dieva mīlestību. Ar pateicību savās sirdīs atbildēsim Marijas aicinājumam, būsim lūgšana un mīlestība – kā viņa. Arī mēs esam svarīgi lielajā Dieva plānā, ko Viņš īsteno caur Medžugorji. Dievs vēlas, lai visa pasaule atgrieztos, Viņš to aicina izvēlēties glābšanu un ceļu pie viņa, kas ir visas eksistences sākums un beigas.

Lūgšana: “Debesu Tēvs, pateicamies Tev par 40 gadiem, kas aizvadīti Tavā mīlestības skatienā caur Mariju. Mūsu Māte, mēs atveram tev savas sirdis, ļaujam tev mūs uzlūkot, lai savā mīlestībā mainītu mūs un darītu līdzīgus tev. Palīdzi mums atstāt grēku un pievērsties mīlestībai. Lai caur mums piepildās tavs apsolījums: “Jūsu lūgšanu un mīlestības rezultātā pasaule nostāsies uz labāka ceļa un tajā sāks valdīt mīlestība.” Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

ATGRIEZIETIES PIE DIEVA

Read Next

MEDŽUGORJES AUGĻI MANĀ DZĪVĒ