Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. decembrī

“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu un mudinu lūgties par mieru. Īpaši šodien, nesot uz rokām jaundzimušo Jēzu, es jūs aicinu lūgšanā savienoties ar Viņu un kļūt par zīmi šai nemierpilnajai pasaulei. Mudiniet cits citu, bērniņi, lūgties un mīlēt. Lai jūsu ticība mudina citus vairāk ticēt un mīlēt. Es jūs visus svētīju un aicinu tuvāk pie manas Sirds un Bērna Jēzus Sirds. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2002. gada 25. janvārī

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. novembrī