LŪDZIETIES KOPĀ AR MANI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Mana sirds ir priecīga, jo visus šos gadus es redzu jūsu mīlestību un atvērtību uz manu aicinājumu. Šodien es jūs visus aicinu: lūdzieties kopā ar mani par mieru un brīvību, jo sātans ir spēcīgs un ar saviem maldiem vēlas atņemt manai Mātes Sirdij pēc iespējas vairāk dvēseļu. Tāpēc izšķirieties par Dievu, lai jums klātos labi uz zemes, ko Dievs jums devis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Marija mūs aicina: “Lūdzieties kopā ar mani par mieru un brīvību”; “man ir vajadzīgas jūsu lūgšanas”. Lūgšana kopā ar Mariju – tā ir viņas Sirds, kas pukst visai pasaulei. Lūgšana kopā ar Mariju dara brīnumus, tāpat kā kāzās Galilejas Kānā, arī šodien viņa lūdz Svēto Garu mūsu lūgšanu nodomos. Ieticēsim, ka kopā ar Mariju mēs varam lūgt mieru un brīvību! Viņa mums atklāj savas sāpes, ka sātans ir spēcīgs un ar saviem maldiem vēlas atņemt pēc iespējas vairāk dvēseļu viņas Bezvainīgajai Sirdij. Viņa nosauca vārdā to, kas pašlaik notiek uz zemes, un uzreiz norādīja izeju no šīs situācijas. Lai mums klātos labi uz zemes, mums ir jāizvēlas Dievs.

Atrasties pie viņas Sirds nozīmē būt drošībā. Viņa atkal un atkal savos vēstījumos mums atgādina: “Tādēļ, bērniņi, tuvojieties manai Bezvainīgajai Sirdij, un jūs atklāsiet Dievu; …tuvojieties man. Lai labais uzvar ļaunumu; tuvojieties manai Sirdij, lai es jūs varētu vest pie sava Dēla Jēzus; lūdzieties īpašā veidā par tiem, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību un nemeklē Dievu Glābēju; bērniņi, esiet manas izstieptās rokas un ar savu piemēru tuviniet viņus manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij; tuvojieties manai Bezvainīgajai Sirdij tā, lai es jums visiem varētu parādīt ceļu uz mūžīgo dzīvi”.

Dievs Marijas Sirdī ir apslēpis uzvaru un jau Fatimā ir dāvājis šo neparasto ieroci šim laikam. “Marijas Bezvainīgā Sirds ir ceļš uz Debesīm,” tā sacīja māsa Lūcija. Tajā ir sagatavots pasaules pestīšanas ceļš.

Jēzus māsai Lūcijai sacīja, ka dāvā Marijas Bezvainīgajai Sirdij jaunu pagodinājumu. Tās ir tiešas attiecības ar viņas Sirdi. Piecas mēneša pirmās sestdienas mēs īpašā veidā pagodināsim Marijas Bezvainīgo sirdi. Jēzus mūs lūdz izsūdzēt grēkus, upurēt Svēto Komūniju, lūgties Rožukroni un 15 minūtes pārdomāt tā noslēpumus, lai gandarītu par grēkiem un aizvainojumiem Marijas Bezvainīgajai Sirdij. Šai pagodināšanai vajadzētu sekmēt pasaules glābšanu.

Vēl viena iespēja ir veltīt sevi Marijas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir 33 dienu garīgie vingrinājumi, ko ir izstrādājis svētais Luī Marija Griņons no Monforas un kas ir svētā Jāņa Pāvila II garīguma pamatā (devīze “Totus Tuus Maria” ir aizgūta tieši no šīs garīgās prakses). Mēs esam liecinieki tam, kā šī veltīšanās maina cilvēku, ģimeņu un valstu vēsturi. Maināmies mēs, un caur mums mainās pasaule.

No jauna uzticībā tuvosimies viņas Sirdij un veltīsim tai sevi, savas ģimenes un šo pasauli. Marija mūs aicina: “Izšķirieties par Dievu.” Tas ir aicinājums katru brīdi izvēlēties mīlestību, un tad notikumi nekavējoties iegūs mūžības dimensiju. Tā ir mūsu dvēseles glābšana. Marija vēlas mums tajā palīdzēt, viņa vēlas, lai mēs visi nokļūtu Debesīs.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev par to, ka Marija joprojām var būt kopā ar mums. Tu zini, cik ļoti mums ir nepieciešama Viņas mātišķā aizsardzība. Paldies, Māte, ka aicini mūs lūgties kopā ar tevi, tas nozīmē mainīt pasauli. Tu sacīji, ka kopā ar tevi mēs varam apturēt ļaunumu un mainīt šo pasauli. Mēs ticam taviem apsolījumiem un uzticam tev visu nemierīgo pasauli, īpaši visus tos, kuri izjūt bailes, nemieru un ir zaudējuši sirds brīvību, ko var dāvāt tikai Dievs. Mēs ieliekam tavā Sirdī visus tos, kurus ir maldinājuši meli un kuri ir tālu no tavas Sirds. Lūdzam, lai viņi atgrieztos atpakaļ pie tevis. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

MANA SIRDS PRIECĀJAS

Read Next

INTERVIJA AR VIZIONĀRI MARIJU LUNETI PIRMS PARĀDĪŠANĀS 40. GADADIENAS