MANA SIRDS PRIECĀJAS

Dievmātes, Miera Karalienes vēstījums 2021. gada 25.jūnijā
Mana sirds priecājas, jo visus šos gadus es redzu jūsu mīlestību un atvērtību manam aicinājumam. Šodien es jūs visus aicinu: lūdzieties kopā ar mani par mieru un brīvību, jo sātans ir spēcīgs un ar saviem maldiem vēlas atņemt manai Mātes Sirdij pēc iespējas vairāk dvēseļu. Tāpēc izšķirieties par Dievu, lai jums klātos labi uz zemes, ko Dievs jums devis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Dievmāte kā māte no visas sirds priecājas par to, ka aizvadīto 40 gadu laikā daudzu cilvēku sirdis atsaukušās Viņas vēstījumiem un viņas klātbūtnei. Viņas mātišķā Sirds priecājas un pateicas. Tikai māte var būt tik iejūtīga pret bērnu, tik ļoti vēlēt tam labu, vienmēr tiekties pie tā un sekot katram tā solim. Māte Marija priecājas un pateicas, ka esam pieņēmuši viņas aicinājumus, kaut vajadzētu būt otrādi. Mums būtu jāpateicas Dievmātei par viņas tuvumu, par mums adresētajiem vēstījumiem, kas pilni cerības un mīlestības uz ikvienu sirdi.

Marija priecājas, kad mums ir labi, kad mēs dzīvojam mīlestībā. Tikai mīloša sirds var priecāties, kad otram klājas labi, spēj saredzēt labo tuvākajā un cenšas vairot labo. Mēs esam aicināti spēt saskatīt cilvēkos labo. Tikai tīra sirds spēj otru cilvēku redzēt tīru un censties balināt visus tā trūkumus.

Svētais Jānis Pāvils II savā apustuliskajā vēstījumā “Uz jaunās tūkstošgades sliekšņa” formulē baznīcas, kopienu un katra atsevišķa kristieša programmu. Viņš aicina mūs mācīties ieraudzīt otrā cilvēkā brāli, saredzēt katrā no mums mītošo Svētās Trīsvienības noslēpumu. Svētais Pāvests aicina mūs apzināti veidot sevī vienotības garīgumu. Mēs visi esam savstarpēji saistīti, un otra cilvēka labums ir arī mūsu labums. Otra cilvēka ļaunums ir arī mūsu ļaunums.

Gan šajā, gan iepriekšējos vēstījumos Dievmāte mums tieši norāda uz ļaunā eksistenci, uz to, ka pastāv viltīgais sātans, kas vienmēr cenšas nest šķelšanos, attālināt mūs no dzīvības avota un mērķa – Dieva. Ja izvēlamies Dievu, vienlaikus izvēlamies miesas un sirds veselību, vienotību un mieru ap mums, un mūsos. Izšķirsimies pilnībā izvēlēties Dievu, uz ko mūs saudzīgi aicina un uzstājīgi ved Dievmāte, miera Karaliene. Viņa, kā neviens cits, zina ceļu, viņa zina, kā mums satikt Dievu, kas piepildījis viņu – Bezvainīgo Māti, žēlastības pilno.

Lūgšana: Vissvētākā Jaunava Marija, miera Karaliene, šajā vēstījumā Tu aicini mūs lūgties par mieru un brīvību. Daudzu sirdis šobrīd ir nebrīvas un nemierīgas. Daudzas sirdis pārņēmušas bailes un nemiers par sevi un saviem tuvākajiem. Mēs jūtamies pazaudēti, jūtam, ka šajā nestabilajā pasaulē mums draud briesmas. Daudzi, baidoties saslimt ar vīrusu, nonākuši trauksmainā, nomāktā stāvoklī un neredz nekādu izeju.
Ak, Marija! Tu dzīvoji uz zemes, izgāji cauri visam, ko piedzīvojam tagad mēs. Aizstāvi mūs, lūdz par mums un kopā ar mums, lai mēs varētu iepazīt un satikt Dievu, kuru iepazini un satiki Tu. Izlūdz mums mūsu sirds, dvēseles un miesas dziedināšanu no visa, kas mūs apdraud un mums kaitē. Uzticam tev, Māte Marija, visus, kas cieš no slimībām, ir bezspēcīgi un piekalti gultai. Stiprini viņus ar savu mātišķo aizbildniecību un tuvumu. Āmen.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

GADSKĀRTĒJĀ PARĀDĪŠANĀS VIZIONĀREI IVANKAI 2021. GADA 25. JŪNIJĀ

Read Next

LŪDZIETIES KOPĀ AR MANI