1. Galvenā
  2. 2001

Kategorija: 2001

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. janvārī

“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu ar vēl lielāku entuziasmu atsākt lūgties un gavēt, līdz lūgšana jums kļūst par prieku. Bērniņi, tam, kurš lūdzas, nav baiļu no nākotnes, un tas, kurš gavē, nebaidās no ļaunuma.…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. februārī

“Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Tāpēc lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz sapratīsiet, ka Dievs mīl ikvienu no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. martā

“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu atvērties lūgšanai. Bērniņi, jūs dzīvojat laikā, kad Dievs dod lielas žēlastības, bet nezināt, kā no tām gūt labumu. Jums rūp viss cits, bet vismazāk – dvēsele un garīgā…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. aprīlī

“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Bērniņi, lūgšana dara brīnumus. Kad esat noguruši vai slimi, kad nezināt, kāda jēga jūsu dzīvei, ņemiet rožukroni un lūdzieties. Lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par priecīgu tikšanos…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties. Bērniņi, jūs strādājat daudz, taču bez Dieva svētības. Svētījiet un meklējiet Svētā Gara gudrību, lai Viņš jūs vada šajā laikā, tā ka jūs varētu saprast šā…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. jūnijā

“Mīļie bērni! Es esmu kopā ar jums un jums visiem dodu savu Mātes svētību. Īpaši šodien, kad Dievs jums pārpilnībā sniedz žēlastības, lūdzieties un meklējiet Dievu caur mani. Dievs jums dāvā lielas žēlastības, tāpēc, bērniņi,…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu arvien vairāk tuvoties Dievam, individuāli lūdzoties. Izmantojiet labi atpūtas laiku un savai dvēselei un acīm ļaujiet atpūsties Dievā. Rodiet mieru dabā, un jūs atklāsiet Dievu, Radītāju, kam…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. augustā

“Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu apņemties kļūt svētiem. Bērniņi, lai vienmēr jūsu domās un ik situācijā svētums jums ir pirmajā vietā gan darbos, gan vārdos. Tādējādi jūs to praktizēsiet; pamazām, soli pa solim…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. septembrī

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu lūgties arī šodien – īpaši tagad, kad sātans vēlas karu un naidu. Es no jauna jūs aicinu, bērniņi: lūdzieties un gavējiet, lai Dievs jums dāvātu mieru. Lieciniet par mieru ikvienai…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2001. gada 25. oktobrī

“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties no visas sirds un mīlēt citam citu. Bērniņi, jūs esat izraudzīti liecināt par mieru un prieku. Ja nav miera – lūdzieties, un jūs to saņemsiet. Pateicoties jums…