JAUNI NOTEIKUMI IEBRAUKŠANAI BOSNIJĀ UN HERCEGOVINĀ

Bosnijas un Hercegovinas Ministru padome izskatīja valsts Drošības ministrijas priekšlikumu un vienbalsīgi pieņēma Lēmumu par izmaiņām un papildinājumiem lēmumā par papildus noteikumu ieviešanu ārvalstu pilsoņu iebraukšanai Bosnijas un Hercegovinas teritorijā, ar mērķi vienkāršot iebraukšanas procedūru, samazināt Bosnijas un Hercegovinas pilsoņu veselības draudus un aizsargāt valsts ekonomikas intereses.

Atbilstoši pieņemtajām izmaiņām un papildinājumiem lēmumā, ārvalstu pilsoņi drīkst šķērsot Bosnijas un Hercegovinas robežu, robežkontroles punktā uzrādot Covid-19 PCR negatīvu testu vai antivielu testu SARS-CoV-2, kurš veikts ne agrāk par 48 stundām Eiropas valstu pilsoņiem un ne agrāk par 72 stundām citu valstu pilsoņiem.

Tāpat ir atļauta ārvalstu pilsoņu iebraukšana, uzrādot vakcinācijas sertifikātu par 2 vakcīnām pret COVID-19, kas veiktas ne vēlāk kā 14 dienas pirms robežas šķērsošanas datuma. Gadījumā, ja ir veikta vienkomponenta vakcīna, arī tai jābūt veiktai ne vēlāk kā 14 dienas pirms robežas šķērsošanas datuma.

Tāpat ārvalstu pilsoņiem ir atļauts šķērsot robežu, uzrādot ārsta izziņu, kas apliecina, ka viņi ir pārslimojuši COVID-19 vīrusu no 14-180 dienām pirms ierašanās robežpunktā.

Augstākminētie noteikumi neattiecas uz bērniem, kas jaunāki par 7 gadiem, kurus pavada vecāki vai aizbildņi, kuri atbilst vienam no 4 augstākminētajiem noteikumiem, kā arī uz ārvalstu pilsoņiem, kam ir īslaicīga vai pastāvīga uzturēšanās atļauja Bosnijā un Hercegovinā, kuri atgriežas no Melnkalnes, Horvātijas un Serbijas un kuru atgriešanās laiks nepārsniedz 48 stundas kopš izbraukšanas no Bosnijas un Hercegovinas, ko apliecina atbilstoša atzīme ārvalstu pilsoņa pasē.

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā – 11.06.2021.

Read Previous

DIEVMĀTES PARĀDĪŠANĀS 40. GADADIENAS SVINĪBAS: GĀJIENS NO PODBRDO KALNA UZ SV. JĒKABA BAZNĪCU

Read Next

Saīsināta versija. NOVENNA PIRMS DIEVMĀTES PARĀDĪŠANĀS MEDŽUGORJĒ 40.GADADIENAS